• Rozlúčka s maturantmi
    • V piatok 13. mája poslednýkrát zazvonil stredoškolský zvonček pre študentov 4. A a 5. BA.
    • V apríli tohto roku sa na pôde Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša konala dejepisná konferencia, na ktorej študenti IV. BA prezentovali svoje reportáže z regionálnych dejín 20. storočia ako výstupy projektu Komenského inštitútu – Živice a 365 banky „Na každej škole záleží“.
    • Projekt v rámci programu Erasmus+ s názvom Cultural heritage beyond borders pokračoval ďalšou medzinárodnou výmenou v tureckom meste Tarzus. Skupina študentov zo 4. BA navštívila rodisko sv. Pavla, kde sa spolu s rovesníkmi z Turecka, Holandska, Portugalska a Maďarska zameriavali na domáce kultúrne tradície. Absolvovali viacero workshopov, učili sa umeniu kaligrafie, marblingu – tzv. maľovaniu na vodnú hladinu. Navštívili dielne tradičného hrnčia
    • Prehliadka ročníkových odborných prác tretiakov priniesla viacero zaujímavých tém. Výskum, experiment, bádanie, invencia, produkt. Nielen tieto slová každoročne vystihujú školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Tretiaci prezentovali a obhajovali svoje práce pred hodnotiacimi komisiami. Tie do krajského kola posunuli jedenásť študentov, u ktorých ocenili kvalitné spracovanie témy i výborné prezentačné schopnosti. Dávku inšpirácie si odniesl
   • READYCON
    • READYCON
    • Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní zorganizovala pre maturantov najväčšiu on-line konferenciu READYCON o meniacom sa trhu práce. Jej cieľom je každoročne poskytnúť študentom prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, aby vedeli podnikať kroky, ktoré im pomôžu nájsť si uplatnenie v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí. Na konferencii sa podieľali desiatky odborníkov, ktorí sa pripájali zo Slovenska ale aj z Mníchova, San Francisca či New Yorku.

    • READYCON : Čítať viac
   • V Ľubovnianskej knižnici o práci s informáciami
    • V Ľubovnianskej knižnici o práci s informáciami
    • Študenti z jednotlivých tried prvého a druhého ročníka navštívili Ľubovniansku knižnicu, kde si v praxi vyskúšali prácu s informáciami, dozvedeli sa viac o knižničnom systéme a nadobudli zručnosti pri vyhľadávaní rôznych druhov dokumentov a informačných zdrojov. A, samozrejme, priestor bol aj na to, aby sa do niektorej z kníh začítali.

    • V Ľubovnianskej knižnici o práci s informáciami: Čítať viac
   • Nová škola – nový začiatok
    • Nová škola – nový začiatok
    • Prváci pred jesennými prázdninami absolvovali prednášku Nová škola – nový začiatok, ktorú pre nich pripravilo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Starej Ľubovni. Diskutovalo sa o zmenách, ktoré so sebou prináša nástup na strednú školu, o vnímaní nového prostredia žiakmi či o stratégiách zvládania stresu.

    • Nová škola – nový začiatok: Čítať viac
   • Projekt History around us rozbehnutý
    • Projekt History around us rozbehnutý
    • Študenti IV. BA, ktorí sú zapojení do projektu History around us, sa zúčastnili na prednáške o regionálnych dejinách 20. storočia. Historička Ľubovnianskeho múzea Radka Rabíková, absolventka nášho gymnázia, bilingvalistom predstavila zaujímavé historické udalosti, miesta a osobnosti, ktorými sa môžu inšpirovať pri tvorbe svojich reportáží.

     Spomedzi mnohých spomeňme aspoň niektoré:
     Hospodárska kríza v 30. rokoch a kúpele Vyšné Ružbachy (gróf J. Kanty), Židia v Starej Ľubovni, Ilegálna činnosť – kuriérske chodníky, Prípad Archipov, Peter Murdza a samizdat v Starej Ľubovni, November 1989 v meste Stará Ľubovňa a v okolí...

