• Projektové výstupy

    •  

     V prvej fáze projektu sme vytvorili návrhy loga. Účastníci z každej zapojenej krajiny vytvorili vlastné návrhy súvisiace s témou nášho projektu. Najlepšie návrhy boli vybrané na on-line hlasovanie. Zvolili sme dizajn vytvorený portugalskými študentmi ako oficiálne logo projektu "Cultural heritage beyond borders". Za slogan bol zvolený návrh holandskej študentky: „It does not matter where you are from, together we are one.“ („Nezáleží na tom, odkiaľ si, spolu sme jedno.“) V našich spoločných školských priestoroch sme tiež zriadili Erasmus corner – informačnú tabuľu, miesto, kde sa neustále aktualizovali jednotlivé aktivity projektu. Študenti začali navzájom komunikovať, najskôr sa predstavovali prostredníctvom platformy Padlet. Tímy pedagógov zo všetkých zapojených krajín začali spolupracovať prostredníctvom on-line stretnutí učiteľov.

     Študenti prostredníctvom prezentácií predstavili našu krajinu, mesto a školu a prostredníctvom videoprezentácie a klipov aj aktivity nášho gymnázia.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

     Počas prvej mobility v Almere (Holandsko) boli hlavnými témami folklórny tanec a kultúrne dedičstvo. Počas záverečnej ceremónie vystúpili študenti zo všetkých krajín a predviedli tradičné ľudové tance. Po tom, čo každá krajina nahrala svoje vlastné video s folklórnym tancom, bol vytvorený videoklip, ktorý zjednotil tradičné tance všetkých krajín.
     Videoklip - tradičné tance všetkých krajín

     Predstavenie slovenského ľudového tanca a ľudového kroja

     Dojmy našich študentov z úžasnej mobility v Holandsku.

     Počas nasledujúcej mobility v Turecku bolo hlavným cieľom vytvorenie spoločnej kuchárskej knihy. Participanti absolvovali viacero workshopov a tvorivých dielní týkajúcich sa tradičného umenia, remesiel a športov (hrnčiarstvo, kaligrafiu či marbeling) a zažili rôznorodosť vplyvov v tureckom kultúrnom dedičstve.

     Medzinárodná kuchárska kniha

     Slovenská kuchárska kniha

     Zážitky študentov z mobility

     V septembri 2022 počas mobility v Portugalsku bol hlavným zameraním tradičné umenie a remeslá a historické budovy. Každý partner predstavil svoje výsledky. Ďalším dôrazom boli dejiny a kultúra Porto Santo a Madeiry.

     Fotoalbum - Slovensko

     Dojmy študentov z mobility

     V januári 2023 sme hostili mobilitu v Starej Ľubovni. Bola zameraná na tradičné športy a detské hry. Predstavili sme ich prostredníctvom videí a neskôr sme ich sami podľa návodov realizovali. Hosťom sme ukázali hlavné kultúrne pamiatky mesta a regiónu.

     Tradičné detské hry – Slovensko 

     Tradičné detské hry – všetky krajiny

     Posledná mobilita sa uskutočnila v júni 2023 v Maďarsku. Spoločne sme naspievali európsku hymnu, ktorá sa zároveň stala aj hymnou projektu. Hymna pozostávala z piatich slôh v materinských jazykoch všetkých krajín a v angličtine. Počas nahrávania mali zástupcovia všetkých škôl oblečené tradičné ľudové odevy.

     Hymna projektu

     Zážitky a dojmy našich študentov

     Taktiež sme vytvorili prezentácie o známych slovenských mýtoch a legendách.

     Zhromaždili sme učebné plány z každej krajiny a na ich základe vytvorili jeden, ktorý by sme mohli použiť na výučbu o kultúrnom dedičstve na predmetoch dejepis, umenie a kultúra.

     Počas mobilít sme spoznávali aj tradičné oblečenie a kroje jednotlivých krajín a regiónov. Jedným z výstupov je aj video zachytávajúce oboznamovanie sa s kultúrnymi a tradičnými odevmi a ich predstavenie.
      

     Okrem všetkých výsledkov počas troch rokov trvajúceho projektového obdobia sme dosiahli aj ďalšie nemenej dôležité ciele projektu. Vytvorili sme spoluprácu a priateľstvo medzi učiteľmi a študentmi, rozšírili sme si znalosti o vzdelávacích systémoch v každej krajine. Poznávali sme kultúrne a historické bohatstvo zapojených krajín. Spomínané aktivity u žiakov posilnili rozvoj kľúčových kompetencií (sociálnych, jazykových, digitálnych, kooperatívnych) a zručností pre 21. storočie. Zapojení učitelia rozšírili svoje poznatky o vzdelávacích systémoch zapojených krajín a rozvíjali svoje pedagogické zručnosti.

     Projekt sme vyhodnocovali rôznymi spôsobmi, vrátane dotazníkov, hodnotení výstupov projektu a spätnej väzby zo strany študentov, rodičov a partnerov projektu. Monitorovali sme, do akej miery sme dosiahli naše ciele, ako sa študenti angažovali v aktivitách, aké zručnosti a znalosti získali a aké boli ich reakcie a spokojnosť s projektom. Výsledky z dotazníkov nám poskytli informácie na zlepšenie a plánovanie budúcich podobných projektov.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • Sekretariát: +421 522388411
   • Štúrova 3
    064 01 Stará Ľubovňa
    Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
   • Riaditeľ: +421 522388412
   • Zástupkyňa: +421 522388406
   • Zborovňa: +421 522388413
   • Ekonomické: +421 522388400
   • Jedáleň: +421 522388402
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Piatok 21. 6. 2024
  • Počet návštev: 1032