• Prvá tohtoročná školská akcia našim štvrtákom predĺžila teplo a krásu leta o týždeň. Spolu s triednymi učiteľmi Mgr. Jánom Palšom, RNDr. Máriou Rúrovou a otcom Miroslavom Liškom študenti 4.A a 4.BA od 1.9. do 10.9. 2023 absolvovali Kurz ochrany života a zdravia spojený s historicko-geografickou exkurziou v Chorvátsku pri mori.
    • Naši úspešní absolventi si v reprezentatívnych priestoroch Ľubovnianskeho hradu prevzali maturitné vysvedčenia. Slávnosť sa začala sv. omšou, ktorú v hradnej kaplnke sv. Michala celebroval emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich. Nádherné priestory Paláca Ľubomírskych, kde sa ceremónia konala, umocnili jedinečnosť slávnostnej chvíle.
    • Naši dofáci v prvej polovici júna úspešne absolvovali cvičné a kvalifikačné expedície v rámci programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE). K zisku prestížneho ocenenia sa tak priblížilo 19 našich študentov, ktorí v tomto školskom roku aktívne rozvíjajú svoj talent, napredujú v športovej oblasti a vykonávajú dobrovoľnícku činnosť na zlatej, striebornej a bronzovej úrovni.
    • Mobilitou v maďarskej Ajke sme zavŕšili projekt s názvom Cultural heritage beyond borders, do ktorého bolo naše gymnáziu zapojené v rámci programu ErasmusPlus. Naši študenti sa tu stretli s rovesníkmi z Portugalska, Holandska a Turecka. Maďarská partnerská škola pre nás pripravila zaujímavý program. Navštívili sme múzeum tradičnej dediny v Kiscsősz, kde sme absolvovali viacero workshopov zameraných na spoznávanie kultúrneho dedičstva našich južný
    • Rozlúčili sme sa s našimi maturantmi. Stredoškolský zvonček poslednýkrát zazvonil pre študentov 4. A a 5. BA. Milí naši maturanti, vyprosujeme vám veľa síl v predmaturitnom finiši!
    • Rozlúčili sme sa s našimi maturantmi. Stredoškolský zvonček poslednýkrát zazvonil pre študentov 4. A a 5. BA. Milí naši maturanti, vyprosujeme vám veľa síl v predmaturitnom finiši!
    • Prváci, druháci a tretiaci z klasických tried na konci marca navštívili mesto, do ktorého vedú všetky cesty. Počas svojej púte najprv navštívili Assisi a potom už obdivovali rímske baziliky, múzeá vo Vatikáne. Do staroveku sa preniesli pri Koloseu či na Forum Romanum. Vychutnávali si atmosféru rímskych námestí, fontán i pôvabných zákutí Večného mesta. Počas generálnej audiencie pozdravili Svätého Otca Františka.
    • Naše gymnázium sa v uplynulých troch rokoch aktívne zapojilo do medzinárodného projektu v rámci výmenného programu Erasmus+. Vďaka grantovej schéme Európskej únie pre medzinárodné partnerstvá škôl dostali študenti a pedagógovia jedinečnú príležitosť spolupracovať so zahraničnými školami, ktoré v ostatnom čase navštívili. Projekt s názvom UNESCO Culture ambassadors vyvrcholil mobilitou v Starej Ľubovni.
    • Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti bolo pre našich študentov opäť veľmi úspešné. Hodnotiace komisie ocenili štyri práce a tri z nich posunuli do celoslovenského kola. Ročníkové práce našich tretiakov zaujali odborné hodnotiace komisie v kategóriách s prírodovedným i humanitným zameraním.
   • Rozlúčka s maturantmi
    • Rozlúčka s maturantmi
    • Rozlúčili sme sa s našimi maturantmi. Stredoškolský zvonček poslednýkrát zazvonil pre študentov 4. A a 5. BA. Milí naši maturanti, vyprosujeme vám veľa síl v predmaturitnom finiši!

    • Rozlúčka s maturantmi: Čítať viac
   • Zaujímavý projekt vyvrcholil výmenou v Starej Ľubovni
    • Zaujímavý projekt vyvrcholil výmenou v Starej Ľubovni
    • Naše gymnázium sa v uplynulých troch rokoch aktívne zapojilo do medzinárodného projektu v rámci výmenného programu Erasmus+. Vďaka grantovej schéme Európskej únie pre medzinárodné partnerstvá škôl dostali študenti a pedagógovia jedinečnú príležitosť spolupracovať so zahraničnými školami, ktoré v ostatnom čase navštívili. Projekt s názvom UNESCO Culture ambassadors vyvrcholil mobilitou v Starej Ľubovni. Pre účastníkov z portugalského mesta Guimarães, španielskej Bazy, tureckého Karabüku a litovského Vilniusu tu bol v poslednom aprílovom týždni pripravený bohatý program.

