• Po dvojročnej prestávke si mohli gymnazisti užiť čas plný slnka a zábavy v chorvátskej Privlake. V závere školského roka tu tretiaci a štvrtáci z bilingválnej triedy absolvovali geograficko-historickú exkurziu spojenú s rekondičným pobytom a duchovnými cvičeniami. Každodenný pobyt na pláži dopĺňali rôzne športové aktivity a výlety. Obdivovali krásne historické miesta v Zadare.
    • Úspešní absolventi nášho gymnázia si v reprezentatívnych priestoroch Ľubovnianskeho hradu prevzali z rúk pána riaditeľa vysvedčenia o maturitnej skúške. Neobyčajnú atmosféru slávnosti umocnila sv. omša v hradnej kaplnke sv. Michala, ktorú celebroval emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich. Abiturienti sa po nej rozlúčili s tými, ktorí ich na štvorročnej ceste sprevádzali.
    • Tri bronzové skupiny a jedna strieborná počas júna úspešne absolvovali cvičné a kvalifikačné expedície v rámci programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE). K zisku prestížneho ocenenia sa tak priblížilo 18 našich študentov.
    • Ďalšou mobilitou v máji pokračoval aj jeden z našich projektov v rámci programu Erasmus+. Naši študenti tentoraz navštívili Istanbul a počas výmeny i ďalšie turecké mestá Safranbolu a Karabük, kde sídli naša partnerská škola. S rovesníkmi z Portugalska, Litvy, Španielska a domáceho Turecka spolupracovali na projekte UNESCO Cultural ambassadors, ktorého cieľom je poznávanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva zúčastnených krajín.
    • Rozlúčka s maturantmi
    • V piatok 13. mája poslednýkrát zazvonil stredoškolský zvonček pre študentov 4. A a 5. BA.
    • V apríli tohto roku sa na pôde Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša konala dejepisná konferencia, na ktorej študenti IV. BA prezentovali svoje reportáže z regionálnych dejín 20. storočia ako výstupy projektu Komenského inštitútu – Živice a 365 banky „Na každej škole záleží“.
    • Projekt v rámci programu Erasmus+ s názvom Cultural heritage beyond borders pokračoval ďalšou medzinárodnou výmenou v tureckom meste Tarzus. Skupina študentov zo 4. BA navštívila rodisko sv. Pavla, kde sa spolu s rovesníkmi z Turecka, Holandska, Portugalska a Maďarska zameriavali na domáce kultúrne tradície. Absolvovali viacero workshopov, učili sa umeniu kaligrafie, marblingu – tzv. maľovaniu na vodnú hladinu. Navštívili dielne tradičného hrnčia
   • Konverzácie v angličtine
    • Konverzácie v angličtine
    • Hodiny konverzácií v anglickom jazyku opäť obohatil svojou prítomnosťou Colin Symes z Edinburghu a gymnazisti mali možnosť diskutovať aj so svetobežníkmi Janou a Bartom o ich ďalších cestovateľských zážitkoch.

    • Konverzácie v angličtine: Čítať viac
   • Olympiáda v anglickom jazyku
    • Olympiáda v anglickom jazyku
    • V krajskom kole Olympiády v angličtine naše gymnázium reprezentovala dvojica študentov. V kategórii študentov bilingválnych škôl obsadila piatačka Laura Geryková 4. miesto a prvák Jakub Kmeč sa v kategórii 2A zaradil medzi úspešných riešiteľov.

     Ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme!

    • Olympiáda v anglickom jazyku: Čítať viac
   • Projektový deň v biologickej učebni
    • Projektový deň v biologickej učebni
    • Naše druháčky sa zapojili do projektového dňa u našich priateľov zo ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda a v biologickej učebni pomáhali deťom z prvého stupňa pri práci s mikroskopom. Asistovali im pri pozorovaní trvalých preparátov častí tiel živočíchov a pri príprave natívneho preparátu z cibule kuchynskej, kde mohli pozorovať bunkové jadrá pomocou zafarbenia Lugolovým roztokom.

    • Projektový deň v biologickej učebni: Čítať viac
   • Školské kolo SOČ
    • Školské kolo SOČ
    • Prehliadka ročníkových odborných prác tretiakov priniesla viacero zaujímavých tém. Výskum, experiment, bádanie, invencia, produkt. Nielen tieto slová každoročne vystihujú školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Tretiaci prezentovali a obhajovali svoje práce pred hodnotiacimi komisiami. Tie do krajského kola posunuli jedenásť študentov, u ktorých ocenili kvalitné spracovanie témy i výborné prezentačné schopnosti. Dávku inšpirácie si odniesli aj študenti z nižších ročníkov, ktorí sa na obhajobách zúčastnili.

    • Školské kolo SOČ: Čítať viac
   • Biologická olympiáda
    • Biologická olympiáda
    • Prvák z bilingválnej triedy Richard Kasperkevič uspel v okresnom kole Biologickej olympiády, ktoré sa konalo v on-line podobe. V kategórii C-TP (teoreticko-praktická časť) nás bude reprezentovať aj v krajskom kole.

     Ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme!

    • Biologická olympiáda: Čítať viac
   • Duchovné cvičenia tretiakov
    • Duchovné cvičenia tretiakov
    • Každoročne trávia tretiaci príjemné dni na duchovných cvičeniach vo Vysokej nad Uhom v Pútnickom pastoračnom centre blahoslavenej Anky Kolesárovej. Keďže v tomto školskom roku im to pre protipandemické opatrenia nebolo umožnené, zavítal k nám kňaz a vicerektor Domčeka Anky Kolesárovej Tomáš Tupta. Gymnazisti absolvovali sériu povzbudzujúcich a hodnotných prednášok na tému Vzťahy (vzťahy mladých ľudí, vzťahy v rodine, sila lásky a čistota) a pri relikviách tejto mučeníčky čistoty si vyprosovali čistotu duše i tela.

    • Duchovné cvičenia tretiakov: Čítať viac
   • Matematická olympiáda
    • Matematická olympiáda
    • Krajské kolo Matematickej olympiády sa uskutočnilo v on-line forme. V najvyššej kategórii sa na ňom po úspešnom absolvovaní predošlých kôl zúčastnilo iba 18 žiakov. Michal Vančo, bilingvalista z 5. ročníka, sa zaradil medzi deviatku úspešných riešiteľov a napokon obsadil 6. miesto.

     Ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme!

    • Matematická olympiáda: Čítať viac
   • Lyžiarsky kurz 2022
    • Lyžiarsky kurz 2022
    • Po dlhom čase sme sa dočkali. Študenti štyroch tried počas prvého februárového týždňa absolvovali lyžiarsky výcvikový kurz vo Vyšných Ružbachoch. Popri získavaní a zdokonaľovaní lyžiarskych schopností si gymnazisti užili množstvo zábavy a stmeľovali kolektívy. Nechýbala tradičná súťaž i zaujímavá beseda s členom tímu Horskej záchrannej služby Miroslavom Živčákom.

    • Lyžiarsky kurz 2022: Čítať viac
   Všetky novinky
  • Partneri

   • It akadémia
   • Akadémia veľkých diel
   • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)
   • VSDC Video Editor
   • Kam na strednú
   • Kam po strednej
  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO Slovakia
   • 37945785
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Nedeľa 14. 8. 2022
  • Počet návštev: 37948708