• Projektové výstupy

    • V prvej fáze projektu sme vytvárali návrhy loga. Účastníci z každej zúčastnenej krajiny vytvorili vlastný náčrt súvisiaci s témou nášho projektu. Najlepšie návrhy boli vybrané na online hlasovanie. Vybrali sme dizajn vytvorený litovskými študentmi ako oficiálne logo projektu UNESCO Culture Ambassadors. V spoločných školských priestoroch sme zároveň vytvorili Erasmus corner, miesto, kde sa priebežne aktualizovali jednotlivé projektové aktivity. Študenti medzi sebou začali komunikovať, najprv sa vzájomne predstavili formou padletu. Spolupracovať začal aj tím pedagógov zo všetkých zapojených krajín. Študenti predstavili svoje školy a aktivity prostredníctvom videoprezentácií a klipov.​​​​​​​​​​​​​​​​

     Počas prvej mobility v portugalskom meste Guimarães študenti vo forme prezentácií a videoklipov predstavili svoje mesto, krajinu pamiatky, ktoré sú zapísané do zoznamu hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.
     ​​​​​​​A aké boli ich dojmy z úžasného projektového týždňa?

     Ďalšie projektové stretnutie v Turecku prinieslo nové skúsenosti a zážitky, o ktorých si môžete prečítať tu. Jedným z výstupov bolo aj vytvorenie tzv. kultúrneho stánku.

     Tretiu mobility v poradí hostil litovský Vilnius. Študenti tu prezentovali svoje práce súvisiace s misiami UNESCO, ich históriou a dôležitosťou ich práce v jednotlivých krajinách. Zároveň hovorili o známych postavách histórie, mýtoch a legendách. Viac si o skúsenostiach s týmto projektovým stretnutím môžete prečítať tu.

     Počas mobility v španielskom meste Baza boli vytvorené stánky o UNESCO dedičstve a uskutočnila sa diskusia medzi študentmi o dôležitosti zachovávania hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva v jednotlivých krajinách. Zážitky a dojmy našich študentov.

     Počas posledného projektového stretnutia, ktoré sa konalo u nás, v Starej Ľubovni, študenti prezentovali príslovia a frazeologizmy používané v ich krajinách. Naše slovenské príslovia a ich vysvetlenie v anglickom jazyku nájdete tu. Nevšednými boli pre hostí workshopy zamerané na tradičné slovenské remeslá. Vďaka kooperácii s Ľubovnianskym múzeom si vyskúšali drotárstvo a pán Gallík z Lackovej im zas predstavil umenie košikárstva.

     Spoločná záverečná práca

     Zámerom bolo, aby posledná spoločná práca bola zhrnutím všetkých mobilít, na to študenti vypracovali príbeh pomocou nástroja StoryJumper. Každá krajina si vybrala dvoch mentorov. Študenti  začali rozprávať príbeh, potom spolu vytvorili imaginárnu krajinu, kde rozprávané fakty vychádzali z miest navštívených počas projektu v ostatných dvoch rokoch. Vymysleli názov krajiny tak, že dali dokopy iniciály názvov partnerských krajín, vytvorili vlajku zo zmesi vlajok piatich krajín, postavili hrad s architektonickými prvkami z každej krajiny navštívenej počas mobilít, spievali hymnu s použitím hudobných nástrojov z rôznych krajín.

     Stanovené ciele projektu sme dosiahli prostredníctvom systematického plánovania, implementácie a hodnotenia aktivít. Prispeli sme k rozvoju medzikultúrnej komunikácie a porozumenia u žiakov prostredníctvom medzinárodnej spolupráce, kreatívnych aktivít a využívaním digitálnych technológií. Integráciou projektu do existujúcej učebnej osnovy sme zabezpečili prepojenie s rôznymi vyučovacími predmetmi a umožnili tak žiakom aplikovať svoje vedomosti a zručnosti v reálnych situáciách. Taktiež sme dosiahli vytvorenie mostov medzi rodinami, žiakmi a učiteľmi a podporovali porozumenie, toleranciu a rešpekt.

     Projekt sme hodnotili prostredníctvom rôznych metód vrátane dotazníkov, hodnotení projektových výstupov a spätných väzieb od žiakov, rodičov a partnerov projektu. Sledovali sme, do akej miery sme dosiahli stanovené ciele, ako sa žiaci angažovali v aktivitách, aké zručnosti a vedomosti získali a aké boli ich reakcie a spokojnosť s projektom. Výsledky dotazníka nám poskytli informácie na zlepšenie a ďalšie plánovanie podobných projektov v budúcnosti.

      

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • Štúrova 3 064 01 Stará Ľubovňa Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
   • Sekretariát: +421 522388411
   • Riaditeľ: +421 522388412
   • Zástupkyňa: +421 522388406
   • Zborovňa: +421 522388413
   • Ekonomické: +421 522388400
   • Jedáleň: +421 522388402
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Sobota 30. 9. 2023
  • Počet návštev: 923