• Experimentálna fyzika s vedcom roka
     • Experimentálna fyzika s vedcom roka

     • 24. 2. 2019
     • Je tradíciou, že k nám prichádza Jozef Kačmarčík, vedecký pracovník Oddelenia fyziky nízkych teplôt v košickom Ústave experimentálnej fyziky SAV, aby prezentoval pokusy, ktoré propagujú vedu, najmä fyziku. Sériou zaujímavých experimentov predstavil správanie sa telies vo vákuu i pri veľmi nízkych teplotách a študentom sprostredkoval najnovšie poznatky z oblasti fyziky nízkych teplôt a supravodivosti. Prst ponorený do dusíka s teplotou -200 stupňov Celzia a levitujúci vláčik študentov oslovili najviac.
      RNDr. Jozef Kačmarčík, PhD. je odborníkom na fyziku tuhých látok, fyziku a techniku nízkych teplôt. V roku 2006 získal ocenenie vedec roka za významný príspevok pri dosiahnutí supravodivosti v kremíku a ďalšie originálne práce týkajúce sa nových typov supravodičov. 

    • Simulované študentské voľby
     • Simulované študentské voľby

     • 24. 2. 2019
     • Občianske združenie Pre stredoškolákov pripravilo celoslovenský projekt Simulované študentské voľby, ktorého cieľom je motivovať mladých ľudí, aby sa začali zaujímať o verejný život. Študenti, ktorí dovŕšili 15 rokov, tak získali fiktívne volebné právo, ktoré využili v simulovaných prezidentských voľbách. Tie pripravili zástupcovia školskej študentskej rady, ktorí zároveň vytvorili aj volebnú komisiu.

      „Simulované študentské voľby reflektujú reálne prezidentské voľby, v ktorých študenti volia oficiálnych kandidátov na Prezidenta SR. Voľby sa uskutočnia v dvoch kolách na vopred zaregistrovaných školách po celom Slovensku. Študenti sa podieľajú na príprave a organizácii volieb, zasadajú vo volebnej komisii, sčítavajú hlasy a spracúvajú zápisnicu. Okrem tejto praktickej skúsenosti s voľbami je to pre nich priestor vyjadriť svoj občiansky postoj a zároveň dôležitý krok k občianskej zodpovednosti, ktorú od budúcej generácie určite očakávame,“ vysvetlil učiteľ občianskej náuky Mário Pavlovský, ktorý sa venuje žiackej školskej rade a  študentom s prípravou volieb pomáhal.    

      Študentské voľby predovšetkým dávajú mladým priestor vyjadriť svoj názor. Podporujú dialóg o politickom dianí na Slovensku a uvádzajú poučky o demokracii z učebníc občianskej náuky do praxe. Nikdy nie je príliš skoro začať sa zaujímať o verejné dianie a práve Študentské voľby môžu byť pre študentov prvým krokom k občianskej zodpovednosti. Prispievajú tiež k prebúdzaniu záujmu mládeže o jej budúcnosť a budúcnosť Slovenska. Študentské voľby sú apolitický projekt – prostredníctvom zážitkového vzdelávania vychovávajú k aktívnemu občianstvu. Výsledky budú zverejnené vždy v dňoch po skončení aktuálneho kola na stránke projektu.

    • Školské kolo SOČ
     • Školské kolo SOČ

     • 24. 2. 2019
     • Päťdesiatjeden prác rozdelených do desiatich odborov. Tieto čísla prinieslo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Tretiaci prezentovali a obhajovali svoje práce pred hodnotiacimi komisiami, ktoré u viacerých študentov ocenili kvalitné spracovanie témy i výborné prezentačné schopnosti. SOČ je záujmová projektová činnosť, ktorá podporuje experimentovanie, bádanie. Študenti sa prostredníctvom nej učia vykonávať vedeckú prácu a prezentovať výsledky svojho výskumu.

      Výsledková listina

    • Slovenčinársky milionár
     • Slovenčinársky milionár

     • 24. 2. 2019
     • 14. februára sa pod záštitou Katedry slovenského jazyka a literatúry na pôde Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku konal druhý ročník podujatia Slovenčinársky milionár, ktorý netradičnou, zábavno-súťažnou formou preveril nielen vedomosti v oblasti slovenského jazyka a literatúry, ale aj kreativitu študentov stredných škôl. V súťaži, v ktorej bohatstvo predstavovali vedomosti z materinského jazyka a literatúry, malo zastúpenie aj naše gymnázium. Stanislava Orlovská (3. BA) a Jakub Pluta (2. A) si v konkurencii 24 dvojčlenných družstiev stredoškolákov z celého Slovenska počínali veľmi dobre. Práve jedna nesprávne zodpovedaná otázka ich pripravila o postup do semifinále. Treba však podotknúť, že do Slovenčinárskeho milionára sa zapojili najmä štvrtáci,  pre ktorých v tomto období vrcholí príprava na maturitnú skúšku. Stanka a Jakub tak majú veľký potenciál do budúceho ročníka súťaže.    

    • Lyžiarsky kurz 2019
     • Lyžiarsky kurz 2019

     • 24. 2. 2019
     • Študenti z 1. A a 2. BA počas prvého februárového týždňa absolvovali lyžiarsky výcvikový kurz vo Vyšných Ružbachoch. Získavanie a zdokonaľovanie lyžiarskych schopností sprevádzalo množstvo zábavy. Nechýbala tradičná súťaž a novinkou bola zaujímavá beseda s členom tímu Horskej záchrannej služby Miroslavom Živčákom.

