• Úspešní absolventi nášho gymnázia v piatok 24. mája prevzali maturitné vysvedčenie na Ľubovnianskom hrade. Slávnosť začala spoločnou sv. omšou v Kaplnke sv. Michala archanjela a pokračovala vo výstavnej sieni hradu príhovorom riaditeľa a zástupcu študentov, ktorí prevzali vysvedčenia a ocenenia.
   • Takto sa lúčili naši maturanti pred akademickým týždňom… Veľa šťastia na maturitnej skúške.
   • Takto sa lúčili naši maturanti pred akademickým týždňom… Veľa šťastia na maturitnej skúške.
   • Divadelné spracovanie literárnej klasiky v prevedení študentov stredných škôl v réžii Tatiany Husárovej mohli tentokrát zhliadnuť aj spolužiaci účinkujúcich zo Starej Ľubovne. Herecky sa predviedli aj dvaja študenti z 3. BA nášho gymnázia. Florián Fába v role spisovateľa a Daniel Kuruc v rámci komparzu. Publikum svojich rovesníkov ocenilo veľkým aplausom a zvlášť spolužiakov oslovili ich výkony. Nadčasový príbeh lásky uprostred vojny tak nanovo o
   • Viac ako 60 záujemcov o štúdium na našom gymnáziu sa od pondelka 22. 4. do stredy 24. 4. zúčastnilo na prípravnom kurze pred prijímacím konaním z predmetov anglický jazyk, slovenský jazyk a matematika. Žiaci si tak mohli upevniť poznatky z týchto predmetov, precvičiť úlohy z prijímačkových testov a zažiť našich učiteľov.
   • Na krajskom kole Dejepisnej olympiády 19. 4. obaja naši reprezentanti získali umiestnenie a postup do celoslovenského kola. Šimon Pjaták zo IV. A získal 1. miesto v kategórii A s projektom Kežmarské karabely a Ivan Gallík zo IV. A obsadil 2. miesto v kat. B. s projektom Migrácia Židov na územie Slovenska a Spiša. Blahoželáme.
   • Dňa 17. 4. 2024 sa v Spišskej Kapitule uskutočnil 22. ročník diecézneho kola Biblickej olympiády. Našu školu reprezentovali Monika Vančová zo 4. A, Dominika Halčinová z 3. A a Laura Mačugová z 2. BA. V silnej konkurencii získali napokon skvelé 2. miesto.
   • Na krajskom kole recitačnej súťaže Jazykový kvet získala Ema Pavlinská zo 4. BA 1. miesto v prednese poézie v anglickom jazyku a postupuje do celoslovenského kola.
   • Z krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré sa konalo v Prešove, si naši tretiaci odniesli dve postupové miesto na celoslovenské kolo. Matej Repka so svojou prácou Investovanie do zlata zvíťazil v odbore Ekonomika a riadenie. Sofia Filičková získala v odbore História, politológia, právne vedy druhé miesto. Vo svojej práci sa venovala tvorbe dokumentu, ktorý zachytáva spomienky Františka Hutníka na rodinu Zamoyských.
   • Vo štvrtom roku realizácie rozvojového programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu na našom gymnáziu sme dosiahli ďalší míľnik. Máme prvé zlaté absolventky! Laura Schurdáková a Vanesa Smreková si v sprievode koordinátorky nášho miestneho centra Mgr. Márie Fabianovej prevzali zaslúžené ocenenia po tom, ako na sebe tvrdo pracovali. Laura sa v rámci rozvoja talentu učila kórejský jazyk...
   • V okresnom kole Florbalového turnaja stredných škôl naši študenti získali prvenstvo v oboch kategóriách - v družstve chlapcov aj dievčat. Skvelá podpora študentov v publiku podčiarkla atmosféru jednotlivých zápasov. Obe družstvá postupujú do krajského kola. Tešíme sa a blahoželáme.
   • Celoslovenské kolo Dejepisnej olympiády
   • Účelové cvičenie a KOŽAZ
    • Účelové cvičenie a KOŽAZ

    • Tohtoročné účelové cvičenie a Kurz ochrany života a zdravia sa niesli v duchu športových aktivít na školskom dvore, prednášky kpt. Ing. M. Ženčucha o riešení krízových situácií a prehliadky Hasičskej stanice v Starej Ľubovni. Prváci sa zároveň zúčastnili na prednáške o robotike v Ľubovnianskej knižnici.

