• 10máj
     • Čisté mesto
      • Čisté mesto

       Druháci sa zapojili do iniciatívy čisté mesto a pomáhali pri čistení jednotlivých lokalít. Podujatie s názvom URBAN CLASH si za cieľ kládlo skultúrnenie zanedbaných priestranstiev mesta a konalo sa ako spomienka na Elu Štefanovú.

    • 10máj
    • 10máj
     • Juvenes Translatores
      • Juvenes Translatores

       Do súťaže pre mladých prekladateľov z celej Európskej únie s názvom Juvenes Translatores, ktorú každoročne organizuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie, sa aj v aktuálnom školskom roku zapojili naši študenti, aby si tak overili svoje jazykové zručnosti a popasovali sa s prekladom textu z anglického jazyka do slovenčiny. Súťaž bola realizovaná online a mladí prekladatelia museli zadaný text preložiť v stanovenom časovom limite.

       Jednotlivé preklady hodnotila odborná porota zložená zo zástupcov slovenského odboru Generálneho riaditeľstva pre preklad a študentov odboru prekladateľstva a tlmočníctva viacerých slovenských univerzít. Gerard Strič zo 4. BA získal v konkurencii 143 súťažných textov v celoslovenskom kole čestné uznanie.

       Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu. 

    • 05máj
     • Druhé miesto z celoslovenskej prehliadky SOČ
      • Druhé miesto z celoslovenskej prehliadky SOČ

       V celoslovenskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti malo naše gymnázium až trojnásobné zastúpenie. Na vynikajúcom druhom mieste sa v odbore 07 – Pôdohospodárstvo umiestnil Adam Štefaník. Študent tretieho ročníka sa vo svojej práci venoval výchove, výcviku farbiarov a ich uplatneniu v poľovníckej praxi. Na trojdňovej súťažnej prehliadke prác SOČ, ktorá sa konala v Bardejove, sa po úspechoch v krajskom kole predstavili aj Gabriela Kovalčíková (odbor 01 - Problematika voľného času) a Roland Budzák (16 - Teória kultúry, umenie, umelecká tvorba). Gabriela vytvorila pohybovo-intervenčný program v období pandémie a Roland vydal zbierku autorských básní.

       Ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej školy, mesta i kraja a Adamovi srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu.

    • 05máj
    • 05máj
     • Michal Vančo medzi najlepšími
      • Michal Vančo medzi najlepšími

       Michal Vančo uspel v súťaži Matematický klokan. V kategórii kadetov G34 získal maximálny možný počet bodov a spolu s ďalšími piatimi súťažiacimi sa delí o prvé miesto. Spomedzi 650 žiakov na Slovensku sa v rovnakej kategórii pri riešení netradičných matematických úloh darilo aj Jakubovi Fedákovi, ktorý zo 120 možných bodov získal 103 a bol úspešnejší ako 95% súťažiacich. S 99 bodmi mu sekundovala Mária Barnovská, ktorá v celkovom hodnotení za sebou nechala 92% kadetov.

    • 05máj
    • 05máj
     • MEDart
      • MEDart

       V apríli sa v priestoroch Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže MEDart, ktorá umožnila študentom nahliadnuť do mediálneho sveta a zároveň získať spätnú väzbu k vlastnej tvorbe.  Do aktuálneho ročníka sa zapojilo vyše 165 žiakov z 31 gymnázií a stredných škôl z celého Slovenska. Pripravili 315 príspevkov v štyroch kategériách – tlač, televízia, fotka a rozhlas.

       Z našich študentov do súťaže svoje príspevky zaslali Filip Patarák (televízia) a Šimon Pjaták (fotka). Napriek tomu, že ocenení neboli, počas workshopov, ktoré viedli odborníci zo sveta médií, mohli získať spätnú väzbu na svoju prácu i cenné rady a podnety.

        Formu, obsah a kreatívnu zložku príspevkov hodnotila odborná porota. Jej členmi boli fotograf Branislav Račko, redaktori a moderátori Miroslav Frindt a Marcel Páleš. Hlavným porotcom v textovej časti súťaže bol novinár Peter Kováč. Novinárov pri výbere najlepších študentských prác dopĺňali pedagógovia z Katedry žurnalistiky FF KU v Ružomberku, ktorá súťaž organizuje.

    • 05máj
    • 05máj
     • 8. máj - Deň chôdze
      • 8. máj - Deň chôdze

       Milí  študenti,

       počas víkendu máme možnosť osláviť Deň chôdze (8. 5. 2022). A ako inak by sme slávili než zdravým pohybom?

