• I. Všeobecné ustanovenia

   1. Služba nie je povinná. Žiak môže odmietnuť vykonávanie služby v šk. roku oznámením triednemu učiteľovi na začiatku šk. roka. V neskoršom termíne iba z vážneho dôvodu.
   2. Triedny učiteľ môže v odôvodnenom prípade (ako výchovné opatrenie) vylúčiť žiaka zo zoznamu službukonajúcich najneskôr deň pred plánovaným konaním služby.
   3. Riaditeľ školy a zástupca riaditeľa školy môže odvolať žiaka zo služby aj počas konania služby v prípade nedodržania pravidiel pre službu. Žiak v takom prípade nemá nárok na ospravedlnenie počas nasledujúcich vyučovacích hodín v daný deň. Jeho miesto zaujme iný vybratý žiak vo vhodnom oblečení.
   4. Zač. služby:        7.50 – prevzatie kľúčov od vrátnice od zástupkyne riaditeľa školy.
    Koniec služby:   13.15 – vypnúť el. zariadenia, odovzdať kľúče  a evidenciu kopírovania/tlačenia pedagógovi, ktorý koná dozor na chodbe. V deň služby sa žiak zúčastňuje 0. hodiny a po skončení služby pokračuje vo vyučovaní 7. hodinou.
   5. Pri konaní služby je vyžadované nasledovné oblečenie:
    • tmavé jednofarebné nohavice (dievčatá aj sukňu dostatočnej dĺžky)
    • biela košeľa/blúzka
    • školská vesta
   6. Do priestorov služby majú zákaz vstupovať iní študenti.

    

   II. Povinnosti služby

    

   1. Zapísať údaje osoby vstupujúcej do školy podľa predlohy v zošite alebo v PC formulári. Žiakov Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša zapisovať podľa predloženého študentského preukazu otvoreného na 1. strane, žiakov ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda podľa žiackej knižky otvorenej na 1. strane. Ak žiak nemá doklad a služba ho nepozná, konzultuje situáciu telefonicky – pre ZŠ na 403, 401, 404; pre gymnázium na 403, 411, 413.
   2. Žiaci prichádzajúci do školy po 7.58 sa do školy vpustia až o 8.05, dovtedy čakajú vo vestibule. Týchto žiakov služba nezapisuje.      
   3. Ak chce prichádzajúca osoba niekomu v škole iba niečo odovzdať, prevezme to služba a odovzdá to na najbližšej prestávke.
   4. Ak sa návšteva potrebuje osobne stretnúť s osobou v škole, služba zistí podľa rozvrhu hodín, prípadne telefonicky, či návšteva nenaruší vyučovanie a až tak návštevu vpustí do budovy. Jeden zo službukonajúcich odprevadí návštevu. V prípade možného narušenia vyučovania, musí návšteva počkať do prestávky.
   5. Kopírovať  a tlačiť dokumenty pre študentov gymnázia, žiakov ZŠ a rodičov a to tak, že sa prevezme dokument, prípadne USB kľúč a na najbližšej prestávke (podľa možností) sa odovzdá kopírovaný/tlačený dokument. Poplatok za tlačenie bude určený samostatne. Dôsledne viesť evidenciu tejto činnosti a odovzdať ju spolu s financiami na konci služby.
   6. Počas prvej hodiny sa služba oboznámi s osobami pracujúcimi v škole a významnými osobami zriaďovateľa cez fotogalériu v PC. Tieto osoby sa nemusia zapisovať.
   7. Počas služby nie sú dovolené zábavné činnosti (napr. hranie kariet a PC hier).

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • Štúrova 3 064 01 Stará Ľubovňa Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
   • Sekretariát: +421 522388411
   • Riaditeľ: +421 522388412
   • Zástupkyňa: +421 522388406
   • Zborovňa: +421 522388413
   • Ekonomické: +421 522388400
   • Jedáleň: +421 522388402
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Sobota 30. 9. 2023
  • Počet návštev: 1466