    • Zaujímavý projekt vyvrcholil výmenou v Starej Ľubovni: Čítať viac
   • Klub AVD v Kolégiu Antona Neuwirtha
    • Klub AVD v Kolégiu Antona Neuwirtha
    • Klub Akadémie veľkých diel z nášho gymnázia, ktorý vedie Mgr. Lucia Čandíková Paraličová, PhD., navštívil Kolégium Antona Neuwirtha v jeho sídle, v kaštieli v Ivanke pri Dunaji. Študenti tu absolvovali seminár k filmu Červený balón. Zároveň sa stretli s naším absolventom Miroslavom Kafkom, ktorý v kolégiu aktuálne študuje. Bol to inšpiratívny a hodnotne strávený čas v inštitúcii, ktorá formuje mladých ľudí v duchu kresťanských hodnôt a kultúrneho odkazu západnej civilizácie.

    • Klub AVD v Kolégiu Antona Neuwirtha: Čítať viac
   • Matematický klokan
    • Matematický klokan
    • Aj v tomto školskom roku sa naši nadaní matematici zapojili do medzinárodnej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl s názvom Matematický klokan. S netradičnými matematickými úlohami si z našich študentov najlepšie poradila Mária Barnovská, ktorá v najvyššej kategórii kadet G34 získala 95,8%, v celkovom hodnotení nechala za sebou 96,6% súťažiacich v rámci hodnotenia na Slovensku a obsadila 3. miesto. Vysoko v hodnotení vekovo nižšej kategórie kadet G12 bol aj Dávid Kuruc. Zo 120 možných bodov získal 101, bol úspešnejší ako 95% súťažiacich a obsadil 14. miesto.

    • Matematický klokan: Čítať viac
   • Ducháče v Tatrách
    • Ducháče v Tatrách
    • Skupina našich maturantov sa v poslednom týždni štúdia na strednej škole zúčastnila na duchovnej obnove s pánom kaplánom Františkom Janečkom vo Vysokých Tatrách. Spoločný čas po túre na Popradské pleso ukončili sv. omšou v Kostole Povýšenia Svätého kríža na Štrbskom Plese.

    • Ducháče v Tatrách: Čítať viac
   • Celoslovenské kolo Dejepisnej olympiády
    • Celoslovenské kolo Dejepisnej olympiády
    • Jozef Kandráč (4. A) sa stal úspešným riešiteľom celoslovenského kola Dejepisnej olympiády, ktoré sa v uplynulom týždni konalo v Bratislave. Po výbornom výsledku v krajskom kole, keď v didaktickom teste získal najvyšší počet bodov, uplatnil svoje vedomosti aj na celoslovenskej úrovni. Následne pred odbornou hodnotiacou komisiou prezentoval svoju prácu venovanú tematike cestovania a turistiky v minulosti.

    • Celoslovenské kolo Dejepisnej olympiády: Čítať viac
   • Spirit week
    • Spirit week
    • Žiacka školská rada pripravila akciu s názvom Spirit week, prostredníctvom ktorej chcela upriamiť pozornosť na environmentálne problémy súvisiace s nadmernou produkciou oblečenia a zároveň budovať školskú jednotu a ducha školy. Študenti sa v priebehu prvého májového týždňa obliekali podľa zadanej témy. V utorok to bola pyžamová párty, v stredu známe filmové či seriálové postavy, vo štvrtok klony pedagógov. Podujatie vyvrcholilo piatkovým sekáčovým outfitom a swapom oblečenia. Práve takouto formou získavania a odovzdávania oblečenia (ako aj nakupovania napr. v second handoch) sa predlžuje životnosť daných kúskov a znižuje množstvo textilného odpadu, čo napomáha ochrane životného prostredia.

    • Spirit week: Čítať viac
   • Python Cup
    • Python Cup
    • Ján Petrus sa zapojil do programátorskej súťaže v jazyku Python, ktorú organizuje Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Súťažiaci v priebehu 90 minút riešili tri zadané úlohy, v rámci ktorých programovali animáciu objektu či vytvárali komplexný program. V konkurencii 696 programátorov Janko vo výsledkovej listine za sebou nechal 92 % súťažiacich. V celkovom súčte získal 23 bodov, pričom víťaz súťaže v celoslovenskom meradle 25.

    • Python Cup: Čítať viac
   Všetky novinky
   • Deň otvorených dverí 2021

   • Vstúpte, virtuálne dvere pre Vás ostávajú otvorené. :)

    V PREZI prezentácii si môžete pozrieť príspevky, prostredníctvom ktorých nahliadnete do života školy.

     

    Súčasťou DOD boli aj dva livestreamy na YouTube kanáli CGSM, počas ktorých sa Vám prihovorili zástupcovia vedenia školy, niektorí učitelia a odpovedali na Vaše otázky. Živé vstupy si môžete pozrieť zo záznamu.

     

  • Partneri

   • It akadémia
   • Akadémia veľkých diel
   • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)
   • VSDC Video Editor
   • Kam na strednú
   • Kam po strednej
  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • Štúrova 3 064 01 Stará Ľubovňa Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
   • Sekretariát: +421 522388411
   • Riaditeľ: +421 522388412
   • Zástupkyňa: +421 522388406
   • Zborovňa: +421 522388413
   • Ekonomické: +421 522388400
   • Jedáleň: +421 522388402
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Nedeľa 1. 10. 2023
  • Počet návštev: 1514603