• Nový projekt v programe Erasmus+

    • Naše gymnázium bolo úspešné s projektovou žiadosťou v rámci programu Erasmus+. Výsledkom spolupráce so školami z rôznych európskych krajín je projekt podporený z grantov Európskej únie pre medzinárodné strategické partnerstvá škôl. V priebehu dvoch rokov tak budeme realizovať projekt UNESCO Culture abmassadors. Gymnazistov čaká spolupráca s rovesníkmi zo Španielska, z Litvy, Portugalska a Turecka na aktivitách, ktorých zámerom je upriamiť pozornosť na kultúrne dedičstvo. Stanú sa kultúrnymi ambasádormi, ktorí budú zachytávať rozmanité kultúrne dedičstvo zúčastnených krajín. Okrem iného ich čaká aj spolupráca s rôznymi inštitúciami na zachytávaní hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva. V aktuálnom školskom roku budú zapojení študenti participovať v online priestore. Veríme, že v tom ďalšom bude priestor na prínosné a zaujímavé mobility.

    • Erasmus+ v CGSM

    • Naše gymnázium je aktuálne zapojené do projektu UNESCO Culture abmassadors v rámci medzinárodného výmenného programu Erasmus+. Jeho hlavnou témou a zámerom je upriamiť pozornosť na kultúrne dedičstvo. Gymnazisti spolupracujú s rovesníkmi zo Španielska, z Litvy, Portugalska a Turecka. V uplynulom školskom roku sa všetky aktivity z dôvodu pandémie realizovali on-line. Študenti vytvárali logá projektov, zoznamovacie padlety, rozbehli vzájomnú komunikáciu cez platformu eTwinning a vytvorili Erasmus corner.

    • Prvá mobilita v Portugalsku

    • Na konci októbra sa päť našich študentiek z druhého ročníka zúčastnilo na projektovej výmene v rámci programu Erasmus+, ktorá sa konala v portugalskom meste Guimarães. S rovesníkmi z partnerských škôl z Portugalska, Litvy, Španielska a Turecka spolupracovali na projekte UNESCO Cultural ambassadors.

     Ciele projektu zameriavajú pozornosť študentov na poznanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva zúčastnených krajín, jeho ochranu i zachovávanie tradícií. Participanti počas týždennej mobility navštívili aj pamiatky a expozície v mestách Porto, Braga a Guimarães, ktoré sú zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

     Počas prvej z piatich plánovaných výmen naši študenti prezentovali kultúrne dedičstvo Slovenska, krásy mesta Stará Ľubovňa a Ľubovnianskeho hradu i naše ľudové tradície.

    • Erasmus+ v plnom prúde

    • Program Erasmus+ v našom gymnáziu pokračuje. Po sérii on-line aktivít pripravujeme ďalšiu projektovú mobilitu v tureckom meste Karabuk. So Španielmi, Portugalčanmi, Litovcami a domácimi pracujeme na projekte UNESCO Culture ambassadors.

     Prostredníctvom videa prinášame aj atmosféru ostatnej mobilty.

    • Projekt UCA pokračoval mobilitou v Turecku

    • Ďalšou mobilitou v máji pokračoval aj jeden z našich projektov v rámci programu Erasmus+. Naši študenti tentoraz navštívili Istanbul a počas výmeny i ďalšie turecké mestá Safranbolu a Karabük, kde sídli naša partnerská škola. S rovesníkmi z Portugalska, Litvy, Španielska a domáceho Turecka spolupracovali na projekte UNESCO Cultural ambassadors, ktorého cieľom je poznávanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva zúčastnených krajín. Štvrtáčky z bilingválnej triedy počas workshopov prezentovali kultúrne dedičstvo Slovenska, krásy mesta Stará Ľubovňa a Ľubovnianskeho hradu i naše ľudové tradície.

    • Mobilita v Litve

    • V rámci projektu Erasmus+ s názvom UNESCO Culture ambassadors sa v októbri uskutočnila v poradí už tretia mobilita, ktorú hostilo mesto Vilnius. Skupina našich študentov a pedagógov sa tu stretla so zástupcami partnerských škôl z domácej Litvy, Portugalska, Turecka a zo Španielska.

