• Prvá tohtoročná školská akcia našim štvrtákom predĺžila teplo a krásu leta o týždeň. Spolu s triednymi učiteľmi Mgr. Jánom Palšom, RNDr. Máriou Rúrovou a otcom Miroslavom Liškom študenti 4.A a 4.BA od 1.9. do 10.9. 2023 absolvovali Kurz ochrany života a zdravia spojený s historicko-geografickou exkurziou v Chorvátsku pri mori.
    • Naši úspešní absolventi si v reprezentatívnych priestoroch Ľubovnianskeho hradu prevzali maturitné vysvedčenia. Slávnosť sa začala sv. omšou, ktorú v hradnej kaplnke sv. Michala celebroval emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich. Nádherné priestory Paláca Ľubomírskych, kde sa ceremónia konala, umocnili jedinečnosť slávnostnej chvíle.
    • Naši dofáci v prvej polovici júna úspešne absolvovali cvičné a kvalifikačné expedície v rámci programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE). K zisku prestížneho ocenenia sa tak priblížilo 19 našich študentov, ktorí v tomto školskom roku aktívne rozvíjajú svoj talent, napredujú v športovej oblasti a vykonávajú dobrovoľnícku činnosť na zlatej, striebornej a bronzovej úrovni.
    • Mobilitou v maďarskej Ajke sme zavŕšili projekt s názvom Cultural heritage beyond borders, do ktorého bolo naše gymnáziu zapojené v rámci programu ErasmusPlus. Naši študenti sa tu stretli s rovesníkmi z Portugalska, Holandska a Turecka. Maďarská partnerská škola pre nás pripravila zaujímavý program. Navštívili sme múzeum tradičnej dediny v Kiscsősz, kde sme absolvovali viacero workshopov zameraných na spoznávanie kultúrneho dedičstva našich južný
    • Rozlúčili sme sa s našimi maturantmi. Stredoškolský zvonček poslednýkrát zazvonil pre študentov 4. A a 5. BA. Milí naši maturanti, vyprosujeme vám veľa síl v predmaturitnom finiši!
    • Rozlúčili sme sa s našimi maturantmi. Stredoškolský zvonček poslednýkrát zazvonil pre študentov 4. A a 5. BA. Milí naši maturanti, vyprosujeme vám veľa síl v predmaturitnom finiši!
    • Prváci, druháci a tretiaci z klasických tried na konci marca navštívili mesto, do ktorého vedú všetky cesty. Počas svojej púte najprv navštívili Assisi a potom už obdivovali rímske baziliky, múzeá vo Vatikáne. Do staroveku sa preniesli pri Koloseu či na Forum Romanum. Vychutnávali si atmosféru rímskych námestí, fontán i pôvabných zákutí Večného mesta. Počas generálnej audiencie pozdravili Svätého Otca Františka.
    • Naše gymnázium sa v uplynulých troch rokoch aktívne zapojilo do medzinárodného projektu v rámci výmenného programu Erasmus+. Vďaka grantovej schéme Európskej únie pre medzinárodné partnerstvá škôl dostali študenti a pedagógovia jedinečnú príležitosť spolupracovať so zahraničnými školami, ktoré v ostatnom čase navštívili. Projekt s názvom UNESCO Culture ambassadors vyvrcholil mobilitou v Starej Ľubovni.
    • Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti bolo pre našich študentov opäť veľmi úspešné. Hodnotiace komisie ocenili štyri práce a tri z nich posunuli do celoslovenského kola. Ročníkové práce našich tretiakov zaujali odborné hodnotiace komisie v kategóriách s prírodovedným i humanitným zameraním.
   • Dobrodružné expedície DofE
    • Dobrodružné expedície DofE
    • Naši dofáci v prvej polovici júna úspešne absolvovali cvičné a kvalifikačné expedície v rámci programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE). K zisku prestížneho ocenenia sa tak priblížilo 19 našich študentov, ktorí v tomto školskom roku aktívne rozvíjajú svoj talent, napredujú v športovej oblasti a vykonávajú dobrovoľnícku činnosť na zlatej, striebornej a bronzovej úrovni. Jednotlivé expedičné tímy sa statočne popasovali s náročnými podmienkami, daždivým počasím a blatistým terénom a naplnili ciele svojich výprav.

    • Dobrodružné expedície DofE: Čítať viac
   • No backpack day
    • No backpack day
    • Žiacka školská rada prišla s iniciatívou nazvanou no backpack day. Zmyslom tejto akcie, šíriacej sa prostredníctvom sociálnych sietí, je upozorniť na milióny detí v rozvojových krajinách, ktoré nemajú ľahký prístup k vzdelaniu a denne musia nosiť školské pomôcky v rukách do škôl do škôl vzdialených aj niekoľko kilometrov. Gymnazisti improvizovali a klasické školské batohy nahradili rôznymi predmetmi.

