• Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti bolo pre našich študentov opäť veľmi úspešné. Hodnotiace komisie ocenili štyri práce a tri z nich posunuli do celoslovenského kola. Ročníkové práce našich tretiakov zaujali odborné hodnotiace komisie v kategóriách s prírodovedným i humanitným zameraním.
    • Návštevníci, ktorí v piatok vošli otvorenými dverami nášho gymnázia, zažili výnimočnú atmosféru stredoškolského gymnaziálneho štúdia. Pedagógovia spoločne so študentmi pripravili záujemcom o štúdium u nás pestrú paletu aktivít, prostredníctvom ktorých prezentovali systém vzdelávania, projektové aktivity školy i ukážky vyučovacích hodín.
    • Študentský ples, ktorý zorganizovala Žiacka školská rada, dostal prívlastok valentínsky. Bol mimoriadny svojou atmosférou, ktorú vytvorili obyčajné a zároveň výnimočné stretnutia priateľov, spolužiakov, zábava plná tanca a nefalšovanej radosti. Ďakujeme ŽSR za výbornú akciu, všetkým zúčastneným za skvelú zábavu a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.
    • V januári naše gymnázium hostilo študentov a ich pedagógov z partnerských škôl v rámci programu Erasmus+. Projekt s názvom Cultural heritage beyond borders pokračoval v poradí už štvrtým stretnutím. Do Starej Ľubovne zavítali zástupcovia partnerských škôl z holandského mesta Almere, portugalského ostrova Porto Santo, tureckého Tarsu a maďarskej Ajky.
    • V priebehu uplynulého týždňa sa v našom gymnáziu uskutočnil 16. ročník školského kola Stredoškolskej odbornej činnosti. Tretiaci prezentovali svoje práce pred odbornými hodnotiacimi komisiami. Tie do krajského kola posunuli jedenásť študentov, u ktorých ocenili invenciu, kvalitné spracovanie témy či výborné prezentačné schopnosti. Prehliadka odborných prác opäť priniesla množstvo zaujímavých tém v rôznych odboroch, nemalú dávku inšpirácie si odni
    • Výborné snehové podmienky priali študentom 1. A a 2. BA, ktorí počas prvého februárového týždňa absolvovali lyžiarsky kurz vo Vyšných Ružbachoch. Pri zdokonaľovaní svojich lyžiarskych schopností si gymnazisti užili množstvo zábavy a v pohodovej atmosfére upevňovali vzájomné vzťahy v kolektíve.
    • Špecifickú a nezameniteľnú atmosféru predvianočného Londýna si v decembri užili študenti z bilingválnych tried 1. – 3. ročníka. Počas exkurzie spoznávali historické pamiatky anglickej metropoly a navštívili aj viaceré turistické atrakcie. V univerzitnom meste Oxford sa stretli aj s naším absolventom Adamom Sikorjákom, ktorý tam študuje už tri roky. Gymnazisti boli ubytovaní v rodinách, vďaka čomu zažili londýnsky život na vlastnej koži a zdokonaľ
    • Na okresnej úrovni prebehli aj florbalové turnaje. Chlapci zvíťazili vo všetkých zápasoch a postúpili do krajského kola. Dievčatá obsadili tretie miesto.
    • Dva veľkolepé večery. Krásni mladí ľudia. Nápadité programy a skvelá zábava. 12. a 16. november 2022 si študenti 5. BA a 4. A zapamätajú ako dni, keď im triedne učiteľky pripli zelené stužky doplnené krížikom. Stužkové slávnosti sa začali svätou omšou a pokračovali slávnostným večerom s vynikajúcim programom v neopakovateľnej radostnej atmosfére.
    • Dva veľkolepé večery. Krásni mladí ľudia. Nápadité programy a skvelá zábava. 12. a 16. november 2022 si študenti 5. BA a 4. A zapamätajú ako dni, keď im triedne učiteľky pripli zelené stužky doplnené krížikom. Stužkové slávnosti sa začali svätou omšou a pokračovali slávnostným večerom s vynikajúcim programom v neopakovateľnej radostnej atmosfére.
    • Ďalšia skupina študentov absolvovala na konci septembra projektovú mobilitu v Portugalsku. Miestom v poradí už tretieho stretnutia v rámci projektu Cultural heritage beyond borders bol maličký ostrov Porto Santo, ktorý sa nachádza blízko známej Madeiry. Turistické letovisko, vzdialené takmer 1000 km od kontinentálneho Portugalska a 600 km od severnej Afriky, okrem Slovákov privítalo aj participantov z Holandska, Turecka a Maďarska.
   • Peter Marcus Calvary
    • Peter Marcus Calvary
    • O svojich priestorových dielach z kovu, ktoré už dlhšie môžeme obdivovať v školskej aule, prišiel porozprávať Maroš Mikloška, regionálny umelec tvoriaci pod pseudonymom Peter Marcus Calvary. Okrem interpretácie svojich vystavených diel nám porozprával aj o svojej neraz strastiplnej ceste k štúdiu umenia a voľnej tvorbe. Podujatie moderovala Mgr. Alena Uhrinová.