    • Účelové cvičenie a KOŽAZ: Čítať viac
   • Ústna maturita 2024
    • Ústna maturita 2024

    • Dnes začali na škole maturitné skúšky, ktoré budú prebiehať do stredy 22. mája. Študenti 4. A a 5. BA v tomto školskom roku maturujú z predmetov slovenský jazyk a literatúry, anglický jazyk úroveň B2 a C1, nemecký jazyk úroveň B2, občianska náuka, dejepis, umenie a kultúra, geografia, chémia, biológia, matematika, fyzika a informatika.

    • Ústna maturita 2024: Čítať viac
   • Diskusia s Miriam Lexmann
    • Diskusia s Miriam Lexmann

    • V štvrtok 16. mája našu školu navštívila europoslankyňa Miriam Lexmann, aby diskutovala so študentmi na aktuálne témy súvisiace s Európskou úniou. Pani Lexmann uviedla študentov do oblastí, ktorým sa venuje ako slovenská europoslankyňa, no hlavnou témou sa stali eurofondy. Vysvetlila výhody čerpania eurofondov, ale poukázala aj na problémy súvisiace s využívaním dotácií na Slovensku. Taktiež zdôraznila, že každý z nás môže ovplyvniť fungovanie Európskej únie, a to nielen účasťou na eurovoľbách, ale aj účasťou na parlamentných voľbách a konštruktívnym správaním sa na sociálnych sieťach. Na záver diskusie pani europoslankyňa odpovedala na rôzne otázky študentov. Celá diskusia obohatila študentov o nové informácie z diania v európskom parlamente a taktiež povzbudila k zodpovednému prístupu k voľbám.

    • Diskusia s Miriam Lexmann: Čítať viac
   • Ročníková skúška  3. A z angličtiny
    • Ročníková skúška  3. A z angličtiny

    • Ročníkovú skúšku z anglického jazyka z úrovne B1 dnes absolvovali všetci žiaci z 3. A. Skúška prebieha podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, skladá sa z 2 častí. Písomná časť testuje čítanie s porozumením, použitie jazyka a počúvanie s porozumením. Na ústnej časti sú jednotliví žiaci hodnotení trojčlennou komisiou, pričom odpovedajú z rôznych tém.

    • Ročníková skúška  3. A z angličtiny: Čítať viac
   • Modlitbový deň
    • Modlitbový deň

    • Naša škola sa dnes na sviatok Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej zapojila do aktivity Modlitbový deň za mier a pokoj vo svete spoločnou modlitbou ruženca.

    • Modlitbový deň: Čítať viac
   • Rozlúčka so školou
   • Peter a Lucia naživo
    • Peter a Lucia naživo

    • Divadelné spracovanie literárnej klasiky v prevedení študentov stredných škôl v réžii Tatiany Husárovej mohli tentokrát zhliadnuť aj spolužiaci účinkujúcich zo Starej Ľubovne. Herecky sa predviedli aj dvaja študenti z 3. BA nášho gymnázia. Florián Fába v role spisovateľa a Daniel Kuruc v rámci komparzu. Publikum svojich rovesníkov ocenilo veľkým aplausom a zvlášť spolužiakov oslovili ich výkony. Nadčasový príbeh lásky uprostred vojny tak nanovo ožil a nechal pečať svojho posolstva vďaka mladým nádejným hercom.

    • Peter a Lucia naživo: Čítať viac
   Všetky novinky
   • Deň otvorených dverí 2021

   • Vstúpte, virtuálne dvere pre Vás ostávajú otvorené. :)

    V PREZI prezentácii si môžete pozrieť príspevky, prostredníctvom ktorých nahliadnete do života školy.

     

    Súčasťou DOD boli aj dva livestreamy na YouTube kanáli CGSM, počas ktorých sa Vám prihovorili zástupcovia vedenia školy, niektorí učitelia a odpovedali na Vaše otázky. Živé vstupy si môžete pozrieť zo záznamu.

     

  • Partneri

   • Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania (NCDTV)
   • Akadémia veľkých diel
   • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)
   • Aktívna škola
   • VSDC Video Editor
   • Kam na strednú
   • Kam po strednej
  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • Sekretariát: +421 522388411
   • Štúrova 3
    064 01 Stará Ľubovňa
    Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
   • Riaditeľ: +421 522388412
   • Zástupkyňa: +421 522388406
   • Zborovňa: +421 522388413
   • Ekonomické: +421 522388400
   • Jedáleň: +421 522388402
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Utorok 23. 7. 2024
  • Počet návštev: 3175612