• priebehu uplynulého týždňa sa v našom gymnáziu uskutočnil 17. ročník školského kola Stredoškolskej odbornej činnosti. Tretiaci prezentovali svoje práce pred odbornými hodnotiacimi komisiami. Tie do krajského kola posunuli dvanásť študentov, u ktorých ocenili invenciu, kvalitné spracovanie témy či výborné prezentačné schopnosti.
   • Otec biskup František Trstenský dnes prvýkrát poctil naše gymnázium svojou návštevou. V diskusii so študentmi jednotlivých tried sa dotkol otázok osobného života, viery, povolania, vzťahov, ale aj cirkevného majetku, homosexuality, zneužívania v cirkvi a iných aktuálnych tém. Vyjadril niektoré výzvy dnešnej doby pre cirkev, medzi ktorými je aj otázka, ako motivovať mladých ľudí, aby boli Kristovými učeníkmi vo svete.
   • Hoci sme väčšinu výletu precestovali v autobuse, bol to pekný čas s našou triedou, plný zážitkov a dlhých rozhovorov. Spoznávali sme britskú kultúru v rodinách a ich veľká pohostinnosť v nás zanechala odtlačok náklonnosti. Odnášame si fotky na Tower Bridge, výhľady na vianočný Londýn z lanovky ponad Temžu, ohúrenosť z budov veľkolepých rozmerov a, samozrejme, aj pohľad na Big Ben z London eye.
   • V Kongresovom centre SAV Smolenický zámok sa 5. až 7. decembra uskutočnila konferencia Mladá nádej slovenskej vedy. Pozvánku na konferenciu dostalo 48 študentov a študentiek gymnázií a stredných škôl z celého Slovenska, ktorí v roku 2023 uspeli na prehliadke Stredoškolská odborná činnosť a na Festivale vedy a techniky AMAVET. Medzi nimi bol aj Šimon Pjaták z nášho gymnázia.
   • Tohtoročný DOD bol opäť plný pestrých aktivít, na ktorých študenti spolu so svojimi pedagógmi odprezentovali to najlepšie, čo na škole máme v rámci prírodovedných a humanitných predmetov, mimoškolských aktivít a projektov DofE a Akadémia veľkých diel.
   • Jedenásti strieborní a traja bronzoví absolventi. Naši študenti, ktorí v minulom školskom roku aktívne rozvíjali svoj talent, napredovali v športovej oblasti, poslúžili svojmu okoliu v rámci dobrovoľníckych aktivít a pridali k tomu aj účasť na dobrodružnej expedícii, si počas uplynulého týždňa prevzali ocenenia v rámci programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu (DofE).
   • Prvá tohtoročná školská akcia našim štvrtákom predĺžila teplo a krásu leta o týždeň. Spolu s triednymi učiteľmi Mgr. Jánom Palšom, RNDr. Máriou Rúrovou a otcom Miroslavom Liškom študenti 4.A a 4.BA od 1.9. do 10.9. 2023 absolvovali Kurz ochrany života a zdravia spojený s historicko-geografickou exkurziou v Chorvátsku pri mori.
   • No backpack day
    • No backpack day

    • Žiacka školská rada prišla s iniciatívou nazvanou no backpack day. Zmyslom tejto akcie, šíriacej sa prostredníctvom sociálnych sietí, je upozorniť na milióny detí v rozvojových krajinách, ktoré nemajú ľahký prístup k vzdelaniu a denne musia nosiť školské pomôcky v rukách do škôl do škôl vzdialených aj niekoľko kilometrov. Gymnazisti improvizovali a klasické školské batohy nahradili rôznymi predmetmi.

    • No backpack day: Čítať viac
   • NOISE medzi najlepšími stredoškolskými časopismi PSK
    • NOISE medzi najlepšími stredoškolskými časopismi PSK

    • Minuloročné vydania študentského časopisu NOISE boli odbornou porotou zaradené do najvyššieho – zlatého pásma v 9. ročníku Súťaže stredoškolských časopisov, ktorú organizuje Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov a Krajskou knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove. Odborná porota zložená s aktívnych novinárov sa pri hodnotení redakčnej práce študentov stredných škôl v kraji sústredila na obsah, štylistiku, grafiku, fotografie, titulku stredoškolských časopisov a kreatívnosť tých, ktorí ich tvoria. Ostatné vydanie časopisu zároveň získalo od komisie špeciálnu cenu za kreativitu.

