•  

   Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni vzniklo na základe iniciatívy pána dekana Mgr. Mariána Pánika ako odpoveď na vysoký záujem žiakov okresu o gymnaziálne štúdium so zámerom pomôcť týmto žiakom, aby nemuseli za štúdiom cestovať mimo okres.

   Vznik gymnázia podporilo Biskupstvo v Spišskom Podhradí a požiadalo Ministerstvo školstva o zaradenie tejto školy do siete stredných škôl.

   Rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. CD - 2004 - 15057/30934 - 1:096 zo dňa 28. 9. 2004 je zaradené v sieti stredných škôl Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Štúrova ul. 3, 064 01 Stará Ľubovňa, so štvorročným štúdiom 7902J00, s termínom začatia činnosti od 1. 9. 2005.

   Na základe tohto rozhodnutia vydal 4. 2. 2005 zriaďovateľ Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie zriaďovaciu listinu, v ktorej vymedzuje základné činnosti, pre ktoré sa škola zriaďuje.  

   Od školského roku 2015/2016 Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša ponúka štúdium v odbore 7902J74 gymnázium - bilingválne štúdium.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • Štúrova 3 064 01 Stará Ľubovňa Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
   • Sekretariát: +421 522388411
   • Riaditeľ: +421 522388412
   • Zástupkyňa: +421 522388406
   • Zborovňa: +421 522388413
   • Ekonomické: +421 522388400
   • Jedáleň: +421 522388402
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Sobota 30. 9. 2023
  • Počet návštev: 2459