• Smartpen vo vyučovaní

     • Vďaka projektu IT Akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie môžu naši pedagógovia počas dištančného vzdelávania využívať aj zaujímavé technologické pomôcky. Kombinácia inteligentného pera a tabletu alebo smarfónu pri online vyučovaní je vhodným nástrojom nielen pre prírodovedcov. Vytvára akúsi virtuálnu tabuľu, na ktorej žiaci naživo sledujú, čo učiteľ počas výkladu zaznačuje.
       

     • Meteostanica

     • Do výbavy IT Science Lab v rámci projektu IT Akadémia pribudla meteostanica s meraním teploty, barometrického tlaku a vlhkosti vzduchu, smeru a rýchlosti prúdenia vetra, ktorá umožňuje nahrávanie nameraných údajov na server.

     • Otvorili sme dvere nášho gymnázia:Najviac zaujala technika z IT ScienceLAB

     • Deň otvorených dverí ôsmakom a deviatakom zo základných škôl v okrese a ich rodičom každoročne poskytuje možnosť nazrieť do filozofie školy, pozrieť si ponúkanú formu a úroveň vzdelania, priestory, technické vybavenie a v neposlednom rade i zažiť jej atmosféru. Esenciu Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša návštevníci vdýchli prostredníctvom blokov aktivít, ktoré pripravili študenti v spolupráci s pedagógmi.

      Čo zaujalo najviac? Možno to bola ukážka práce s technikou, ktorú sme získali vďaka projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, v učebni informatiky. Maličké jednodiskové programovateľné počítače Raspberry pi a Arduino, digitálne meracie prístroje používané v prírodovedných predmetoch. Azda najväčším lákadlom bola 3D tlačiareň. Všetko to slúži k rozšírenej výučbe informatiky a jej aplikovaní do prírodných vied. Mohli to byť chemické pokusy, aktivity na hodine biológie a fyziky či herecké umenie, ktoré predviedli žiaci na hodine slovenčiny v kastingu do seriálu Učitelia. V bilingválnom bloku mohli žiakov zaujať vyučovacie hodiny s lektorom Samom, ktorý v škole pôsobí od minulého školského roka. Rodený Angličan vyučuje konverzačné hodiny angličtiny, britské a americké reálie, britskú a americkú literatúru. S ohlasom sa stretli i prezentácie medzinárodných projektov v rámci programu Erasmus+, vďaka ktorým naši študenti vycestovali do rôznych európskych krajín a rozšírili si obzory.

     • Nová 3D tlačiareň v učebni informatiky

     • Študenti sa vytešujú z novej 3D tlačiarne, ktorá ako skorý vianočný darček pribudla do učebne informatiky.

       

     • Budeme mať IT Science laboratórium

      • Riadiaca rada projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie na svojom zasadnutí schválila zoznam škôl, ktoré budú vybavené IT Science laboratóriom. Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša bolo zaradené medzi 24 gymnázií z celého Slovenska, ktoré budú v projekte pracovať na najvyššej úrovni. Od septembra 2018 tak môže ponúknuť budúcoročným deviatakom zo Starej Ľubovne a okolia kvalitné štúdium informatiky v informatickej triede.
      • Cieľom projektu, ktorý zastrešuje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s ďalšími univerzitami a IT Asociáciou Slovenska, IT Valley a podporuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, je zvýšenie matematických, prírodovedných, informačných a komunikačných technologických zručností študentov, aby  sa mohli uplatniť na trhu IT sektora prostredníctvom podpory inovatívnych a alternatívnych metód vo vyučovaní a tiež zapájania odborníkov z iných sektorov do procesu vzdelávania.

       „Sme radi, že sme boli posúdení ako škola, ktorá má podmienky a skúsenosti, aby mohla tento náročný projekt realizovať a dostane na to kvalitné moderné vybavenie. Je to výsledok rok a pol trvajúcej práce v rámci prípravy na tento projekt, ale zároveň dlhoročná práca školy, ktorej študenti majú výsledky v informatických súťažiach aj na medzinárodnej úrovni,“ priblížil riaditeľ gymnázia Pavol Chmeliar.  „Keďže je to projekt podporený ministerstvom školstva a zároveň aj celonárodná požiadavka, veríme, že nenastanú nejaké administratívne prekážky, ktoré by mohli brániť tomu, aby sme budúcoročným deviatakom mohli ponúknuť kvalitné štúdium informatiky v informatickej triede od septembra 2018,“ dodal riaditeľ cirkevného gymnázia.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • Sekretariát: +421 522388411
   • Štúrova 3
    064 01 Stará Ľubovňa
    Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
   • Riaditeľ: +421 522388412
   • Zástupkyňa: +421 522388406
   • Zborovňa: +421 522388413
   • Ekonomické: +421 522388400
   • Jedáleň: +421 522388402
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Utorok 23. 7. 2024
  • Počet návštev: 1441