• 13mar
     • Duchovné cvičenia tretiakov
      • Duchovné cvičenia tretiakov

       Každoročne trávia tretiaci príjemné dni na duchovných cvičeniach vo Vysokej nad Uhom v Pútnickom pastoračnom centre blahoslavenej Anky Kolesárovej. Keďže v tomto školskom roku im to pre  protipandemické opatrenia nebolo umožnené, zavítal k nám kňaz a vicerektor Domčeka Anky Kolesárovej Tomáš Tupta. Gymnazisti absolvovali sériu povzbudzujúcich a hodnotných prednášok na tému Vzťahy (vzťahy mladých ľudí, vzťahy v rodine, sila lásky a čistota) a pri relikviách tejto mučeníčky čistoty si vyprosovali čistotu duše i tela.

    • 13mar
     • Matematická olympiáda
      • Matematická olympiáda

       Krajské kolo Matematickej olympiády sa uskutočnilo v on-line forme. V najvyššej kategórii sa na ňom po úspešnom absolvovaní predošlých kôl zúčastnilo iba 18 žiakov. Michal Vančo, bilingvalista z 5. ročníka, sa zaradil medzi deviatku úspešných riešiteľov a napokon obsadil 6. miesto.

       Ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme!

    • 13mar
     • Lyžiarsky kurz 2022
      • Lyžiarsky kurz 2022

       Po dlhom čase sme sa dočkali. Študenti štyroch tried počas prvého februárového týždňa absolvovali lyžiarsky výcvikový kurz vo Vyšných Ružbachoch. Popri získavaní a zdokonaľovaní lyžiarskych schopností si gymnazisti užili množstvo zábavy a stmeľovali kolektívy. Nechýbala tradičná súťaž i zaujímavá beseda s členom tímu Horskej záchrannej služby Miroslavom Živčákom.

    • 13mar
     • Erasmus+ v plnom prúde
      • Erasmus+ v plnom prúde

       Program Erasmus+ v našom gymnáziu pokračuje. Po sérii on-line aktivít pripravujeme ďalšiu projektovú mobilitu v tureckom meste Tarsus. S Holanďanmi, Portugalčanmi, Maďarmi a domácimi pracujeme na projekte Cultural ambassadors.

       Prostredníctvom videí prinášame aj atmosféru ostatných dvoch mobilít:

    • 13mar
     • Expert geniality show
      • Expert geniality show

       Aj v aktuálnom ročníku celoslovenskej súťaže Expert geniality show zahviezdili experti z nášho gymnázia. V Mozgolamoch (logických úlohách) vo svojej kategórii zvíťazil Michal Vančo. Druhým miestom mu sekundoval Gerard Strič. Medzi Top Expertov sa v súťaži vďaka svojim vedomostiam a šikovnosti zaradili aj Laura Geryková, Jakub Fedák a Ondrej Fedorko.
       Ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme!

    • 13mar
     • Nová počítačová učebňa
      • Nová počítačová učebňa

       Modernizujeme. V našich priestoroch vznikla ďalšia počítačová učebňa s centrálnym manažmentom. Okrem jednoduchej správy a spoľahlivého serverového riešenia bez problémových výpadkov jednotlivých počítačov prináša aj ďalšie výhody v manažovaní práce žiakov, zobrazovaní a zdieľaní pracovnej plochy jednotlivých užívateľov. Nezanedbateľné je aj ekologické hľadisko.
       Ďakujeme našim študentom za pomoc pri skladaní stolov a sieťovaní.

       Vďaka projektu ministerstva školstva sa v našom gymnáziu vytvorila aj pozícia školského digitálneho koordinátora, ktorého náplňou práce je digitálna transformácia školy, vzdelávanie, poradenstvo a odborná pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania.

