• priebehu uplynulého týždňa sa v našom gymnáziu uskutočnil 17. ročník školského kola Stredoškolskej odbornej činnosti. Tretiaci prezentovali svoje práce pred odbornými hodnotiacimi komisiami. Tie do krajského kola posunuli dvanásť študentov, u ktorých ocenili invenciu, kvalitné spracovanie témy či výborné prezentačné schopnosti.
   • Otec biskup František Trstenský dnes prvýkrát poctil naše gymnázium svojou návštevou. V diskusii so študentmi jednotlivých tried sa dotkol otázok osobného života, viery, povolania, vzťahov, ale aj cirkevného majetku, homosexuality, zneužívania v cirkvi a iných aktuálnych tém. Vyjadril niektoré výzvy dnešnej doby pre cirkev, medzi ktorými je aj otázka, ako motivovať mladých ľudí, aby boli Kristovými učeníkmi vo svete.
   • Hoci sme väčšinu výletu precestovali v autobuse, bol to pekný čas s našou triedou, plný zážitkov a dlhých rozhovorov. Spoznávali sme britskú kultúru v rodinách a ich veľká pohostinnosť v nás zanechala odtlačok náklonnosti. Odnášame si fotky na Tower Bridge, výhľady na vianočný Londýn z lanovky ponad Temžu, ohúrenosť z budov veľkolepých rozmerov a, samozrejme, aj pohľad na Big Ben z London eye.
   • V Kongresovom centre SAV Smolenický zámok sa 5. až 7. decembra uskutočnila konferencia Mladá nádej slovenskej vedy. Pozvánku na konferenciu dostalo 48 študentov a študentiek gymnázií a stredných škôl z celého Slovenska, ktorí v roku 2023 uspeli na prehliadke Stredoškolská odborná činnosť a na Festivale vedy a techniky AMAVET. Medzi nimi bol aj Šimon Pjaták z nášho gymnázia.
   • Tohtoročný DOD bol opäť plný pestrých aktivít, na ktorých študenti spolu so svojimi pedagógmi odprezentovali to najlepšie, čo na škole máme v rámci prírodovedných a humanitných predmetov, mimoškolských aktivít a projektov DofE a Akadémia veľkých diel.
   • Jedenásti strieborní a traja bronzoví absolventi. Naši študenti, ktorí v minulom školskom roku aktívne rozvíjali svoj talent, napredovali v športovej oblasti, poslúžili svojmu okoliu v rámci dobrovoľníckych aktivít a pridali k tomu aj účasť na dobrodružnej expedícii, si počas uplynulého týždňa prevzali ocenenia v rámci programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu (DofE).
   • Prvá tohtoročná školská akcia našim štvrtákom predĺžila teplo a krásu leta o týždeň. Spolu s triednymi učiteľmi Mgr. Jánom Palšom, RNDr. Máriou Rúrovou a otcom Miroslavom Liškom študenti 4.A a 4.BA od 1.9. do 10.9. 2023 absolvovali Kurz ochrany života a zdravia spojený s historicko-geografickou exkurziou v Chorvátsku pri mori.
   • Písali o nás…
    • Písali o nás…

    • Časopis Slovenska v poslednom čísle časopisu 47/2023 uverejnil článok o programe Akadémia veľkých diel, v ktorom sú vyjadrenia aj od členov a mentora klubu Akadémie z našej školy. Prečítajte si.

    • Písali o nás…: Čítať viac
   • Pozvánka na imatrikuláciu
   • Pozvánka na stretnutie rodičov
    • Pozvánka na stretnutie rodičov

    • Milí rodičia,

     pozývame Vás na triedne stretnutie rodičov, ktoré sa uskutoční v stredu 29.11.2023 v jednotlivých triedach, so začiatkom v aule školy o 15:30, kedy sa Vám študenti 2.BA triedy predstavia v krátkej divadelnej hre Pochytáme sa za ruky.

     Tešíme sa na Vašu účasť.

