• Projektové aktivity

    • Ďalší projekt v rámci programu Erasmus+

     Naše gymnázium bolo úspešné s ďalšou projektovou žiadosťou v rámci programu Erasmus+. Výsledkom spolupráce so školami z rôznych európskych krajín je projekt podporeny z grantov Európskej únie pre medzinárodné strategické partnerstvá škôl. V priebehu dvoch rokov tak budeme realizovať projekt s názvom Cultural Heritage Beyond Borders. Gymnazistov čaká spolupráca s rovesníkmi z Holandska, Portugalska, Maďarska a Turecka na aktivitách, ktorých zámerom je upriamiť pozornosť na kultúrne dedičstvo. Budú zachytávať rozmanité kultúrne dedičstvo zúčastnených krajín v jeho rozmanitosti. Okrem iného ich čaká aj spolupráca s rôznymi inštitúciami na zachytávaní hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva. V aktuálnom školskom roku budú zapojení študenti participovať v on-line priestore. Veríme, že v tom ďalšom bude priestor na prínosné a zaujímavé mobility.

     Erasmus+ v CGSM

     Naše gymnázium je aktuálne zapojené do projektu Cultural Heritage Beyond Borders v rámci medzinárodného výmenného programu Erasmus+. Jeho hlavným zámerom je upriamiť pozornosť na kultúrne dedičstvo. Gymnazisti spolupracujú s rovesníkmi z Holandska, Portugalska, Maďarska a Turecka. V uplynulom školskom roku sa všetky aktivity z dôvodu pandémie realizovali on-line. Študenti vytvárali logá projektov, zoznamovacie padlety, rozbehli vzájomnú komunikáciu cez platformu eTwinning a jedným z výstupov bolo aj predstavenie ľudového tanca a krojov.

     Prvé projektové stretnutie v Holandsku

     Po viac ako ročnom odklade oproti pôvodnému rozvrhu sme sa v polovici novembra dočkali výmeny aj v rámci ďalšieho projektu v programe Erasmus+, do ktorého je naše gymnázium zapojené. V holandskom meste Almere sa stretli študenti a učitelia z partnerských škôl z Holandska, Portugalska, Maďarska a Turecka. Hosťovská škola De Meergronden pre účastníkov pripravila bohatý program, ktorý bol zameraný na kultúrne tradície a uvedomovanie si rozmanitosti kultúrneho dedičstva zúčastnených krajín. Participanti absolvovali tanečné workshopy a v priebehu týždňa sa naučili ľudové tance zúčastnených krajín. Počas slávnostnej ceremónie svoje tanečné vystúpenia predviedli. Študenti súťažili v tradičných holandských športoch a hrách, plavili sa po amsterdamských kanáloch, navštívili Rijksmuseum či Floriade Expo.

     Erasmus+ v plnom prúde

     Program Erasmus+ v našom gymnáziu pokračuje. Po sérii on-line aktivít pripravujeme ďalšiu projektovú mobilitu v tureckom meste Tarsus. S Holanďanmi, Portugalčanmi, Maďarmi a domácimi pracujeme na projekte Cultural heritage beyond borders.

     Prostredníctvom videospotu prinášame atmosféru ostatnej mobility.

     Mobilita v Tarze

     Projekt v rámci programu Erasmus+ s názvom Cultural heritage beyond borders pokračoval ďalšou medzinárodnou výmenou v tureckom meste Tarzus. Skupina študentov zo 4. BA navštívila rodisko sv. Pavla, kde sa spolu s rovesníkmi z Turecka, Holandska, Portugalska a Maďarska zameriavali na domáce kultúrne tradície. Absolvovali viacero workshopov, učili sa umeniu kaligrafie, marblingu – tzv. maľovaniu na vodnú hladinu. Navštívili dielne tradičného hrnčiarstva a tkania hodvábnych kobercov. Atmosféru výnimočného týždňa doplnili aj výlety do Kapadócie a prímorského mesta Mersin.

     Cez Erasmus+ na ostrov v Atlantiku

     Ďalšia skupina študentov absolvovala na konci septembra projektovú mobilitu v Portugalsku. Miestom v poradí už tretieho stretnutia v rámci projektu Cultural heritage beyond borders bol maličký ostrov Porto Santo, ktorý sa nachádza blízko známej Madeiry. Turistické letovisko, vzdialené takmer 1000 km od kontinentálneho Portugalska a 600 km od severnej Afriky,  okrem Slovákov privítalo aj participantov z Holandska, Turecka a Maďarska.