    • No backpack day: Čítať viac
   • NOISE medzi najlepšími stredoškolskými časopismi PSK
    • NOISE medzi najlepšími stredoškolskými časopismi PSK
    • Minuloročné vydania študentského časopisu NOISE boli odbornou porotou zaradené do najvyššieho – zlatého pásma v 9. ročníku Súťaže stredoškolských časopisov, ktorú organizuje Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov a Krajskou knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove. Odborná porota zložená s aktívnych novinárov sa pri hodnotení redakčnej práce študentov stredných škôl v kraji sústredila na obsah, štylistiku, grafiku, fotografie, titulku stredoškolských časopisov a kreatívnosť tých, ktorí ich tvoria. Ostatné vydanie časopisu zároveň získalo od komisie špeciálnu cenu za kreativitu.

    • NOISE medzi najlepšími stredoškolskými časopismi PSK: Čítať viac
   • ErasmusPlus: Ďalšia podnetná mobilita
    • ErasmusPlus: Ďalšia podnetná mobilita
    • Mobilitou v maďarskej Ajke sme zavŕšili projekt s názvom Cultural heritage beyond borders, do ktorého bolo naše gymnáziu zapojené v rámci programu ErasmusPlus. Naši študenti sa tu stretli s rovesníkmi z Portugalska, Holandska a Turecka. Maďarská partnerská škola pre nás pripravila zaujímavý program. Navštívili sme múzeum tradičnej dediny v Kiscsősz, kde sme absolvovali viacero workshopov zameraných na spoznávanie kultúrneho dedičstva našich južných susedov. Jeden deň sme strávili pri Balatone, najväčšom jazere v strednej Európe a projektový týždeň sme ukončili exkurziou v Budapešti. Nechýbalo ani prijatie primátorom mesta či slávnostná ceremónia spojená s odovzdávaním certifikátov. Ďalšie skúsenosti, zážitky a priateľstvá. Tešíme sa na nasledujúce projekty v budúcom školskom roku.

    • ErasmusPlus: Ďalšia podnetná mobilita: Čítať viac
   • Maturitný týždeň
    • Maturitný týždeň
    • Uplynulý týždeň patril maturantom. Počas ústnej formy maturitnej skúšky zúročili nadobudnutné vedomosti vo forme odpovedí pred jednotlivými komisiami. V piatok si už úspešní absolventi v reprezentatívnych priestoroch Ľubovnianskeho hradu prevzali maturitné vysvedčenia. Slávnosť sa začala sv. omšou, ktorú v hradnej kaplnke sv. Michala celebroval emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich. Nádherné priestory Paláca Ľubomírskych, kde sa ceremónia konala, umocnili jedinečnosť slávnostnej chvíle.

    • Maturitný týždeň: Čítať viac
   • School for everybody
    • School for everybody
    • V dňoch 15. – 19. mája k nám na projektovú návštevu zavítala skupinka dvoch učiteliek a šiestich žiakov z Litvy. V rámci programu Erasmus+ tu naši hostia absolvovali študijný a poznávací pobyt. Navštevovali hodiny anglického jazyka a predmetov vyučovaných v angličtine. Predstavili sme im našu školu a erasmáci si prezreli naše mesto, okolité pamiatky i prírodné krásy, ktoré ich očarili napriek daždivému počasiu. Po projektovom týždni odchádzali s pocitom, že získali nielen nové skúsenosti, ale aj nové priateľstvá.

    • School for everybody: Čítať viac
   • Občianske právo
    • Občianske právo
    • Tretiaci a druháci sa v rámci hodín občianskej náuky zúčastnili na besede s JUDr. Juditou Dubjelovou. Venovali sa občianskemu právu, vďaka čomu si rozšírili svoje vedomosti a kompetencie v oblasti právnej spôsobilosti, v oblasti ochrany osobnosti a v rodinnom, vlastníckom, dedičskom a záväzkovom práve.

    • Občianske právo: Čítať viac
   • Svetelný smog
    • Svetelný smog
    • Žiaci prvého a druhého ročníka absolvovali prednášku venovanú problematike svetelného znečistenia. RNDr. Igor Kudzej, CSc. Sa v nej venoval negatívnym vplyvom nedostatku nočnej tmy na živé organizmy a predstavil dostupné riešenia. Podujatie sa uskutočnilo v rámci cezhraničného projektu programu ENI HUSKROUA a vďaka Ľubovnianskej knižnici.

    • Svetelný smog: Čítať viac
   Všetky novinky
   • Deň otvorených dverí 2021

   • Vstúpte, virtuálne dvere pre Vás ostávajú otvorené. :)

    V PREZI prezentácii si môžete pozrieť príspevky, prostredníctvom ktorých nahliadnete do života školy.

     

    Súčasťou DOD boli aj dva livestreamy na YouTube kanáli CGSM, počas ktorých sa Vám prihovorili zástupcovia vedenia školy, niektorí učitelia a odpovedali na Vaše otázky. Živé vstupy si môžete pozrieť zo záznamu.

     

  • Partneri

   • It akadémia
   • Akadémia veľkých diel
   • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)
   • VSDC Video Editor
   • Kam na strednú
   • Kam po strednej
  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • Štúrova 3 064 01 Stará Ľubovňa Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
   • Sekretariát: +421 522388411
   • Riaditeľ: +421 522388412
   • Zástupkyňa: +421 522388406
   • Zborovňa: +421 522388413
   • Ekonomické: +421 522388400
   • Jedáleň: +421 522388402
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Nedeľa 1. 10. 2023
  • Počet návštev: 1514529