• Rozlúčka s maturantmi
    • V piatok 13. mája poslednýkrát zazvonil stredoškolský zvonček pre študentov 4. A a 5. BA.
    • V apríli tohto roku sa na pôde Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša konala dejepisná konferencia, na ktorej študenti IV. BA prezentovali svoje reportáže z regionálnych dejín 20. storočia ako výstupy projektu Komenského inštitútu – Živice a 365 banky „Na každej škole záleží“.
    • Projekt v rámci programu Erasmus+ s názvom Cultural heritage beyond borders pokračoval ďalšou medzinárodnou výmenou v tureckom meste Tarzus. Skupina študentov zo 4. BA navštívila rodisko sv. Pavla, kde sa spolu s rovesníkmi z Turecka, Holandska, Portugalska a Maďarska zameriavali na domáce kultúrne tradície. Absolvovali viacero workshopov, učili sa umeniu kaligrafie, marblingu – tzv. maľovaniu na vodnú hladinu. Navštívili dielne tradičného hrnčia
    • Prehliadka ročníkových odborných prác tretiakov priniesla viacero zaujímavých tém. Výskum, experiment, bádanie, invencia, produkt. Nielen tieto slová každoročne vystihujú školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Tretiaci prezentovali a obhajovali svoje práce pred hodnotiacimi komisiami. Tie do krajského kola posunuli jedenásť študentov, u ktorých ocenili kvalitné spracovanie témy i výborné prezentačné schopnosti. Dávku inšpirácie si odniesl
   • VÝZVA MESIACA 🎬
    • VÝZVA MESIACA 🎬
    • Zapojte sa do prvej výzvy mesiaca: Každý je výnimočný. Viac sa dozviete vo videu nižšie. Zdieľajte s nami svoju skúsenosť v komentári pod príspevkom na facebookovej stránke školy.

    • VÝZVA MESIACA 🎬: Čítať viac
   • Pohreb zosnulého diecézneho biskupa
    • Pohreb zosnulého diecézneho biskupa
    • Pohreb zosnulého diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku bude v utorok 3. novembra na Spišskej Kapitule.

     O 10:00 bude pohrebná svätá omša v Katedrále svätého Martina a po nej bude telo zosnulého biskupa pochované na cintoríne na Kapitule.

     Priamy prenos môžete sledovať v TV Lux.

    • Pohreb zosnulého diecézneho biskupa: Čítať viac
   • Smartpen vo vyučovaní
    • Smartpen vo vyučovaní
    • Vďaka projektu IT Akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie môžu naši pedagógovia počas dištančného vzdelávania využívať aj zaujímavé technologické pomôcky. Kombinácia inteligentného pera a tabletu alebo smarfónu pri online vyučovaní je vhodným nástrojom nielen pre prírodovedcov. Vytvára akúsi virtuálnu tabuľu, na ktorej žiaci naživo sledujú, čo učiteľ počas výkladu zaznačuje.

    • Smartpen vo vyučovaní: Čítať viac
   • Školský rok infikovaný vírusom
    • Školský rok infikovaný vírusom
    • Máme za sebou viac ako šesť týždňov školského roka 2020/2021. Začali sme ho v škole s prísnymi hygienickými opatreniami, rúškami, ochrannými štítmi, dezinfekciou. Vrátili sme sa za monitory našich počítačov. Nie je to ideálna forma vzdelávania, ale momentálne jediná možná. Tak si držme palce! :)

    • Školský rok infikovaný vírusom: Čítať viac
   • ProfOrient
    • ProfOrient
    • Štvrtáci a piataci ešte pred prechodom na dištančné vzdelávanie absolvovali testy ProfOrient. Ich vyhodnotenie im môže načrtnúť najvhodnejšie možnosti pre ďalšie štúdium.

    • ProfOrient: Čítať viac
   • Vyučovanie dištančnou formou
    • Vyučovanie dištančnou formou
    • Vážení rodičia, milí žiaci,
     na základe rozhodnutia ministra školstva prechádzajú stredné školy od 12. októbra 2020 až do odvolania na dištančnú formu vzdelávania.