     Participanti z jednotlivých krajín prezentovali pamiatky zapísané do zoznamu svetového dedičstva UNESCO a venovali sa aj nehmotnému kultúrnemu dedičstvu – tradíciám, legendám, remeslám či zvykom. Nechýbala ani ochutnávka tradičných jedál.

     Účastníci obdivovali historické centrum Vilniusu, navštívili starobylé mesto Trakai s ostrovným hradom, absolvovali výlet do Kernavė, starej litovskej metropoly na brehu rieky Neris s archeologickým náleziskom. V Rumšiškės si pozreli múzeum tradičnej architektúry Litvy a absolvovali tu aj hudobný workshop.

     Bohatý týždňový program poskytol priestor na získavanie skúseností, komunikačných a prezentačných zručností a v neposlednom rade aj na budovanie priateľstiev.

     Najbližšie projektové stretnutie sa bude konať v španielskom meste Baza.

    • Projektová výmena v Španielsku

    • ​​​​​​​​​​Jarné prázdniny strávila skupina našich študentov v Španielsku. V rámci programu Erasmus+ sa tu konalo v poradí štvrté stretnutie participantov v projekte UNESCO Culture ambassadors, ktorého ciele upriamujú pozornosť na poznanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva zúčastnených krajín, jeho ochranu i zachovávanie tradícií. Hosťovská škola IES José de Mora de Baza pripravila pre účastníkov mobility z partnerských škôl z Portugalska, Litvy, Turecka a Slovenska programovo nabitý týždeň.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

     Mladí ľudia odštartovali mobilitu v Madride, odkiaľ pokračovali do Toleda. Navštívili historické pamiatky a expozície zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V domácej Baze sa venovali práci na projektových výstupoch a okrem jazykových kompetencií tak zároveň rozvíjali aj svoje osobné zručnosti prostredníctvom tímovej práce, workshopov a rôznych prezentácií. Výnimočné dojmy si odniesli z Granady, kde navštívili Alhambru, stredoveký komplex palácov a pevností maurských panovníkov. Mobilitu zavŕšili chvíľou strávenou pri mori v Málage.

     Piatu a zároveň poslednú projektovú výmenu budeme na konci apríla hostiť v Starej Ľubovni.

    • Zaujímavý projekt vyvrcholil výmenou v Starej Ľubovni

    • Naše gymnázium sa v uplynulých troch rokoch aktívne zapojilo do medzinárodného projektu v rámci výmenného programu Erasmus+. Vďaka grantovej schéme Európskej únie pre medzinárodné partnerstvá škôl dostali študenti a pedagógovia jedinečnú príležitosť spolupracovať so zahraničnými školami, ktoré v ostatnom čase navštívili. Projekt s názvom UNESCO Culture ambassadors vyvrcholil mobilitou v Starej Ľubovni. Pre účastníkov z portugalského mesta Guimarães, španielskej Bazy, tureckého Karabüku a litovského Vilniusu tu bol v poslednom aprílovom týždni pripravený bohatý program.

     Ciele projektu zameriavali pozornosť študentov na poznanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva zúčastnených krajín, jeho ochranu i zachovávanie tradícií. Participanti si v priebehu týždňa užívali krásy mesta i regiónu. „Mobilita, ktorá združila kultúrnych ambasádorov, bola odrazom ducha programu Erasmus+. Naša slovenská hosťovská škola sa venovala organizácii s vášňou, plným nasadením a láskou. Ukázali nám svoje dedičstvo, kultúru, spôsob života,“ povedala o výmene pedagogička zo Španielska María de Diego Yagüe. „A všetko sa odohrávalo vďaka škole s úžasnou rodinnou atmosférou,“ dodala.