     Ďalšie projektové aktivity sa budú realizovať v novembri a decembri.

    • Projekt History around us rozbehnutý: Čítať viac
   • Ocenenia v rukách našich študentov
    • Ocenenia v rukách našich študentov
    • Prihlásili sa, vytýčili si cieľ, prekonali sa, dosiahli to a postavili sa na červený koberec. Národná kancelária Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu (DofE) usporiadala odovzdávanie cien úspešným absolventom jednotlivých úrovní. Na pôde Gymnázia Konštantínova v Prešove si ocenenia na bronzovej úrovni prevzalo dvanásť našich gymnazistov, ktorí na sebe v minulom školskom roku aktívne pracovali v oblasti športu, dobrovoľníctva, talentu a pridali k tomu aj účasť na dobrodružnej expedícii. Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský a riaditeľ národnej kancelárie Marián Zachar v krátkych príhovoroch ocenili vynaložené úsilie dofákov i prácu ich vedúcich a mentorov z CGSM.
     Úspešným dofákom gratulujeme!

    • Ocenenia v rukách našich študentov: Čítať viac
   • History around us
    • History around us
    • Ešte koncom minulého školského roka získalo naše gymnázium grant od Komenského inštitútu a 365 banky na realizáciu projektu History around us. Cieľom projektu je, aby študenti 4. ročníka bilingválnej triedy spoznali dôležité udalosti, miesta a osobnosti regionálnej histórie 20. storočia a dokázali sa vcítiť do prežívania pamätníkov, keďže jedným z výstupov tohto projektu je tvorba reportáží s prvkami „oral history“. Pre učiteľov spoločenskovedných predmetov sú pripravené aktivity súvisiace so zážitkovým učením. Na prezentácie reportáží štvrtákov sa môžeme tešiť v máji 2022.

    • History around us: Čítať viac
   • Klub Akadémie veľkých diel opäť v plnom prúde
    • Klub Akadémie veľkých diel opäť v plnom prúde
    • Už v treťom školskom roku sú študenti našej školy súčasťou dobrodružstva spoznávania veľkých diel západnej civilizácie v oblasti literatúry, výtvarného umenia, hudby, filmu a filozofie.

     Ak sa aj vy chcete aspoň na chvíľu stať súčasťou tohto dobrodružstva, všimnite si reprodukciu obrazu Kľačiaci odsúdenec od Ladislava Mednyánszkeho na stene vedľa relaxačnej zóny (Multimediálnej učebne). Všimnite si a nechajte pôsobiť...

    • Klub Akadémie veľkých diel opäť v plnom prúde: Čítať viac
   • 17. október – Deň boja proti chudobe
    • 17. október – Deň boja proti chudobe
    • Milí študenti,
     uvažovali ste sa niekedy o tom, čo všetko máme v porovnaní s inými? Možno vám to už napadlo pri príležitosti Medzinárodného dňa vďačnosti. Ak nie, zamyslite sa dnes nad tým, akí bohatí či chudobní sme...
     Naozaj potrebujeme k životu všetko to materiálne, čo máme? Vedeli by sme sa toho vzdať? Nie je v našom okolí niekto, kto by to, čo už my nepotrebujeme, privítal a naplno využil?

    • 17. október – Deň boja proti chudobe: Čítať viac
   • Farebný misijný týždeň
    • Farebný misijný týždeň
    • Milí študenti,
     od 18. do 22. októbra bude v našej škole prebiehať farebný misijný týždeň. Farby jednotlivých dní nám majú pripomínať jednotlivé kontinenty, za ktoré sa budeme modliť.