       Kamkoľvek pôjdeš, využi v tento deň svoje nohy, ak ich máš zdravé. Dopraj si zdravý pohyb a odbremeň planétu od výfukových plynov. Urobme spoločne STEP by STEP a vykročme na cestu k zdraviu pre seba i našu planétu.

    • 01máj
     • O nanočasticiach s naším absolventom
      • O nanočasticiach s naším absolventom

       V poslednom aprílovom týždni sme absolvovali on-line besedu s naším absolventom RNDr. Ľubošom Nagyom, ktorý v súčasnosti pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Predstavil nám svoj výskum týkajúci sa využitia nanočastíc pri liečbe nádorových ochorení. Našim študentom zároveň načrtol možnosť spolupráce pri realizácii čiastkových úloh výskumu.

    • 01máj
     • Ocenenie pre školský časopis
      • Ocenenie pre školský časopis

       Minuloročné vydanie školského časopisu Druhý zmysel získalo v celoslovenskej novinárskej súťaži stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero 2022 Cenu Televízie Markíza 3. stupňa. Vyhodnotenie súťaže sa konalo vo Zvolene, kde sa v rámci XXXV. ročníka Štúrovho Zvolena stretli zástupcovia 44 stredoškolských, 5 vysokoškolských časopisov a 15 on-line projektov. Získali tu cenné rady od skúsených porotcov a žurnalistov, s ktorými absolvovali rôzne besedy a rozborové semináre.

       V aktuálnom ročníku Štúrovho pera bol ocenený aj pedagóg Ján Palša. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling mu udelil Čestné uznanie za dlhoročnú odbornú a tvorivú pomoc pri tvorbe školských médií.

       Hosťami podujatia boli Jaroslav Naď, minister obrany SR a Natália Milanová, ministerka kultúry SR.

    • 24apr
     • Patróni druháckych tried
      • Patróni druháckych tried

       Druháci vytvorili originálne videá, prostredníctvom ktorých predstavili patrónov svojich tried. Študenti 2. A natočili film o živote apoštolky Božieho milosrdenstva, sv. Faustíne Kowalskej. Hlavnú úlohu v krátkom filme bilingvalistov zohráva blahoslavený tínedžer Carlo Acutis.

       2. A – sv. Faustína Kowalská

       2. BA – bl. Carlo Acutis

    • 14apr
    • 14apr
     • Recitátorky postúpili do krajských kôl
      • Recitátorky postúpili do krajských kôl

       Miriam Dubjelová (IV. BA) postúpila do krajského kola súťaže v umeleckom prednese cudzojazyčného textu s názvom Jazykový kvet s prednesom poézie od S. Plathovej v anglickom jazyku.

       Monika Tomusová (II. BA) zvíťazila v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína s montážou básní od E. Parilákovej a svoj prednes si zopakuje v krajskom kole súťaže.

       Úspešným študentkám blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

    • 14apr
     • Dejepisná súťaž
      • Dejepisná súťaž

       Tím našich študentov v zložení Branislav Balušinský, Jozef Kandráč a Šimon Pjaták obsadil v krajskom kole dejepisnej súťaže českých a slovenských gymnázií 6. miesto. V 30. ročníku súťažilo dvadsať gymnázií, úlohou súťažiacich bolo v časovom rozhraní jednej hodiny vypracovať test zameraný na tému 2. svetovej vojny v Európe. Garantom súťaže boli poprední českí historici profesor Jan Rychlík z pražskej Karlovej Univerzity a slovenský historik Roman Holec z Univerzity Komenského v Bratislave.

       Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

    • 12apr
     • Veľkonočná výzva 2022: Poď, somárik, nasleduj ma!
      • Veľkonočná výzva 2022: Poď, somárik, nasleduj ma!

       O pár dní je Veľká noc, najdôležitejší sviatok v roku. Udalosti tohto sviatku sú tak zásadné, že ak ich do dôsledkov prijmeš, majú moc zmeniť tvoj život. Veríš tomu?

       Ani somárik nečakal, že by sa v najbližších dňoch mali udiať v jeho živote nejaké výnimočné zmeny. Narodil sa ako somár a ako somár aj zomrie. Nebol stvorený na veľké veci. Bol malý, hlúpy a tvrdohlavý. Úplne bezvýznamný. Zmieril sa s tým, že dieru do sveta nikdy neurobí. Nikto si nevšimne jeho potenciál, jeho túžby, jeho hodnotu. Za kôpku sena bude drieť tak ako jeho predkovia, aby ho o pár rokov nahradili jeho ničotní potomkovia. Načo sa vôbec zaoberať žvástami o zmysle života?! Aj tak sa bude len bezcieľne pretĺkať životom, aby raz nenávratne otrčil kopytá.