     Okrem práce na audiovizuálnych digitálnych výstupoch hostia absolvovali pestrý sprievodný program. Spoznávali dominanty Starej Ľubovne. Študenti gymnázia sa stali ich sprievodcami pri prehliadke Ľubovnianskeho hradu či skanzenu. Participanti strávili spoločný čas v Tatrách, v Pieninách. Raftovali na Dunajci, prezreli si Beliansku jaskyňu. Z pamiatok zapísaných do Zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO na Slovensku navštívili historické centrum Bardejova a drevený kostolík v Hervartove. „Bolo pre mňa poctou navštíviť takú krásnu krajinu, akou je Slovensko. Hory priam vyrážajú dych. Zažila som mnoho zaujímavých a zábavných exkurzií. Ďakujem veľmi pekne za vašu pohostinnosť a dúfam, že niekedy na Slovensko ešte prídem,“ zhodnotila projektový týždeň Darija, študentka z Litvy. 

     Nevšednými boli pre hostí workshopy zamerané na tradičné slovenské remeslá. Vďaka kooperácii s Ľubovnianskym múzeom si vyskúšali drotárstvo a pán Gallík z Lackovej im zas predstavil umenie košikárstva. Výnimočným zážitkom bol slávnostný večierok, počas ktorého sa účastníci zabávali spolu s členmi hosťovských rodín v príjemnej atmosfére, ktorú vytvorila kapela Jána Jendrichovského Srdcovka. Projektových partnerov nášho gymnázia v rámci oficiálneho prijatia srdečne privítal aj primátor mesta Ľuboš Tomko.​​​​​​​

     Keďže mobilita na Slovensku bola poslednou v poradí, prišiel čas aj na bilancovanie. „Všetky absolvované aktivity prispeli nielen k rozvoju komunikačných zručností, ale posilnili aj občianske povedomie študentov ako budovateľov spoločnosti založenej na rešpekte, tolerancii, prijatí a porozumení druhým,“  zhodnotila prínosy Carla Rocha, učiteľka z Portugalska. Jednotliví aktéri sa síce rozlúčili, no priateľstvá a spolupráca ostávajú. „Projekt partnerstva škôl nám pomohol vidieť a spoznať, čo vzácne a krásne predkovia v jednotlivých krajinách vytvorili. Privádza nás to k úcte a obdivu k iným kultúram, krajinám. Zároveň sme mohli spoznávať partnerské školy, inšpirovať sa u nich príkladmi dobrej praxe. Máme k nepoznanému často predsudky, skúsenosť a osobný kontakt ale dokáže predsudky premeniť na rešpekt a v našom prípade aj blízke vzťahy a priateľstvá,“ povedal riaditeľ školy Pavol Chmeliar.

     A čo na možnosť zapojiť sa do projektov programu Erasmus+ hovoria naši študenti?

     Lea: „Byť súčasťou projektu Erasmus+ bol pre mňa nenahraditeľný zážitok. Nielen spoznávať novú krajinu, ale najmä ľudí, ktorí sú jej dôležitou súčasťou. Mala som možnosť využiť jazyk, ktorý sa učím, na vlastnej koži a prekonať aj svoje neistoty. Prekvapivo, jedna z najkrajších častí celého projektu bolo privítať zahraničných hostí u nás, kedy sme mali možnosť ukázať im trošku z pravého slovenského života a zabezpečiť, aby sa cítili ako doma. Som nesmierne vďačná za túto skúsenosť.“

     Ema: „Možnosť zúčastniť sa na Erasme bude pre mňa už navždy jedna z najviac obohacujúcich skúseností v živote. V septembri minulého roka som vďaka projektu mohla stráviť týždeň na ostrovčeku v Atlantickom oceáne. Popri množstve zaujímavých aktivít som sa veľa dozvedela o kultúrnom dedičstve krajiny. Rovnako obohacujúce bolo pre mňa hostiť študentku z Litvy. S hrdosťou na svoje korene som jej prezentovala miesta, ktoré sme počas mobility navštívili. Bolo krásne vidieť, ako sa všetkým, bez ohľadu na pôvod, na Slovensku páčilo.

      

      

      

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • Sekretariát: +421 522388411
   • Štúrova 3
    064 01 Stará Ľubovňa
    Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
   • Riaditeľ: +421 522388412
   • Zástupkyňa: +421 522388406
   • Zborovňa: +421 522388413
   • Ekonomické: +421 522388400
   • Jedáleň: +421 522388402
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Utorok 23. 7. 2024
  • Počet návštev: 1099