     PO - AFRIKA (zelená = symbol tropických pralesov)

     • Modli sa za zmiernenie biedy, hladu, chorôb a vojen medzi jedno
    • Farebný misijný týždeň: Čítať viac
   • Sila stretnutia so Svätým Otcom
    • Sila stretnutia so Svätým Otcom
    • Od návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku už uplynul viac ako mesiac, no jeho slová počas stretnutia s mládežou v nás ešte stále znejú... Na Štadióne Lokomotíva v Košiciach silu tohto stretnutia zažila aj početná skupina našich študentov.

    • Sila stretnutia so Svätým Otcom: Čítať viac
   • Výzva mesiaca 2021/10: BOH HOJNE NAPĹŇA MOJE POTREBY
    • Výzva mesiaca 2021/10: BOH HOJNE NAPĹŇA MOJE POTREBY
    • Boh je Otec, ktorý sa rád stará o svoje deti. Že sa bude o nás starať, nám prisľúbil aj vo svojom Slove:

     • Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi. (Flp 4, 19)
     • Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. (Jn 10, 10)
     • Pán je môj pastier, nič mi
    • Výzva mesiaca 2021/10: BOH HOJNE NAPĹŇA MOJE POTREBY: Čítať viac
   • Branislav Balušinský členom Žiackeho poradného výboru
    • Branislav Balušinský členom Žiackeho poradného výboru
    • Branislav Balušinský sa stal členom Žiackeho poradného výboru, ktorý zastrešuje Štátny pedagogický ústav a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Predseda Žiackej školskej rady pri Cirkevnom gymnáziu sv. Mikuláša bude súčasťou tímu mladých ľudí, ktorí budú tvoriť jeden z poradných orgánov pri systémových zmenách vo vzdelávaní.

    • Branislav Balušinský členom Žiackeho poradného výboru: Čítať viac
   • #BeActive
    • #BeActive
    • Do Európskeho týždňa športu 2021 sme sa počas hodí telesnej výchovy zapojili rôznorodými aktivitami na rozvoj pohybovej kultúry prostredníctvom netradičných športových a pohybových hier zameraných na rozvoj flexibility, mobility, sily, výbušnosti, rýchlosti, vytrvalosti, koordinácie i priestorovej orientácie. Podujatie #BeActive každoročne iniciuje Európska komisia a nabáda ním ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu,

    • #BeActive: Čítať viac
   • Travelling
    • Travelling
    • Počas hodín konverzácií v anglickom jazyku venovaných cestovaniu mali naši študenti možnosť vidieť a počuť ozajstných svetobežníkov, Janu a Barta Veldhuizenovcov, ktorí sa rozhodli na istý čas žiť netradične a cestovať v obytnom Land Roveri. V pútavej a vtipnej prednáške porozprávali o benefitoch i úskaliach tohto spôsobu života.

    • Travelling: Čítať viac
   • Brigáda na Kalvárii
    • Brigáda na Kalvárii
    • Sviatok Povýšenia Svätého Kríža je každoročne pre Farnosť Stará Ľubovňa významným dňom, pretože sa na tunajšej Kalvárii koná pobožnosť krížovej cesty a odpustová svätá omša. Študenti z III. BA prispeli k dôstojnej oslave tohto dňa a niekoľko dní pred slávnosťou upratali priestor Kalvárie, vyhrabali lístie, pozbierali napadané konáre zo stromov. Tešíme sa, že sme strávili hodinku na tomto posvätnom mieste a aj takýmto malým dobrovoľníctvom trošku pomohli.

