• 09máj
     • Spirit week
      • Spirit week

       Žiacka školská rada pripravila akciu s názvom Spirit week, prostredníctvom ktorej chcela upriamiť pozornosť na environmentálne problémy súvisiace s nadmernou produkciou oblečenia a zároveň budovať školskú jednotu a ducha školy. Študenti sa v priebehu prvého májového týždňa obliekali podľa zadanej témy. V utorok to bola pyžamová párty, v stredu známe filmové či seriálové postavy, vo štvrtok klony pedagógov. Podujatie vyvrcholilo piatkovým sekáčovým outfitom a swapom oblečenia. Práve takouto formou získavania a odovzdávania oblečenia (ako aj nakupovania napr. v second handoch) sa predlžuje životnosť daných kúskov a znižuje množstvo textilného odpadu, čo napomáha ochrane životného prostredia.

       Spirit week vo videoreportáži

       Video a strih: Filip Patarák
       Redaktorky: Mária Barnovská a Klára Maržič

    • 09máj
     • Python Cup
      • Python Cup

       Ján Petrus sa zapojil do programátorskej súťaže v jazyku Python, ktorú organizuje Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Súťažiaci v priebehu 90 minút riešili tri zadané úlohy, v rámci ktorých programovali animáciu objektu či vytvárali komplexný program. V konkurencii 696 programátorov Janko vo výsledkovej listine za sebou nechal 92 % súťažiacich. V celkovom súčte získal 23 bodov, pričom víťaz súťaže v celoslovenskom meradle 25.

       Ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme!

    • 08máj
     • Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo
      • Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo

       Monika Tomusová po víťazstve v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína zopakovala svoj prednes textu s názvom Cela od Rudolfa Dobiáša aj v krajskom kole, ktoré sa konalo v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. V silnej konkurencii v kategórii próza Monika získala čestné uznanie poroty.

       Úspešnej recitátorke blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

    • 08máj
     • Matematická olympiáda
      • Matematická olympiáda

       Richard Malast sa stal úspešným riešiteľom krajského kola Matematickej olympiády. V kategórii C obsadil po úspešnom absolvovaní predošlých kôl 8. miesto v konkurencii 41 súťažiacich.

       Ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme!

    • 08máj
    • 08máj
     • Matematický Náboj 2023
      • Matematický Náboj 2023

       Dve družstvá z nášho gymnázia sa na konci apríla zúčastnili na medzinárodnej matematickej súťaži Náboj 2023, ktorá sa konala v Košiciach. V kategórii seniorov sa tímu v zložení Mária Barnovská, Gerard Strič, Roland Urban, Monika Vančová a Benjamín Konkoľ podarilo vypočítať 14 príkladov, čo v konečnom hodnotení znamenalo stred výsledkovej listiny v celoslovenskom meradle. Vo svojej kategórii zbieral skúsenosti juniorský tím v zložení Jakub Kmeč, Dávid Kuruc, Richard Malast, Maxim Troščák a Michal Konkoľ.

       Do súťaže sa paralelne zapojilo niekoľko stoviek škôl z Poľska, Maďarska, Českej republiky, Slovenska, Nemecka, Rakúska, Estónska, Veľkej Británie a Iránu. Náboj je súťaž pre päťčlenné tímy stredoškolákov. Jednotlivé družstvá sa snažia vyriešiť čo najviac matematických úloh, pričom nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy si vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu. Okrem dostatočného súťaživého ducha je nevyhnutná aj kolektívna spolupráca.

       Študentom ďakujeme za reprezentáciu školy!

       Foto: math.naboj.org

    • 01máj
     • Druhé miesto v celoslovenskom kole SOČ
      • Druhé miesto v celoslovenskom kole SOČ

       Šimon Pjaták obsadil druhé miesto v celoslovenskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore 13 – História, filozofia, právne vedy. Odborná hodnotiaca komisia ocenila jeho kvalitnú prácu, v ktorej sa venoval výskumu vojsk na území spišského zálohu v sedemnástom storočí.
       V celoslovenskom kole súťaže, ktorá sa konala v Modre, naše gymnázium po úspechu v krajskom kole reprezentovali aj Ema Hlinková v odbore 04 – Biológia a Monika Vančová v odbore 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká tvorba

       Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu!

