• Po dvojročnej prestávke si mohli gymnazisti užiť čas plný slnka a zábavy v chorvátskej Privlake. V závere školského roka tu tretiaci a štvrtáci z bilingválnej triedy absolvovali geograficko-historickú exkurziu spojenú s rekondičným pobytom a duchovnými cvičeniami. Každodenný pobyt na pláži dopĺňali rôzne športové aktivity a výlety. Obdivovali krásne historické miesta v Zadare.
    • Úspešní absolventi nášho gymnázia si v reprezentatívnych priestoroch Ľubovnianskeho hradu prevzali z rúk pána riaditeľa vysvedčenia o maturitnej skúške. Neobyčajnú atmosféru slávnosti umocnila sv. omša v hradnej kaplnke sv. Michala, ktorú celebroval emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich. Abiturienti sa po nej rozlúčili s tými, ktorí ich na štvorročnej ceste sprevádzali.
    • Tri bronzové skupiny a jedna strieborná počas júna úspešne absolvovali cvičné a kvalifikačné expedície v rámci programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE). K zisku prestížneho ocenenia sa tak priblížilo 18 našich študentov.
    • Ďalšou mobilitou v máji pokračoval aj jeden z našich projektov v rámci programu Erasmus+. Naši študenti tentoraz navštívili Istanbul a počas výmeny i ďalšie turecké mestá Safranbolu a Karabük, kde sídli naša partnerská škola. S rovesníkmi z Portugalska, Litvy, Španielska a domáceho Turecka spolupracovali na projekte UNESCO Cultural ambassadors, ktorého cieľom je poznávanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva zúčastnených krajín.
    • Rozlúčka s maturantmi
    • V piatok 13. mája poslednýkrát zazvonil stredoškolský zvonček pre študentov 4. A a 5. BA.
    • V apríli tohto roku sa na pôde Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša konala dejepisná konferencia, na ktorej študenti IV. BA prezentovali svoje reportáže z regionálnych dejín 20. storočia ako výstupy projektu Komenského inštitútu – Živice a 365 banky „Na každej škole záleží“.
    • Projekt v rámci programu Erasmus+ s názvom Cultural heritage beyond borders pokračoval ďalšou medzinárodnou výmenou v tureckom meste Tarzus. Skupina študentov zo 4. BA navštívila rodisko sv. Pavla, kde sa spolu s rovesníkmi z Turecka, Holandska, Portugalska a Maďarska zameriavali na domáce kultúrne tradície. Absolvovali viacero workshopov, učili sa umeniu kaligrafie, marblingu – tzv. maľovaniu na vodnú hladinu. Navštívili dielne tradičného hrnčia
   • Poďakovanie zdravotníkom
    • Poďakovanie zdravotníkom
    • Pri príležitosti sviatku patróna nášho gymnázia, sv. Mikuláša, žiacka školská rada rozbehla iniciatívu, ktorej cieľom bolo vyjadriť vďaku, obdiv a podporu zdravotníkom. Symbolickým potleskom, kyticou kvetou či sladkými drobnosťami.

     „Chceli podarovať vďaku a povzbudenie. Veľmi si vážime prácu lekárov a zdravotníkov a budeme bojovať spoločne s nimi, aby sme celú túto pandémiu raz prekonali,“ povedal Branislav Balušinský, predseda Žiackej školskej rady pri Cirkevnom gymnáziu sv. Mikuláša, počas stretnutia so zástupcami Ľubovnianskej nemocnice.

    • Poďakovanie zdravotníkom: Čítať viac
   • 20. december - Medzinárodný deň solidarity
    • 20. december - Medzinárodný deň solidarity
    • Pošli to ďalej!

     Vykroč zo svojej komfortnej zóny a buď kreatívny vo svojej štedrosti!

     Keď sa človek stíši v predvianočnom zhone, prichádza príležitosť konať dobré skutky. Kreativite sa medze nekladú:

     1. obdaruj drobným darom bezdomovca,
     2. daruj oblečenie z preplneného šatníka tomu, kto to potrebuje
    • 20. december - Medzinárodný deň solidarity: Čítať viac
   • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
    • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
    • Pred prerušením prezenčného vyučovania sme stihli usporiadať školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Vďaka bilingválnemu odboru naši študenti mali možnosť súťažiť až v troch kategóriách. Jazykové schopnosti študentov preveril písomný test, ktorý pozostával z gramatických a lexikálnych úloh. Najlepší postúpili do ústnej časti, v ktorej okrem výborne zvládnutej gramatiky prejavili kreativitu a široký rozsah slovnej zásoby. V nižšej vekovej kategórii si prvenstvo odniesol Jakub Kmeč, medzi staršími uspel Martin Korub. Kategóriu bilingvalistov ovládla Laura Geryková.

    • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku: Čítať viac
   • Cultural Heritage Beyond Borders
    • Cultural Heritage Beyond Borders
    • Po viac ako ročnom odklade oproti pôvodnému rozvrhu sme sa v polovici novembra dočkali výmeny aj v rámci ďalšieho projektu v programe Erasmus+, do ktorého je naše gymnázium zapojené. V holandskom meste Almere sa stretli študenti a učitelia z partnerských škôl z Holandska, Portugalska, Maďarska a Turecka. Hosťovská škola De Meergronden pre účastníkov pripravila bohatý program, ktorý bol zameraný na kultúrne tradície a uvedomovanie si rozmanitosti kultúrneho dedičstva zúčastnených krajín. Participanti absolvovali tanečné workshopy a v priebehu týždňa sa naučili ľudové tance zúčastnených krajín. Počas slávnostnej ceremónie svoje tanečné vystúpenia predviedli. Študenti súťažili v tradičných holandských športoch a hrách, plavili sa po amsterdamských kanáloch, navštívili Rijksmuseum či Floriade Expo.

    • Cultural Heritage Beyond Borders: Čítať viac
   • Slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek
    • Slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek
    • Študenti 4. A o svoju stužkovú slávnosť neprišli, aj napriek tomu, že ju vzhľadom na protipandemické opatrenia nemohli usporiadať v klasickej podobe. Slávnosť začala sv. omšou v kostole sv. Petra a Pavla. Maturanti počas nej ďakovali za dar života, dar možnosti vzdelávať sa, rovnako aj za spoločne strávené roky na gymnáziu. Oficiálna časť sa konala v aule. Po prejavoch predsedu triedy Branislava Balušinského, pána riaditeľa, triednej profesorky a zástupkyne rodičov si maturanti prevzali stužky, ktoré symbolizujú nádej i svetlo do ďalších dní. Aj napriek nepriaznivej situácii na začiatku novembra boli maturanti vďační, že mohli aspoň takto spoločne osláviť mladosť, no nezabúdať pritom na zodpovednosť.

    • Slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek: Čítať viac
   • UNESCO Culture ambassadors
    • UNESCO Culture ambassadors
    • Na konci októbra sa päť našich študentiek z druhého ročníka zúčastnilo na projektovej výmene v rámci programu Erasmus+, ktorá sa konala v portugalskom meste Guimarães. S rovesníkmi z partnerských škôl z Portugalska, Litvy, Španielska a Turecka spolupracovali na projekte UNESCO Cultural ambassadors.

    • UNESCO Culture ambassadors : Čítať viac
   • Klubovňa: SOLIDARITA A ŠTEDROSŤ
    • Klubovňa: SOLIDARITA A ŠTEDROSŤ
    • Milí študenti, máme tu ďalší mesiac a s ním prichádza aj nová téma Klubovne. Napriek tomu, že nie sme v škole, zamyslime sa spoločne v tento predvianočný čas nad tým, čo je solidarita, ako ju prejavujem iným, na koľko vieme byť štedrí a či vieme robiť dobro nezištne bez nároku na odplatu. Verím, že práve v tomto čase budete mať mnoho príležitostí na samostest vašej solidarity a štedrosti... ;)

    • Klubovňa: SOLIDARITA A ŠTEDROSŤ: Čítať viac
   • Príbeh mladej rodiny so šťastným koncom
    • Príbeh mladej rodiny so šťastným koncom
    • Pred prerušením prezenčného vyučovania k nám zavítala sympatická mladá rodinka – Michal, Simonka a ich synček, aby nám vyrozprávali svoj príbeh o tom, ako ich zaskočilo tehotenstvo a Simonka bola trikrát objednaná na interrupciu. Ako toto obdobie ustáli vďaka Michalovej neoblomnosti, pro-life aktivistom i vďaka modlitbám a ako sa napokon stali šťastnými rodičmi malého Damiána, bez ktorého si dnes už nevedia predstaviť život. „Vždy existuje lepšie riešenie ako potrat,“ opakovala Simonka niekoľkokrát. Veľká vďaka za úprimnosť i za posolstvo o hodnote a krehkosti života v tomto predvianočnom čase.

    • Príbeh mladej rodiny so šťastným koncom: Čítať viac
   Všetky novinky
  • Partneri

   • It akadémia
   • Akadémia veľkých diel
   • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)
   • VSDC Video Editor
   • Kam na strednú
   • Kam po strednej
  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO Slovakia
   • 37945785
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Nedeľa 14. 8. 2022
  • Počet návštev: 37948868