     Hlavným cieľom projektu je oboznamovanie sa s kultúrnym dedičstvom zapojených krajín a vytváranie stratégií zameraných na jeho uchovávanie. V rámci sprievodných aktivít mali účastníci mobility počas exkurzií a workshopov možnosť spoznávať ostrov, jeho históriu, kultúru a tradície. Boli prijatí predstaviteľmi miestnej samosprávy. Zahrali si golf, nadviazali priateľstvá a plynulo komunikovali v angličtine. Počas slávnostného večera v prítomnosti rodičov, ktorí sa v Portugalsku aktívne zapájajú do života školy, si erasmáci prevzali certifikáty. Famózny týždeň vyvrcholil výletom na ostrov večnej jari – Madeiru.

     Nasledujúce projektové stretnutie bude v polovici januára hostiť naše gymnázium.

     CGSM hostilo medzinárodnú študentskú výmenu

     V januári naše gymnázium hostilo študentov a ich pedagógov z partnerských škôl v rámci programu Erasmus+. Projekt s názvom Cultural heritage beyond borders pokračoval v poradí už štvrtým stretnutím. Do Starej Ľubovne zavítali zástupcovia partnerských škôl z holandského mesta Almere, portugalského ostrova Porto Santo, tureckého Tarsu a maďarskej Ajky.

     Strategický program medzinárodných partnerstiev vďaka grantom Európskej únie ponúka školám možnosť vytvoriť kooperatívne partnerstvá, ktoré smerujú k obohateniu zúčastnených študentov i učiteľov počas výmenných pobytov. Poslaním programu Erasmus+ nie je len nadobúdanie kompetencií, ale aj spoznávanie kultúry a krás jednotlivých krajín. Návštevníci si v priebehu týždňa užili mesto i región. Zaujímavé workshopy, prednášky a aktivity im zas predstavili slovenské ľudové tradície. Naši študenti hostí sprevádzali pri prehliadke Ľubovnianskeho hradu, Kostola sv. Mikuláša i v skanzene. Participanti spolu strávili čas vo Vysokých Tatrách, kde Portugalčania z ostrova v Atlantiku prvýkrát zažili sneh a sánkovačku.

     Výmena bola pre účastníkov nielen príležitosťou na rozšírenie vedomostí o kultúrnom dedičstve a jeho význame pre budúcnosť, čo je zároveň ústrednou témou projektu, ale zároveň aj na získanie nových skúseností a kontaktov s ľuďmi z iných krajín. Skutočnosť, že mladí ľudia nadviazali priateľstvá, dokazuje aj ich zohratosť pri práci na spoločných aktivitách. Študenti si spoločne užili aj množstvo zábavy. Učili sa korčuľovať, absolvovali tanečný workshop a zahrali si tradičné ľudové hry.

     V atmosfére vrelého prijatia sa niesol aj slávnostný večierok, počas ktorého sa spolu zabávali všetci participanti spolu s príslušníkmi hosťovských rodín. Projektových partnerov cirkevného gymnázia v rámci oficiálneho prijatia srdečne privítal aj primátor mesta Ľuboš Tomko.

     Za zmienku stojí aj spolupráca pedagógov. Najmä zdieľanie skúseností s učiteľmi z De Meergronden, ktorá je pilotnou školou pre reformu školského vzdelávacieho systému v Holandsku. Aktivizácia žiakov, podporovanie ich tvorivosti a schopnosti spolupráce s rovesníkmi z európskych krajín a zvyšovanie úrovne jazykových kompetencií sú atribúty, ktoré Erasmus+ počas výmenných pobytov prináša. A vzťahy, ktoré vznikli medzi učiteľmi a žiakmi, určite pretrvajú.

     Ďalšia podnetná mobilita

     Mobilitou v maďarskej Ajke sme zavŕšili projekt s názvom Cultural heritage beyond borders, do ktorého bolo naše gymnáziu zapojené v rámci programu ErasmusPlus. Naši študenti sa tu stretli s rovesníkmi z Portugalska, Holandska a Turecka. Maďarská partnerská škola pre nás pripravila zaujímavý program. Navštívili sme múzeum tradičnej dediny v Kiscsősz, kde sme absolvovali viacero workshopov zameraných na spoznávanie kultúrneho dedičstva našich južných susedov. Jeden deň sme strávili pri Balatone, najväčšom jazere v strednej Európe a projektový týždeň sme ukončili exkurziou v Budapešti. Nechýbalo ani prijatie primátorom mesta či slávnostná ceremónia spojená s odovzdávaním certifikátov. Ďalšie skúsenosti, zážitky a priateľstvá. Tešíme sa na nasledujúce projekty v budúcom školskom roku.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • Štúrova 3 064 01 Stará Ľubovňa Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
   • Sekretariát: +421 522388411
   • Riaditeľ: +421 522388412
   • Zástupkyňa: +421 522388406
   • Zborovňa: +421 522388413
   • Ekonomické: +421 522388400
   • Jedáleň: +421 522388402
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Sobota 30. 9. 2023
  • Počet návštev: 834