    • 01máj
    • 01máj
    • 01máj
    • 01máj
     • Meet DofE Day a ambasádorská súťaž
      • Meet DofE Day a ambasádorská súťaž

       Národná kancelária programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, do ktorého je už tretí rok zapojené aj naše gymnázium, pripravila podujatie s názvom Meet DofE Day ako deň inšpirácie pre vedúcich, mentorov, expedičákov a všetkých pedagogických pracovníkov, ktorí v rámci tohto programu rozvíjajú talenty mladých ľudí. V historickej Elektrárni v Piešťanoch sa stretlo viac ako 250 ľudí z celého Slovenska, ktorí tu strávili deň plný inšpirácie, oddychu a networkingu. A svoje zastúpenie tu mala aj naša školská DofE komunita.

       V rámci programu ponúkli organizátori podnetné prednášky a aktivity. Účastníkom sa prihovoril britský veľvyslanec Nigel Baker, ktorý je dlhoročným podporovateľom Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. V interaktívnych vystúpeniach sa práci s mládežou venovali Doctor Krause, ktorý zábavným a invenčným spôsobom objasnil divákom fungovanie nášho mozgu, či psychologička Radka Čopková, ktorá prítomným priblížila problematiku mentálneho zdravia mládeže. Počas celého dňa dofáci s úsmevom na tvári vzájomne zdieľali svoje skúsenosti s programom DofE, vzdelávali sa o mládeži a práci s ňou. Meet DofE Day bol s podporou sponzorov venovaný učiteľom a učiteľkám ako poďakovanie za ich vytrvalú prácu a pomoc pri rozvoji slovenskej mládeže. Vrelá vďaka!

       V priebehu minulého týždňa zároveň prebehlo vyhodnotenie ambasádorskej súťaže. Medzi trojicu najlepších sa vďaka svojim aktivitám a nasadeniu dostala aj naša štvrtáčka Vanesa Smreková.
       Vanesa, gratulujeme a ďakujeme za skvelú prácu!

    • 23apr
     • Krajské kolo vo florbale
      • Krajské kolo vo florbale

       Florbalisti sa po triumfe v okresnom kole zúčastnili na krajskom turnaji v Prešove. V základnej skupine skončili prví po výhre nad družstvom Gymnázia Lipany a remíze s Obchodnou akadémiou Humenné. Vo štvrťfinále nestačili na neskoršieho víťaza turnaja zo Strednej odbornej školy polytechnickej v Bardejove.

       Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu

       CGSM reprezentovali: Dominik Fidermák, Tomáš Jancura, Jakub Kičura, Benjamín Konkoľ, Hugo Matfiak, Lukáš Matulík, Timotej Nadzam, Matej Repka, Marek Sčensný, Tomáš Smrek, Adam Štefaník, Roland Urban.

    • 23apr
     • Štvrtáci v Prahe
      • Štvrtáci v Prahe

       Študenti 4. A strávili minulý víkend na exkurzii v Prahe. V priebehu dvojdňovej prehliadky mesta si nenechali ujsť to najvýznamnejšie, čo repertoár historických pamiatok metropoly našich susedov ponúka. V Stavovskom divadle si pozreli inscenáciu hry Maxima Gorkého Vassa Železnovová a navštívili aj výstavu Svet medúz.

    • 16apr
     • Krajské kolo Dejepisnej olympiády
      • Krajské kolo Dejepisnej olympiády

       V krajskom kole Dejepisnej olympiády naše gymnázium výborne reprezentovali dvaja študenti. Jozef Kandráč (4. A) obsadil v kategórii B druhé miesto a kvalifikoval sa do celoslovenského kola. Šimon Pjaták (3. A) sa ako úspešný riešiteľ umiestnil na tretej priečke.