     Bližšie pokyny k dištančnému vzdelávaniu Vám už boli spolu s pravidlami poskytnuté v priebehu minulého týždňa. Pozývame Vás k zodpovednosti a vzájomnej spolupráci, aby táto, aktuálne jediná možná forma vzdelávania, plnila svoj účel a pomáhala nám napredovať.

    • Vyučovanie dištančnou formou: Čítať viac
   • Akadémia veľkých diel v CGSM
    • Akadémia veľkých diel v CGSM
    • Aj v tomto školskom roku naše gymnázium ponúka možnosť vzdelávať sa vo voľnočasovom programe s názvom Akadémia veľkých diel, ktorý sa zameriava na rozvoj oblastí, dôležitých pre osobný aj budúci profesionálny život a rast. Kritické myslenie, čítanie s porozumením, sústredená práca, rozvoj charakteru sú rozvíjané cez štúdium veľkých diel západnej civilizácie, ako sú Tolstého poviedky, filmy od Hitchcocka, obrazy Rembrandta, či Vivaldiho hudbu, ktoré otvárajú dôležité otázky, aktuálne pre každého človeka.

    • Akadémia veľkých diel v CGSM: Čítať viac
   • Zmena formy vyučovania
    • Zmena formy vyučovania
    • Na základe usmernenia RÚVZ v Starej Ľubovni a v súlade so smernicami MŠVVaŠ SR prechádzame od 5. októbra 2020 na dištančnú formu vzdelávania. Ďalšie informácie Vám poskytneme prostredníctvom Edupage.

    • Zmena formy vyučovania: Čítať viac
   • Obnovenie vyučovania v škole
   • Aktuálne informácie
    • Aktuálne informácie
    • Z dôvodu pretrvávania potreby preventívnych opatrení a na základe odporúčania RÚVZ v Starej Ľubovni budeme v dňoch 14. 9. a 16. 9. 2020 pokračovať v dištančnej výučbe. Prechod na riadne vyučovanie bude oznámený deň vopred.
     Na základe odporúčania RÚVZ v Starej Ľubovni naďalej vyzývame žiakov k zodpovednému správaniu, zvýšenému dodržiavaniu protiepidemiologických opatrení a odporúčame vyhýbať sa miestam a akciám s väčším počtom ľudí.

    • Aktuálne informácie: Čítať viac
   • Prerušenie školskej dochádzky
    • Prerušenie školskej dochádzky
    • Riaditeľ školy z preventívnych a organizačných dôvodov prerušuje školskú dochádzku všetkým žiakom školy od 9. 9. 2020 do 11. 9. 2020. Vyučovanie v tomto období bude prebiehať dištančnou formou.

    • Prerušenie školskej dochádzky: Čítať viac
   • Dôležitý oznam
    • Dôležitý oznam
    • Riaditeľ školy po konzultácii s RÚVZ v Starej Ľubovni z preventívnych dôvodov prerušuje dochádzku žiakov 2. BA do školy na obdobie od 7. 9. 2020 do 11. 9. 2020. Vyučovanie v tejto triede bude prebiehať dištančnou formou.

    • Dôležitý oznam: Čítať viac
   • Otvorenie školského roka 2020/2021
    • Otvorenie školského roka 2020/2021
    • Milí žiaci,
     slávnostný začiatok školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu 2. septembra 2020 o 9.30 hod. v jednotlivých triedach. Zároveň máte možnosť zúčastniť sa na slávnostnej sv. omši k začiatku školského roka – Veni Sancte v Kostole sv. Petra a Pavla o 8.30 hod.

     Prosíme Vás o dodržiavanie zverejnených preventívnych opatrení.

    • Otvorenie školského roka 2020/2021: Čítať viac
   • Organizačné pokyny k začiatku školského roka
   • Slávnostné Te Deum
    • Slávnostné Te Deum
    • V mnohých ohľadoch výnimočný školský rok 2019/2020 sme slávnostne ukončili ďakovnou sv. omšou v Kostole sv. Petra a Pavla. Ocenili sme úspešných študentov za výborný prospech i reprezentáciu školy, odovzdali vysvedčenia. Slávnostnú bodku svojimi príhovormi pridali pán riaditeľ Pavol Chmeliar a predseda študentskej rady Branislav Balušinský.

