• Po dvojročnej prestávke si mohli gymnazisti užiť čas plný slnka a zábavy v chorvátskej Privlake. V závere školského roka tu tretiaci a štvrtáci z bilingválnej triedy absolvovali geograficko-historickú exkurziu spojenú s rekondičným pobytom a duchovnými cvičeniami. Každodenný pobyt na pláži dopĺňali rôzne športové aktivity a výlety. Obdivovali krásne historické miesta v Zadare.
    • Úspešní absolventi nášho gymnázia si v reprezentatívnych priestoroch Ľubovnianskeho hradu prevzali z rúk pána riaditeľa vysvedčenia o maturitnej skúške. Neobyčajnú atmosféru slávnosti umocnila sv. omša v hradnej kaplnke sv. Michala, ktorú celebroval emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich. Abiturienti sa po nej rozlúčili s tými, ktorí ich na štvorročnej ceste sprevádzali.
    • Tri bronzové skupiny a jedna strieborná počas júna úspešne absolvovali cvičné a kvalifikačné expedície v rámci programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE). K zisku prestížneho ocenenia sa tak priblížilo 18 našich študentov.
    • Ďalšou mobilitou v máji pokračoval aj jeden z našich projektov v rámci programu Erasmus+. Naši študenti tentoraz navštívili Istanbul a počas výmeny i ďalšie turecké mestá Safranbolu a Karabük, kde sídli naša partnerská škola. S rovesníkmi z Portugalska, Litvy, Španielska a domáceho Turecka spolupracovali na projekte UNESCO Cultural ambassadors, ktorého cieľom je poznávanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva zúčastnených krajín.
    • Rozlúčka s maturantmi
    • V piatok 13. mája poslednýkrát zazvonil stredoškolský zvonček pre študentov 4. A a 5. BA.
    • V apríli tohto roku sa na pôde Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša konala dejepisná konferencia, na ktorej študenti IV. BA prezentovali svoje reportáže z regionálnych dejín 20. storočia ako výstupy projektu Komenského inštitútu – Živice a 365 banky „Na každej škole záleží“.
    • Projekt v rámci programu Erasmus+ s názvom Cultural heritage beyond borders pokračoval ďalšou medzinárodnou výmenou v tureckom meste Tarzus. Skupina študentov zo 4. BA navštívila rodisko sv. Pavla, kde sa spolu s rovesníkmi z Turecka, Holandska, Portugalska a Maďarska zameriavali na domáce kultúrne tradície. Absolvovali viacero workshopov, učili sa umeniu kaligrafie, marblingu – tzv. maľovaniu na vodnú hladinu. Navštívili dielne tradičného hrnčia
   • Absolventi študentom
    • Absolventi študentom
    • V rámci neformálnej besedy sa štvrtáci a piataci stretli s našimi absolventmi, ktorí im priblížili svoje skúsenosti i zaujímavé postrehy z výberu vysokej školy. O benefitoch i špecifickosti štúdia v zahraničí im porozprával Peter Hnát, ktorý navštevuje Business Academy v dánskom meste Aarhus, kde študuje odbor International Marketing Management. Hovoril o možnostiach uplatnenia už počas štúdia i o bežnom živote vysokoškoláka v zahraničí. Adam Konkoľ zas predstavil štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda V Trnave.

    • Absolventi študentom: Čítať viac
   • Simulované študentské voľby
    • Simulované študentské voľby
    • Tím aktívnych študentov z celého Slovenska pod záštitou Rady mládeže pripravil simulované voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020. Do projektu, ktorého cieľom je poukázať na záujem mladých ľudí o verejný život, sa zapojilo viac ako 35-tisíc študentov zo 180 škôl na Slovensku. Aj žiaci Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša dostali možnosť vyjadriť svoj názor a zakrúžkovať preferovanú politickú stranu a kandidátov. Študenti, ktorí dovŕšili 15 rokov, tak získali fiktívne volebné právo, ktoré využili v simulovaných parlamentných voľbách. Tie pripravili zástupcovia školskej študentskej rady, ktorí zároveň vytvorili aj volebnú komisiu. Výsledky v našom gymnáziu sa od celoslovenských líšili. Víťazom sa stalo KDH pred OĽANO a PS/Spolu.