       Vtedy však prichádza Ježiš.

       • Potrebuje ho. (Kto by už len chcel takého neschopného somára?!)
       • Berie ho so sebou a ukazuje mu cestu. (Ktorý somár by vedel sám od seba, ktorou cestou má ísť?!)
       • Prijíma ho ako somára, no dáva mu novú hodnotu. (Ktorý somár by sa netešil, že ho ovievajú palmovými listami?!)
       • Ukazuje mu nový zmysel života. (Aj somár môže mať zmysel života?!)
       • A robí s ním dieru do sveta! (Ktorý somár by čakal, že aj o 2000 rokov sa bude o ňom na Kvetnú nedeľu čítať v kostoloch po celom svete?!) 

       Aj teba – i keby si si o sebe myslel, že si úplný somár – Ježiš potrebuje. Berie ťa za ruku a ukazuje ti cestu, po ktorej máš kráčať. Ukazuje ti tvoju pravú hodnotu a zmysel tvojho života. Si na tomto svete jedinečný a nenahraditeľný!

       Poď a nasleduj ma! ...do Jeruzalema, Getsemanskej záhrady, na Golgotu i do hrobu.

       Ak s ním zažiješ smrť, zažiješ aj slávne zmŕtvychvstanie. Okúsiš triumf, aký svet dosiaľ nevidel. S ním premôžeš hriech a povstaneš k víťaznému životu. Zbavíš sa strachu a samoty. Získaš radosť a pokoj. Neopustí ťa láska. Dosiahneš večný život!

       Chceš? Urob ho Pánom svojho života a odovzdaj mu všetko! „Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako Pána a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.“ Rim 10 ,9

       Vtedy nastane veľkonočný zázrak v tvojom živote... A potom už nič nebude také ako predtým! ;)

    • 11apr
     • Svetový deň zdravia
      • Svetový deň zdravia

       Minulý týždeň sme mali v pláne osláviť Svetový deň zdravia (7. 4. 2022). Okolnosti nás však prinútili posunúť naše aktivity na neskorší termín, a tak sa im povenujeme teraz, posledné 3 dni pred prázdninami. 

       S fajčením veľa detí začína už na základnej škole. Prečo? Čo je na tom také lákavé? Dá sa tomu odolať?

       Aby sme neostali len pri úvahách, dáme ich spoločne na papier - na chodbe je na vaše myšlienky pripravená nástenka. Takže, otázka znie: Prečo fajčenie ÁNO / NIE?

    • 10apr
     • Tretie miesto v krajskom kole
      • Tretie miesto v krajskom kole

       Šimon Pjaták obsadil v krajskom kole Geografickej olympiády tretie miesto v kategórii B. Okrem vedomostného on-line testu bolo súčasťou súťažného kola aj vypracovanie samostatnej písomnej práce na tému Chránené prírodné územia na Slovensku. Hlavnou časťou Šimonovej práce bol terénny výskum Tatranského národného parku a maloplošných chránených území v okrese Stará Ľubovňa. Študentovi druhého ročníka chýbalo k postupu do celoslovenského kola len veľmi málo.

       Šimonovi blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.

    • 10apr
     • Vedieť viac
      • Vedieť viac

       Naša škola sa zapojila do projektu VEDIEŤ VIAC, ktorú odštartovala nezisková organizácia SEEDS. Jeho cieľom je priniesť nové informácie formou zaujímavých interaktívnych prednášok z viacerých oblastí (geografia, dejepis, ekológia, biológia etika...). Lektori sú odborníci v jednotlivých oblastiach, prinášajú pohľad na svet očami cestovateľov, pohľad na planétu Zem očami environmentalistov, pohľad na konflikty a krízy očami ekonómov a politikov a o uhol pohľadu poprosili aj umelcov. Prvá prednáška z geografie na tému Slovensko, ako ho nepoznáme prebiehala interaktívnou formou v on-line podobe. Lektori predstavovali našu krajinu z rôznych stránok prostredníctvom fotografií známeho cestovateľa, fotografa a dokumentaristu Pavla Barabáša. Ďalšie série prednášok, na ktoré sa tešíme, už budú prebiehať prezenčne.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • Sekretariát: +421 522388411
   • Štúrova 3
    064 01 Stará Ľubovňa
    Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
   • Riaditeľ: +421 522388412
   • Zástupkyňa: +421 522388406
   • Zborovňa: +421 522388413
   • Ekonomické: +421 522388400
   • Jedáleň: +421 522388402
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Utorok 23. 7. 2024
  • Počet návštev: 913110