    • Brigáda na Kalvárii: Čítať viac
   • Cnosť čistoty vo vzťahu
    • Cnosť čistoty vo vzťahu
    • Naši prváci a druháci absolvovali v rámci programu Výchova k manželstvu a rodičovstvu prednášku manželov Mateja a Kristíny Hurtovcov z Košíc, ktorí rozprávali o priebehu kresťanského vzťahu, čistote srdca a mysle a dôležitosti úprimného priateľstva. Dali študentom tipy, ako prežívať obdobie čakania na vzťah a ako si chrániť dar čistoty počas obdobia chodenia a snúbenectva, aby si nakoniec mohli v plnosti vychutnávať dar manželstva. Vychádzali z vlastnej skúsenosti a dokumentov Katolíckej cirkvi, prednášku obohacovali o vlastné svedectvo života a na záver ochotne zodpovedali aj anonymné otázky študentov. Po prednáške nasledovalo krátke zamyslenie s modlitbou. Nakoniec sa študenti rozdelili do skupiniek, v ktorých sa mohli podeliť o svoje dojmy, vyjadriť svoje postoje a vzájomne sa povzbudiť k prežívaniu vzťahov na kresťanskom základe.

    • Cnosť čistoty vo vzťahu: Čítať viac
   • Svetový deň vďačnosti - 21. september
    • Svetový deň vďačnosti - 21. september
    • Milí študenti,
     zajtra je SVETOVÝ DEŇ VĎAČNOSTI. Existuje mnoho citátov, ktoré hovoria o vďačnosti...

     Za čo ste vďační vy? Dokážete prejaviť vďačnosť za to, čo vám život dáva? Vzdávate vďaky za dary, ktoré sa pre nás stali samozrejmosťou?

     Zamyslite sa spolu s nami v tento deň a prijmite s vďačnosťou všetko, čo vám život prinesie. Poďakujte ráno za to, že ste sa zobudili, prejavte vďačnosť svojim rodičom, ktorí vám pripravili raňajky či desiatu, poďakujte kamošovi za to, že vás vypočul, vzdajte vďaku za celý deň, aj keď bol náročný...

    • Svetový deň vďačnosti - 21. september: Čítať viac
   • Samotestovanie žiakov
    • Samotestovanie žiakov
    • Vážení rodičia, milí žiaci,
     už v priebehu dnešného dňa (17. 9. 2021) sme začali s distribúciou antigénových samotestov. Zaregistrovaní záujemcovia si ich môžu vyzdvihnúť dnes popoludní (do 15.30 hod.), prípadne v priebehu budúceho týždňa.

     Testovanie odporúčame realizovať v súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM – dvakrát týždenne – v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy a kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19.

    • Samotestovanie žiakov: Čítať viac
   • Voľno poskytnuté riaditeľom školy
    • Voľno poskytnuté riaditeľom školy
    • Riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka poskytuje dňa 14. septembra 2021 (utorok) žiakom školy riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

    • Voľno poskytnuté riaditeľom školy: Čítať viac
   • Staň sa súčasťou Akadémie veľkých diel!
    • Staň sa súčasťou Akadémie veľkých diel!
    • Aj v tomto školskom roku naše gymnázium ponúka možnosť vzdelávať sa vo voľnočasovom programe s názvom Akadémia veľkých diel.

     Chceš zlepšiť svoje komunikačné zručnosti, argumentáciu aj počúvanie, sústredenosť, ako aj schopnosť porozumieť detailom a významom v texte (próza, poézia, filozofia), filme, maľbe a hudbe? Pozeráme dobré filmy, čítame tie najlepšie knižky, počúvame kvalitnú hudbu a zamýšľame sa nad slávnymi obrazmi. Hľadáme odpovede na veľké otázky vo veľkých príbehoch. Vstupujeme do diskusie s najväčšími mysliteľmi, ktorí formovali našu civilizáciu. Diskusiou o veľkých dielach spoznávame seba a svet. Nasledujeme princípy klasického a charakterového vzdelávania používané na tých najlepších svetových univerzitách.

    • Staň sa súčasťou Akadémie veľkých diel!: Čítať viac
   Všetky novinky
  • Partneri

   • It akadémia
   • Akadémia veľkých diel
   • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)
   • Kam na strednú
   • VSDC Video Editor
  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Sobota 28. 5. 2022
  • Počet návštev: 37693058