• CGSM v medzinárodnom projekte
      

     Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša bude v najbližších dvoch rokoch realizovať projekt v rámci medzinárodného výmenného programu Erasmus+. Gymnázium zareagovalo na výzvu národnej agentúry a vytvorilo partnerstvo s ďalšími piatimi školami z rôznych krajín Európskej únie.

     Erasmus+ je programom EÚ pre medzinárodné partnerstvá škôl, podporované a financované v nadnárodných projektoch. Aby škola získala takýto grant, musí s projektovými partnermi vypracovať prihlášku do schvaľovacieho výberového konania. Cirkevnému gymnáziu sv. Mikuláša sa to podarilo a v priebehu dvoch rokov bude pracovať na medzinárodnom projekte s názvom Stop Bullying: Take a stand and lend a hand.

     Ťažiskovou témou spolupráce je prevencia a eliminácia šikanovania. Zúčastnené školy chcú zároveň zdôrazniť dôležitosť dodržiavania ľudských práv, pomôcť odbúravať predsudky, rozvíjať európske povedomie žiakov a v neposlednom rade získavať nové skúsenosti.

     Skupina študentov a pedagógov tak strávi niekoľko dní na výmenách v školách vo francúzskom meste Pessac, portugalskom São João da Madeira, talianskom Altopasciu, rumunskom Buzau i v neďalekom Rzeszówe v Poľsku. V marci budúceho roka bude participantov hostiť Stará Ľubovňa.

     Spolupráca bude prebiehať počas jednotlivých výmen, návštev študentov i pedagógov, ale aj prostredníctvom komunikačných prostriedkov. Prínosom bude nielen možnosť okúsiť systém vzdelávania v týchto krajinách, ale aj vytvorenie dlhodobejších partnerstiev medzi školami i priateľstiev medzi študentmi. Počas jednotlivých stretnutí a skupinových exkurzií je na programe aj spoznávanie krajín.

     „Medzinárodná spolupráca je nielen prínosom, ale nazval by som ju až nevyhnutnosťou. Aj keď google vraj vie a poradí všetko, predsa osobné stretnutia a bezprostredný zážitok nie je možné nahradiť. V dnešnom svete majú veľkú šancu presadiť sa mladí ľudia, ktorí získali skúsenosti aj v zahraničí. Ak vycestujú do zahraničia učitelia a žiaci, získavajú nenahraditeľné skúsenosti. Učiť sa dokážeme od každej krajiny. Nové priateľstvá a kontakty sú na prospech škole, ale aj každému jednotlivcovi,“ vymenúva nesporné výhody nadnárodných partnerstiev škôl riaditeľ cirkevného gymnázia Pavol Chmeliar.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • Sekretariát: +421 522388411
   • Štúrova 3
    064 01 Stará Ľubovňa
    Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
   • Riaditeľ: +421 522388412
   • Zástupkyňa: +421 522388406
   • Zborovňa: +421 522388413
   • Ekonomické: +421 522388400
   • Jedáleň: +421 522388402
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Utorok 23. 7. 2024
  • Počet návštev: 6902