       V rámci súťaže študenti okrem riešenia didaktického testu vypracovávajú samostatný písomný projekt, ktorý následne obhajujú pred hodnotiacou komisiou. Jozef sa vo svojej práci venoval tematike cestovania a turistiky v minulosti, Šimon sa zaoberal mestami Stará Ľubovňa a Podolínec v lustrácii z roku 1569.

       Úspešným študentom blahoželáme a ďakujeme im za reprezentáciu.

    • 08apr
    • 05apr
     • Dramatizovaná krížová cesta
      • Dramatizovaná krížová cesta

       V Gréckokatolíckom chráme Matky ustavičnej pomoci sa dnes konala dramatizovaná krížová cesta, ktorú pripravili študenti z 2. A triedy pod vedením Mgr. Márie Kočišovej. Dramatizácia jednotlivých zastavení bola doplnená zamysleniami, ktoré nás duchovne pripravili na blížiace sa veľkonočné sviatky.  

    • 03apr
     • CGSM vo Večnom meste
      • CGSM vo Večnom meste

       Prváci, druháci a tretiaci z klasických tried na konci marca navštívili mesto, do ktorého vedú všetky cesty. Počas svojej púte najprv navštívili Assisi a potom už obdivovali rímske baziliky, múzeá vo Vatikáne. Do staroveku sa preniesli pri Koloseu či na Forum Romanum. Vychutnávali si atmosféru rímskych námestí, fontán i pôvabných zákutí Večného mesta. Počas generálnej audiencie pozdravili Svätého Otca Františka. 

       Ema Hlinková (3. A):
       „Prvý deň sme strávili v Assisi, kde sme spoznávali život sv. Františka. Prehliadka miest, kde pôsobil alebo samotný dom, v ktorom sa narodil, nám priblížili jeho svätý život. Taktiež sme tam navštívili Kostol Santa Maria Maggiore, kde sú uložené telesné ostatky bl. Carla Acutisa, patróna internetu a sociálnych sietí. Ďalšie dni sme venovali spoznávaniu večného Ríma. Hneď pri vstupe na Námestie sv. Petra nás očaril genius loci. Aj niektorí z nás sa stali na chvíľu sprievodcami a pri obhliadke Kolosea či Forum Romanum nám porozprávali zaujímavosti o starovekých pamiatkach. Pondelkový večer sme venovali vyhliadke na nádherne osvetlený Rím. Mali sme možnosť ochutnať aj miestnu gastronómiu. Tieto miesta nás opantali svojou jedinečnou atmosférou a všetci dúfame, že sa tam ešte raz vrátime.
       Arrivederci Roma!


       Naši gymnazisti sa počas návštevy Ríma náhodou stretli s venezuelským kňazom Ralfom Pradom, ktorý na svojom YouTube kanáli publikuje rôzne reportáže. Všetkým jeho sledovateľom po slovensky popriali veselé veľkonočné sviatky. 😇

    • 04apr
     • Okresné kolo v MIX volejbale
      • Okresné kolo v MIX volejbale

       Zmiešaný volejbalový tím chlapcov a dievčat obsadil v okresnom kole súťaže po jednej výhre a jednej prehre druhé miesto.

       CGSM reprezentovali: Zuzana Jankurová, Gabriela Kovalčíková, Miriam Haničáková, Júlia Hnátová, Andrea Hnátová, Šimon Faber, Daniel Kormaník, Martin Poľančík, Maxim Troščák, Jakub Kičura.

       Ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme.

    • 03apr
    • 03apr
  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • Sekretariát: +421 522388411
   • Štúrova 3
    064 01 Stará Ľubovňa
    Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
   • Riaditeľ: +421 522388412
   • Zástupkyňa: +421 522388406
   • Zborovňa: +421 522388413
   • Ekonomické: +421 522388400
   • Jedáleň: +421 522388402
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Utorok 23. 7. 2024
  • Počet návštev: 913145