    • Peter Marcus Calvary: Čítať viac
   • Duchovné cvičenia prvákov
    • Duchovné cvičenia prvákov
    • Žiaci oboch prváckych tried v decembri zažili duchovné cvičenia s Riekou života. V Tatranskej Lesnej ich čakal kvalitný dvojdňový program, ktorý pripravilo misijné spoločenstvo Rieka života. Neobyčajné zoznamovacie aktivity, piesne, svedectvá... V nádhernom prostredí Tatier naši prváci mohli nechať oddýchnuť svoju dušu a nabrať nový dych do ďalších školských dní, aj pri neskorej sv. omši pri svetle sviec.

    • Duchovné cvičenia prvákov: Čítať viac
   • Sviatok patróna nášho gymnázia
    • Sviatok patróna nášho gymnázia
    • 6. decembra sme oslavovali sviatok patróna našej školy – svätého Mikuláša. Deň sme začali slávnostnou sv. omšou v Kostole sv. Mikuláša. Po presune do kina nasledoval kultúrny program, ktorý pripravili žiaci druhého ročníka a maturanti. 2. A premietla video o patrónovi svojej triedy – sv. Jozefovi a II. BA uviedli dramatizáciu o živote sv. Filomény. Žiaci IV. A a V. BA predstavili výber tých najlepších čísel zo svojich stužkových slávností.

    • Sviatok patróna nášho gymnázia: Čítať viac
   • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
    • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
    • Začiatkom decembra prebehlo vyhodnotenie školského kola Olympiády v anglickom jazyku. Písomné testy aj ústna skúška poriadne preverili vedomosti a zručnosti žiakov v počúvaní s porozumením, čítaní s porozumením a používaní jazyka v ústnom prejave.

     Výsledková listina:

     Kategória 2A

     1. Jakub Kmeč (2. A) – postup do okresného kola
     2. Lucia Hudáková (1. A)
     3. Barbora Zálešová (1. A)
     úspešná riešiteľka: Dominika Halčinová (2. A)

    • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku: Čítať viac
   • Konverzačné hodiny s Colinom, Henrym a Renem
    • Konverzačné hodiny s Colinom, Henrym a Renem
    • Naši žiaci mali v uplynulých týždňoch možnosť stráviť niektoré hodiny rozhovormi s tromi zaujímavými hosťami. Z Edinburgu k nám opäť prišiel Colin Symes, tentoraz aj s posilami Tymekom a Norbertom. Témou bolo učenie sa a využívanie cudzích jazykov. Henry momentálne pôsobí v Nemecku. Zavítal k nám aj Rene Fonyuy z Bristolu. Bilingválni prváci s ním strávili hodinu konverzácií plnú zaujímavých rozhovorov.

    • Konverzačné hodiny s Colinom, Henrym a Renem: Čítať viac
   • Predvianočná Viedeň
    • Predvianočná Viedeň
    • Bilingvalisti z tretieho a štvrtého ročníka v tomto týždni absolvovali poznávaciu exkurziu, v rámci ktorej navštívili kultúrne a historické pamiatky Viedne. V metropole Rakúska začali prehliadkou zámku Schönbrunn a jeho priľahlých záhrad. Pokračovali v centre mesta, kde si prezreli Dóm sv. Štefana a Hofburg – cisárske sídlo Habsburgovcov. Obdivovali architektonické skvosty Viedne – Budovu rakúskeho parlamentu i Viedenskú radnicu. Pred mrazom sa na dve hodiny plné umenia a histórie ukryli v Kunsthistorisches Museum a návštevu vo Viedni gymnazisti ukončili na vianočných trhoch.

    • Predvianočná Viedeň: Čítať viac
   • Leadership
    • Leadership
    • Dnes sa v priestoroch Veľkej zasadačky Úradu Prešovského samosprávneho kraja uskutočnila Konferencia pre členov a koordinátorov školských parlamentov. Podujatie zamerané na tému Leadership pripravila Rada mládeže Prešovského kraja. Zo Žiackej školskej rady nášho gymnázia sa na konferencii zúčastnili jej členky Andrea Kafková a Štefánia Točeková spolu s koordinátorkou Ing. Tamarou Špesovou. Vypočuli si inšpiratívne prednášky zaujímavých rečníkov. Ján Smolka z DofE, programová riaditeľka Karpatskej nadácie Veronika Miškech Fričová a Rudolf Christopher Takáč sa venovali efektívnym stratégiám vo vedení ľudí, zmenám v predstavách o ideálnom lídrovi, inšpiráciám, ako byť výnimočným lídrom či práci v tíme a správnej motivácii k aktivite.

    • Leadership: Čítať viac
   • Rorátna svätá omša
    • Rorátna svätá omša
    • Kto si v utorok ráno privstal, zažil neobyčajnú atmosféru rorátnej svätej omše, ktorú o 6.00 hod. pri svetle sviec slúžil pán kaplán František Janečko. Roráty sú sv. omše ku cti Božej Matky väčšinou v skorých ranných hodinách pred svitaním. Pripomínajú, že pred narodením Krista ľudstvo kráčalo v tmách a potrebuje sa pripraviť na príchod skutočného Svetla – Ježiša Krista. Vďaka kolegom zo ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda bolo pripravené aj chutné agapé.

    • Rorátna svätá omša: Čítať viac
   Všetky novinky
  • Partneri

   • It akadémia
   • Akadémia veľkých diel
   • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)
   • VSDC Video Editor
   • Kam na strednú
   • Kam po strednej
  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Piatok 24. 3. 2023
  • Počet návštev: 769963