    • Slávnostné Te Deum: Čítať viac
   • Absolútna víťazka Technických talentov 2020+
    • Absolútna víťazka Technických talentov 2020+
    • Milota Folvarčíková sa stala absolútnou víťazkou súťaže Technické talenty 2020+, ktorú vyhlásila Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach s podporou U. S. Steel Košice, s.r.o. Tretiačka z bilingválnej triedy uspela v marcovom kole súťaže s ekologickým projektom Doba (ne)plastová a získala finančnú odmenu 200 €. Odborná porota sa v polovici trvania súťaže rozhodla oceniť najlepší projekt z doteraz prihlásených prác stredoškolákov a udelila šikovnej študentke špeciálnu cenu v podobe notebooku za viac ako 1000 €. Hodnotnú odmenu Milote Folvarčíkovej odovzdala pani prodekanka pre vonkajšie vzťahy a marketing doc. Ing. Dana Baricová, PhD., ktorá vyzdvihla výnimočnosť nápadu a vysokú úroveň jeho spracovania. „Naozaj mi nenapadlo, že práve ja môžem vyhrať túto výnimočnú cenu. Potvrdilo sa však, že to nie je len o veľkosti nápadu, ale aj o jeho prevedení, akt

    • Absolútna víťazka Technických talentov 2020+: Čítať viac
   • Slávnostná rozlúčka s absolventmi
    • Slávnostná rozlúčka s absolventmi
    • Administratívne zmaturovali. Viacerí si maturitné vysvedčenia už prevzali. Niektorí sú prijatí na vysoké školy, niektorí čakajú na výsledky prijímacieho konania, ďalší sa pripravujú na prijímačky. Len tá pomyselná bodka za stredoškolským štúdiom z dôvodu preventívnych opatrení v období pandémie chýbala. Dnes sa na ňu naskytla príležitosť a čerství absolventi nášho gymnázia si počas tradičnej slávnosti v expozičných priestoroch Ľubovnianskeho hradu prevzali z rúk pána riaditeľa maturitné vysvedčenia, ocenenia a odmeny za študijné výsledky či úspešnú reprezentáciu školy. Rozlúčili sa s tými, ktorí ich počas stredoškolskej cesty sprevádzali a počas sv. omše, ktorú celebroval dp. Filip Orlovský, ďakovali za čas prežitý v CGSM.

    • Slávnostná rozlúčka s absolventmi: Čítať viac
   • Nové číslo školského časopisu online
   • Šikovní matematici
    • Šikovní matematici
    • V matematickej súťaži pre žiakov základných a stredných škôl Matematický klokan, ktorá sa v tomto školskom roku z dôvodu výnimočnej situácie realizovala online formou, si veľmi úspešne počínali hneď niekoľkí naši študenti. V kategórii kadetov bol najúspešnejší Roland Urban, ktorý získal 95,8% a za sebou v celkovom hodnotení nechal 98,7% súťažiacich (17. miesto). Vysoko v hodnotení kadetov boli aj Michal Vančo a Mária Barnovská, ktorí boli úspešnejší ako 89,5%, resp. 85,6% súťažiacich. Medzi juniormi si najlepšie počínal Jakub Šľachtovský s 85% a s celkovým hodnotením lepším ako 92,9% súťažiacich (41. miesto).

    • Šikovní matematici: Čítať viac
   • Obnovenie vyučovania v CGSM
    • Obnovenie vyučovania v CGSM
    • Vážení rodičia, milí žiaci,
     na základe rozhodnutia ministerstva školstva obnovujeme od pondelka 22. 6. 2020 vyučovanie, ktoré bude prebiehať v upravenom režime podľa mimoriadneho rozvrhu. Bližšie informácie a pokyny nájdete v Usmernení o organizačnom zabezpečení vyučovania. V prílohe nájdete aj Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré musí zákonný zástupca podpísať a žiak ho predloží v prvý deň svojho nástupu do školy.
     Tešíme sa na Vás!

    • Obnovenie vyučovania v CGSM: Čítať viac
   Všetky novinky
  • Partneri

   • It akadémia
   • Akadémia veľkých diel
   • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)
   • Kam na strednú
   • VSDC Video Editor
  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Sobota 28. 5. 2022
  • Počet návštev: 37693089