    • Mária Barnovská s prvým miestom z okresného kola MO
     • Mária Barnovská s prvým miestom z okresného kola MO

     • 18. 2. 2019
     • Mária Barnovská zvíťazila v okresnom kole Matematickej olympiády v kategórii Z9, do ktorej vekovo spadajú aj prváci z bilingválnej triedy. Mladí matematici tu riešili štyri náročné zadania. Mária získala najvyšší počet bodov v každom z nich.

    • Otvorili sme dvere nášho gymnázia
     • Otvorili sme dvere nášho gymnázia

     • 18. 2. 2019
     • Deň otvorených dverí ôsmakom a deviatakom zo základných škôl v okrese a ich rodičom každoročne poskytuje možnosť nazrieť do filozofie školy, pozrieť si ponúkanú formu a úroveň vzdelania, priestory, technické vybavenie a v neposlednom rade i zažiť jej atmosféru. Esenciu Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša návštevníci vdýchli prostredníctvom blokov aktivít, ktoré pripravili študenti v spolupráci s pedagógmi.

      Čo zaujalo najviac? Možno to bola ukážka práce s technikou, ktorú sme získali vďaka projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, v učebni informatiky. Maličké jednodiskové programovateľné počítače Raspberry pi a Arduino, digitálne meracie prístroje používané v prírodovedných predmetoch. Azda najväčším lákadlom bola 3D tlačiareň. Všetko to slúži k rozšírenej výučbe informatiky a jej aplikovaní do prírodných vied. Mohli to byť chemické pokusy, aktivity na hodine biológie a fyziky či herecké umenie, ktoré predviedli žiaci na hodine slovenčiny v kastingu do seriálu Učitelia. V bilingválnom bloku mohli žiakov zaujať vyučovacie hodiny s lektorom Samom, ktorý v škole pôsobí od minulého školského roka. Rodený Angličan vyučuje konverzačné hodiny angličtiny, britské a americké reálie, britskú a americkú literatúru. S ohlasom sa stretli i prezentácie medzinárodných projektov v rámci programu Erasmus+, vďaka ktorým naši študenti vycestovali do rôznych európskych krajín a rozšírili si obzory.

      Nad všetkým však dominoval pocit spolupatričnosti, prameniaci z výbornej spolupráce študentov a pedagógov, ktorú prináša príprava aktivít prezentovaných počas DOD.

      Foto a video: Simona Zálešová

      Reportáž Ľubovnianskej televízie:

    • René Grich najlepším prekladateľom medzi stredoškolákmi z celého Slovenska
     • René Grich najlepším prekladateľom medzi stredoškolákmi z celého Slovenska

     • 12. 2. 2019
     • Naše gymnázium sa zapojilo do súťaže pre mladých prekladateľov s názvom Juvenes Translatores, ktorá sa koná vo všetkých krajinách Európskej únie pod hlavičkou Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad. Aj v tomto roku sa v rámci Slovenska prihlásil veľký počet škôl, no len niekoľko z nich sa dostalo do užšieho výberu a mohlo tak pokračovať v súťaži. CGSM reprezentoval víťaz školského kola René Grich. Práve jeho preklad ocenila hodnotiaca komisia pozostávajúca z odborníkov najvyšším počtom bodov. René si ocenenie za najlepší preklad textu z angličtiny medzi stredoškolákmi z celého Slovenska prevzal počas seminára Mladí prekladatelia, ktorý sa konal v Košiciach.

       „Bola to moja úplne prvá prekladateľská skúsenosť a hodnotím ju veľmi pozitívne. Takisto musím povedať, že aj seminár v Košiciach bol veľmi dobrý, v priateľskej atmosfére a so zaujímavým programom. Celý priebeh súťaže vrátane seminára považujem za skvelú skúsenosť a som rád, že som ju mohol absolvovať. Verím, že sa mi naskytne v budúcnosti možnosť participovať na niečom podobnom,“ povedal tretiak z bilingválnej triedy.

      Z úspechu svojho študenta sa teší aj zástupkyňa riaditeľa cirkevného gymnázia Vladimíra Drabantová. „Dobrý prekladateľ má cit pre kontext, štýl a vie identifikovať kultúrny odkaz. René dokázal pre svoj preklad vymyslieť skvelý názov, ktorý mal rovnocenný význam k danému frazeologizmu v angličtine. A aj jeho výborné znalosti rodného jazyka mu pomohli k víťazstvu! Veľmi sa teším z jeho úspechu a oceňujem jeho šikovnosť,“ povedala. Ak vás originál textu rozosmial alebo podnietil vašu zvedavosť, preklad by mal urobiť to isté. Prekladateľ musí porozumieť textu lepšie ako len na úrovni jednotlivých slov, gramatiky a štruktúry. Musí uchopiť základné posolstvo autora. Práve tieto faktory podľa poroty rozhodli o víťazstve Reného textu.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO
   • 37945785
 • Fotogaléria

  • Druháci v Krakove
  • S Terlom Bryantom o Božej láske
  • Odovzdávanie maturitných vysvedčení
  • Erasmus+: Mobilita v Toskánsku
  • Londýn ako na dlani
  • Maturitný týždeň plný aktivít
  • Maturitné skúšky
  • Rozlúčka so štvrtákmi
  • Meteostanica
  • Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo
  • Celoslovenské kolo SOČ
  • Krajské kolo v basketbale
  • Esej Marty Gallíkovej vo finále súťaže Sofia 2019
  • Rómeo a Júlia v angličtine
  • Dramatizovaná krížová cesta
  • Zvonenie

     • Streda 19. 6. 2019
  • Počet návštev: 26782892