    • Simulované študentské voľby: Čítať viac
   • Olympiádu v nemeckom jazyku ovládol Jakub Šľachtovký
    • Olympiádu v nemeckom jazyku ovládol Jakub Šľachtovký
    • Jakub Šľachtovský zvíťazil v regionálnom kole Olympiády v nemeckom jazyku. V Bardejove ovládol kategóriu 2B, keď písomnú i ústnu časť absolvoval na sto percent. Svoje jazykové danosti tak opäť preukáže aj v krajskom kole.

    • Olympiádu v nemeckom jazyku ovládol Jakub Šľachtovký: Čítať viac
   • Úspešná Olympiáda v anglickom jazyku
    • Úspešná Olympiáda v anglickom jazyku
    • Adam Smoroň uspel v obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo 15. januára v Bardejove. V kategórii 2B bol v rámci okresu najlepší a zabezpečil si tak postup do krajského kola. V kategórii 2A obsadil Martin Korub 2. miesto v okresnom meradle. Na kraji nás bude reprezentovať aj Jakub Šľachtovský, ktorý zvíťazil v školskom kole medzi bilingvalistami (kategória 2C1).

    • Úspešná Olympiáda v anglickom jazyku: Čítať viac
   • Prvenstvo v prednese umeleckého textu
    • Prvenstvo v prednese umeleckého textu
    • Jakub Pluta po roku opäť zahviezdil v krajskom kole súťaže „...a Slovo bolo u Boha...“, ktoré sa konalo 18. januára v Poprade. Umelecký prednes prozaického textu Stanislava Rakúsa Pieseň o studničnej vode, ktorý si pripravoval pod vedením pani profesorky Lucie Čandíkovej Paraličovej, tak opäť zopakuje v celoslovenskom kole. Naša škola mala zastúpenie aj v kategórii poézia, kde súťažila Mária Barnovská s textom balady Zlatá húska od Ľudmily Podjavorinskej. Ekumenicky ponímanú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy pre žiakov základných a stredných škôl každoročne vyhlasuje a organizuje Združenie katolíckych škôl Slovenska pod záštitou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

    • Prvenstvo v prednese umeleckého textu: Čítať viac
   • Expert geniality show
    • Expert geniality show
    • Do celoslovenskej súťaže Expert geniality show sa aj v tomto školskom roku zapojili tisícky žiakov z celého Slovenska. A nechýbali medzi nimi ani naši študenti. Titulom TOP EXPERT sa opäť môže pochváliť Jakub Šľachtovský, ktorý v súhrnnom hodnotení svojej kategórie dosiahol 20. miesto spomedzi študentov tretieho a štvrtého ročníka slovenských gymnázií. V Mozgolamoch (logických úlohách) obsadil 3. miesto a v téme Do you speak English? skončil na 37. mieste. Medzi Expertov sa v súťaži podarilo dostať aj Michalovi Vančovi z 3. BA, ktorý v Mozgolamoch skončil na 36. mieste. Do prvej štvrtiny súťažiacich (z celkového počtu 703) sa v téme Mozgolamy prepracovali aj Benjamín Fečík, Gerard Strič, Adam Sikorják. Michal Vančo sa medzi štvrtinou najúspešnejších (z celkového počtu 296) objavil aj v téme venovanej geografii Slovenska s názvom Od Tatier k Dunaju.

    • Expert geniality show: Čítať viac
   • Telesná výchova na ľade
    • Telesná výchova na ľade
    • Študenti prvého a druhého ročníka si počas hodín telesnej výchovy zdokonaľovali svoje korčuliarske schopnosti na ľadovej ploche nového zimného štadióna v Starej Ľubovni. A poriadne sa pritom zabavili.

    • Telesná výchova na ľade: Čítať viac
   • Christus Mansionem Benedicat
    • Christus Mansionem Benedicat
    • Vyučovanie v novom kalendárnom roku sme začali požehnaním priestorov školy. Ďakujeme našim duchovným otcom, Ondrejovi Pacákovi a Dominikovi Jankymu.

    • Christus Mansionem Benedicat: Čítať viac
   Všetky novinky
  • Partneri

   • It akadémia
   • Akadémia veľkých diel
   • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)
   • VSDC Video Editor
   • Kam na strednú
   • Kam po strednej
  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO Slovakia
   • 37945785
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Nedeľa 14. 8. 2022
  • Počet návštev: 37948888