        

    • 03mar
     • Podpora pre Ukrajinu
      • Podpora pre Ukrajinu

       Gymnazisti vyjadrili svoju podporu Ukrajine nielen slovami, ale aj praktickou pomocou. Prostredníctvom prejavu predsedu žiackej školskej rady Branislava Balušinského sme odsúdili akt vojenskej agresie, vyjadrili solidaritu s ukrajinským ľudom a v modlitbe sme prosili o mier.
       ŽŠR rozbehla aj finančnú zbierku na zdravotnícky materiál. V priebehu piatku bude možnosť prispieť aj v potravinovej a materiálnej zbierke.
       Vaše zapojenie do charitatívnych aktivít v našej škole je slobodné, Vašu spoluúčasť s ľuďmi Ukrajiny môžete prejaviť prostredníctvom podpory mimovládnych organizácií či akýmkoľvek iným Vami zvoleným spôsobom.

    • 02mar
     • Pôstna výzva 2022/03
      • Pôstna výzva 2022/03

       Pôst nie je len o tom, že sa vzdáme jedla, zábavy a vecí, ktoré máme radi. Nie je to vedľajšia cestička, na ktorú zostúpime z našej diaľnice života, aby sme sa po 40 dňoch zasa vrátili späť. Naopak. Pôst je priraďovací pruh na tú pravú cestu, po ktorej máme po skončení pôstu pokračovať na plný plyn. Jeho cieľom je práve to, aby sme sa nevracali do starých zlých koľají, ktoré nás brzdili v prežívaní plného kresťanského života. Zmyslom pôstu je totiž rozvíjať nesebeckú lásku a upevňovať svoj vzťah s Bohom a blížnymi.

       Boh má rád pôst, ktorý je plný prejavov lásky a odpustenia. Mal by meniť nás aj naše okolie.

       • Ak by som sa rozhodol počas pôstu nejesť sladkosti, ako tým pomôžem iným? Ak však ušetrený balíček cukríkov alebo čokoládu darujem, niekoho poteším.
       • Ak sa zrieknem večerného sledovania seriálov, akú zmenu prinesiem iným? Môžem si však nájsť čas na hlboké rozhovory s priateľmi a rodinou.
       • Ak nebudem hrať počítačové hry, môžem si namiesto toho zahrať spoločenskú hru s mladšími súrodencami alebo vytiahnuť do telocvične kamarátov a trochu si s nimi zašportovať.

       Toto je pôst, ktorý sa mi páči: Uvoľňovať nespravodlivo nasadené putá, rozlámať jarmo otroctva, prepustiť utláčaných na slobodu a rozbiť každé jarmo, lámať svoj chlieb hladujúcemu, zaviesť do domu biednych tulákov.

       Iz 58, 6 – 7a

       S takýmto pôstom sa spájajú štedré prisľúbenia:

       Ak sa k hladnému štedro zachováš, ubitú dušu nasýtiš, potom vyjde v tme tvoje svetlo a tvoja temnota bude ako poludnie. Pán ťa bude neprestajne sprevádzať, tvoju dušu nasýti na vyprahnutých miestach, spevní ti kosti a budeš ako zavlažovaná záhrada a vodný prameň, ktorého vody ťa nesklamú.

       Iz 58, 10 – 11

       Nastúpme teda na pôstnu cestu lásky. Zdokonaľujme sa vo vzťahu k Bohu aj k blížnym praktickými nesebeckými skutkami lásky. Súčasná doba nám ponúka množstvo príležitostí...

        

       - pop-tím -

    • 14feb
    • 27jan
     • 29. január - Deň bez internetu
      • 29. január - Deň bez internetu

       Prijímaš túto výzvu? Zvládneš to? Dá sa to vôbec v tejto dobe?

       Skús sa v sobotu vypnúť zo sietí. Celý deň offline. LIVE! Z tváre do tváre. Fyzicky, empiricky, hmatateľne...

       Podeľ sa so svojimi spolužiakmi / kamarátmi, ako sa ti v ten deň darilo: Zažil si niečo výnimočné? Mal si s tým problém? Zistil si, že si tak trochu závislák? Čo s tým budeš robiť? ;)

       Prajeme krásny sobotný deň bez internetu!