    • Pozvánka na stretnutie rodičov: Čítať viac
   • Duchovná obnova prvákov
    • Duchovná obnova prvákov

    • Spoznaj sám seba. V duchu tejto témy sa niesla duchovná obnova našich prvákov. Spoločný čas strávili spolu s triednymi učiteľmi v Podolínci v dome spoločenstva Rieka života, ktorého členovia pripravili aj program. Študenti mali priestor zahrať sa spolu, podebatovať, vyskúšať svoje osobné limity aj duchovne načerpať. Veríme, že spoločný čas nielen stmelil kolektívy prváckych tried, ale aj im umožnil načrieť do svojho vnútra a zažiť Boha.

    • Duchovná obnova prvákov: Čítať viac
   • Bubnovačka
    • Bubnovačka

    • Aj tento rok sa naši študenti zapojili do celoslovenskej akcie Bubnovačka s heslom: "Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť! Ticho deti pred násilím neochráni!", ktorá je organizovaná s cieľom ochrany detí pred násilím.

    • Bubnovačka: Čítať viac
   • Šach cez prestávky
    • Šach cez prestávky

    • Rozvíjať aktivitu na škole sa dá rôznym spôsobom. Rozbehli sme krátke šachové partičky na chodbe školy cez prestávky. Niektorí sa dokonca zúčastnili na Okresných majstrovstvách v šachu. Budeme sa snažiť zachovať tento dobrý zvyk šachových turnajov aj naďalej.

    • Šach cez prestávky: Čítať viac
   • Raňajky s primátorom
    • Raňajky s primátorom

    • Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva primátor Starej Ľubovne PhDr. Ľuboš Tomko už 11. rok pozval na RAŇAJKY S PRIMÁTOROM vybraných študentov všetkých stredných škôl, CVČ a ZUŠ z nášho mesta. Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša nominovalo tento rok Filipa Pataráka zo 4.A za všestrannú pomoc škole pri jej propagácii a za aktívnu súčinnosť pri spracovaní audiovizuálneho materiálu a Vanesu Smrekovú z 5.BA za aktívnu prácu v programe DofE, kde pôsobí ako študentská ambasádorka, a za mimoriadnu angažovanosť v dobrovoľníckych činnostiach. ZUŠ Jána Melkoviča nominovalo Katarínu Chmeliarovú z 5.BA za mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a projektoch v populárnom speve a za aktívnu účasť na kultúrnych podujatiach v rámci mesta a regiónu.

    • Raňajky s primátorom: Čítať viac
   • Prednáška o náboženskom extrémizme
    • Prednáška o náboženskom extrémizme

    • Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu sa časť žiakov zúčastnila na online prednáške spojenej s diskusiou s názvom Príčiny a príklady náboženského extrémizmu dnes - Ukrajina a Islamský štát, ktorú organizovalo Edukačno-misijné centrum ECAV.

    • Prednáška o náboženskom extrémizme: Čítať viac
   Všetky novinky
   • Deň otvorených dverí 2021

   • Vstúpte, virtuálne dvere pre Vás ostávajú otvorené. :)

    V PREZI prezentácii si môžete pozrieť príspevky, prostredníctvom ktorých nahliadnete do života školy.

     

    Súčasťou DOD boli aj dva livestreamy na YouTube kanáli CGSM, počas ktorých sa Vám prihovorili zástupcovia vedenia školy, niektorí učitelia a odpovedali na Vaše otázky. Živé vstupy si môžete pozrieť zo záznamu.

     

  • Partneri

   • It akadémia
   • Akadémia veľkých diel
   • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)
   • Aktívna škola
   • VSDC Video Editor
   • Kam na strednú
   • Kam po strednej
  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • Sekretariát: +421 522388411
   • Štúrova 3 064 01 Stará Ľubovňa Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
   • Riaditeľ: +421 522388412
   • Zástupkyňa: +421 522388406
   • Zborovňa: +421 522388413
   • Ekonomické: +421 522388400
   • Jedáleň: +421 522388402
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Nedeľa 3. 3. 2024
  • Počet návštev: 2529552