    • NOISE medzi najlepšími stredoškolskými časopismi PSK: Čítať viac
   • ErasmusPlus: Ďalšia podnetná mobilita
    • ErasmusPlus: Ďalšia podnetná mobilita

    • Mobilitou v maďarskej Ajke sme zavŕšili projekt s názvom Cultural heritage beyond borders, do ktorého bolo naše gymnáziu zapojené v rámci programu ErasmusPlus. Naši študenti sa tu stretli s rovesníkmi z Portugalska, Holandska a Turecka. Maďarská partnerská škola pre nás pripravila zaujímavý program. Navštívili sme múzeum tradičnej dediny v Kiscsősz, kde sme absolvovali viacero workshopov zameraných na spoznávanie kultúrneho dedičstva našich južných susedov. Jeden deň sme strávili pri Balatone, najväčšom jazere v strednej Európe a projektový týždeň sme ukončili exkurziou v Budapešti. Nechýbalo ani prijatie primátorom mesta či slávnostná ceremónia spojená s odovzdávaním certifikátov. Ďalšie skúsenosti, zážitky a priateľstvá. Tešíme sa na nasledujúce projekty v budúcom školskom roku.

    • ErasmusPlus: Ďalšia podnetná mobilita: Čítať viac
   • Maturitný týždeň
    • Maturitný týždeň

    • Uplynulý týždeň patril maturantom. Počas ústnej formy maturitnej skúšky zúročili nadobudnutné vedomosti vo forme odpovedí pred jednotlivými komisiami. V piatok si už úspešní absolventi v reprezentatívnych priestoroch Ľubovnianskeho hradu prevzali maturitné vysvedčenia. Slávnosť sa začala sv. omšou, ktorú v hradnej kaplnke sv. Michala celebroval emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich. Nádherné priestory Paláca Ľubomírskych, kde sa ceremónia konala, umocnili jedinečnosť slávnostnej chvíle.

    • Maturitný týždeň: Čítať viac
   • School for everybody
    • School for everybody

    • V dňoch 15. – 19. mája k nám na projektovú návštevu zavítala skupinka dvoch učiteliek a šiestich žiakov z Litvy. V rámci programu Erasmus+ tu naši hostia absolvovali študijný a poznávací pobyt. Navštevovali hodiny anglického jazyka a predmetov vyučovaných v angličtine. Predstavili sme im našu školu a erasmáci si prezreli naše mesto, okolité pamiatky i prírodné krásy, ktoré ich očarili napriek daždivému počasiu. Po projektovom týždni odchádzali s pocitom, že získali nielen nové skúsenosti, ale aj nové priateľstvá.

    • School for everybody: Čítať viac
   • Občianske právo
    • Občianske právo

    • Tretiaci a druháci sa v rámci hodín občianskej náuky zúčastnili na besede s JUDr. Juditou Dubjelovou. Venovali sa občianskemu právu, vďaka čomu si rozšírili svoje vedomosti a kompetencie v oblasti právnej spôsobilosti, v oblasti ochrany osobnosti a v rodinnom, vlastníckom, dedičskom a záväzkovom práve.

    • Občianske právo: Čítať viac
   • Svetelný smog
    • Svetelný smog

    • Žiaci prvého a druhého ročníka absolvovali prednášku venovanú problematike svetelného znečistenia. RNDr. Igor Kudzej, CSc. Sa v nej venoval negatívnym vplyvom nedostatku nočnej tmy na živé organizmy a predstavil dostupné riešenia. Podujatie sa uskutočnilo v rámci cezhraničného projektu programu ENI HUSKROUA a vďaka Ľubovnianskej knižnici.

    • Svetelný smog: Čítať viac
   • Rozlúčka s maturantmi
    • Rozlúčka s maturantmi

    • Rozlúčili sme sa s našimi maturantmi. Stredoškolský zvonček poslednýkrát zazvonil pre študentov 4. A a 5. BA. Milí naši maturanti, vyprosujeme vám veľa síl v predmaturitnom finiši!

    • Rozlúčka s maturantmi: Čítať viac
   Všetky novinky
   • Deň otvorených dverí 2021

   • Vstúpte, virtuálne dvere pre Vás ostávajú otvorené. :)

    V PREZI prezentácii si môžete pozrieť príspevky, prostredníctvom ktorých nahliadnete do života školy.

     

    Súčasťou DOD boli aj dva livestreamy na YouTube kanáli CGSM, počas ktorých sa Vám prihovorili zástupcovia vedenia školy, niektorí učitelia a odpovedali na Vaše otázky. Živé vstupy si môžete pozrieť zo záznamu.

     

  • Partneri

   • It akadémia
   • Akadémia veľkých diel
   • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)
   • Aktívna škola
   • VSDC Video Editor
   • Kam na strednú
   • Kam po strednej
  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • Sekretariát: +421 522388411
   • Štúrova 3 064 01 Stará Ľubovňa Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
   • Riaditeľ: +421 522388412
   • Zástupkyňa: +421 522388406
   • Zborovňa: +421 522388413
   • Ekonomické: +421 522388400
   • Jedáleň: +421 522388402
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Nedeľa 3. 3. 2024
  • Počet návštev: 2529564