       - podporný tím - 

    • 25jan
     • Úspešní angličtinári
      • Úspešní angličtinári

       Jakub Kmeč (1. A) uspel v obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo 13. januára v on-line forme. V kategórii 2A bol v rámci okresu najlepší a zabezpečil si tak postup do krajského kola. V kategórii 2B obsadil Martin Korub (4. A) 2. miesto v okresnom meradle. Na kraji nás bude reprezentovať aj Laura Geryková, ktorá zvíťazila v školskom kole medzi bilingvalistami (kategória 2C1).
       Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a blahoželáme k úspechu!

    • 25jan
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
      • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

       Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa na našej škole uskutočnilo počas dištančného vzdelávania v decembri. Pozostávalo z on-line testu, po ktorom tí najúspešnejší absolvovali aj ústnu časť. Najviac bodov v celkovom hodnotení získali Mária Barnovská a Ema Pavlinská. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že úspešnými riešiteľmi boli až 16 študenti. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom držíme palce v krajskom kole.

       Výsledky školského kola OSJL:

       Kategória A:
       1. Mária Barnovská (4. BA) – postup do krajského kola
       2. Ján Česelka (3. BA)
       3. Ján Petrus (3. BA)

       Kategória B:
       1. Ema Pavlinská (2. BA) – postup do krajského kola
       2. Johana Barnovská (2. BA)
       3. Dominika Halčinová (1. A)

    • 19jan
    • 17jan
    • 13jan
     • Výzva mesiaca 2022/01: Rob malé kroky – príp. veľké skoky – vpred!
      • Výzva mesiaca 2022/01: Rob malé kroky – príp. veľké skoky – vpred!

       „Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery.“ Prís 16, 3

        

       Aké máš ciele na tento rok? Máš nejaké? Je dobré si dávať ciele?

       Vedel si, že aj Ježiš mal ciele? Ani biblické postavy nesedeli so založenými rukami a vyloženými nohami! Iste, občas urobili krok vedľa, ale mali ciele a dosahovali ich.

        

       Rob tento rok malé kroky – a možno aj veľké skoky – vpred... ;)

        

       Boh chce, aby sme žili pre nejaký dôvod, nie len pre náhodu. Pýtajme sa Ho a hľadajme.

       Bez cieľov by sme sa totiž len bezcieľne potulovali.

       Hľadajme v Biblii, pýtajme sa Boha v modlitbe, požiadajme o radu dôveryhodných priateľov.

        

       Nech sa ti tento rok vydarí! ;)

    • 11jan
    • 11jan
    • 24dec
    • 24dec
    • 24dec
     • Poďakovanie zdravotníkom
      • Poďakovanie zdravotníkom

       Pri príležitosti sviatku patróna nášho gymnázia, sv. Mikuláša, žiacka školská rada rozbehla iniciatívu, ktorej cieľom bolo vyjadriť vďaku, obdiv a podporu zdravotníkom. Symbolickým potleskom, kyticou kvetou či sladkými drobnosťami.

       „Chceli podarovať vďaku a povzbudenie. Veľmi si vážime prácu lekárov a zdravotníkov a budeme bojovať spoločne s nimi, aby sme celú túto pandémiu raz prekonali,“ povedal Branislav Balušinský, predseda Žiackej školskej rady pri Cirkevnom gymnáziu sv. Mikuláša, počas stretnutia so zástupcami Ľubovnianskej nemocnice.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • Sekretariát: +421 522388411
   • Štúrova 3
    064 01 Stará Ľubovňa
    Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
   • Riaditeľ: +421 522388412
   • Zástupkyňa: +421 522388406
   • Zborovňa: +421 522388413
   • Ekonomické: +421 522388400
   • Jedáleň: +421 522388402
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Utorok 23. 7. 2024
  • Počet návštev: 913165