• Akadémia veľkých diel
     • Akadémia veľkých diel

     • 11. 9. 2019
     • Klasické aj moderné knihy, filmy, hudba či obrazy obsahujú silné a často provokatívne príbehy a myšlienky, o ktorých je dobré diskutovať. Túto možnosť ponúka Akadémia veľkých diel, nový program pre stredoškolákov, ktorý v septembri prichádza aj do nášho gymnázia pod vedením Mgr. Lucie Čandíkovej Paraličovej. Záujemcovia už mali počas ukážkového seminára možnosť vyskúšať si jeho benefity. Okrem hľadania odpovedí na veľké životné otázky v kvalitných dielach, diskusných seminárov, ktoré dávajú priestor formulovať svoje vlastné argumenty a počúvať ostatných, to v neposlednom rade je aj rozvoj kritického myslenia a sústredenia sa. Pointou nie je zapamätať si životopis autorov, ale rozmýšľať a hovoriť spolu o dôležitých témach a stále aktuálnych životných otázkach, ktoré títo autori vo svojich dielach riešia.

      Viac informácií nájdete na www.akademiavelkychdiel.sk.
      Prihlásiť sa môžete u Mgr. Lucie Čandíkovej Paraličovej.

    • Stretnutie potomkov dávneho príbehu
     • Stretnutie potomkov dávneho príbehu

     • 11. 9. 2019
     • Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni pri príležitosti 75. výročia SNP a Pamätného dňa obetí holokaustu pripravilo stretnutie s titulom Vertikála východného vetra. Verejnosti tak sprostredkovalo živý príbeh záchrany židovskej rodiny, na ktorom sa počas 2. svetovej vojny podieľalo niekoľko rodín z okresu Stará Ľubovňa. Študenti tretieho ročníka si uctili pamiatku obetí holokaustu a boli svedkami emotívnej diskusie potomkov záchrancov a zachránených. Edukatívny rozmer podujatiu dodali aj prednášky historika Eduarda Laincza a Menachema Honiga, hosťa z Izraela.

    • Adam vyrobil exkluzívne parfumy
     • Adam vyrobil exkluzívne parfumy

     • 3. 9. 2019
     • Adam Sikorják predstavil spolužiakom proces výroby exkluzívnych parfumov, ktoré pripravil pre Ľubovnianske múzeum v rámci výstavy o osudových ženách patriacich k hradnej histórii.      

    • Veni Sancte
     • Veni Sancte

     • 28. 8. 2019
     • Slávnostná sv. omša, pri ktorej sme vzývali Ducha Svätého, motivujúce slová pána kaplána Dominika Jankyho a príhovor pána riaditeľa otvorili školský rok 2019/2020. Všetkým v ňom prajeme veľa úspechov!

    • Slávnostný záver školského roka
     • Slávnostný záver školského roka

     • 28. 6. 2019
     • Počas sv. omše, ktorú slúžili novokňazi Martin Tešla a Adam Konkoľ, absolventi nášho gymnázia, sme ďakovali za uplynulý školský rok. Ten ukončili príhovory pána riaditeľa, predsedu študentskej rady Branislava Balušinského a ocenenia študentov za výborný prospech i reprezentáciu školy. Novinkou boli ceny lektora Samuela Ridga.
       
      Prajeme Vám, nech prázdniny nie sú len „prázdnymi dňami“, ale plnohodnotným časom oddychu i zábavy! :)

    • Za históriou do Kežmarku
     • Za históriou do Kežmarku

     • 26. 6. 2019
     • Jeden z posledných dní školského roka využili druháci z bilingválnej triedy na návštevu blízkeho kráľovského mesta. Pozreli si Kežmarský hrad a absolvovali aj prehliadku Múzea meštianskej bytovej kultúry v Kežmarku.

    • Tretiaci pri Čiernom mori
     • Tretiaci pri Čiernom mori

     • 25. 6. 2019
     • Týždeň plný slnka a zábavy si užili tretiaci v bulharskej Albene. V závere školského roka tu absolvovali tradičnú geograficko-historickú exkurziu spojenú s rekondičným pobytom a duchovnými cvičeniami. Každodenný pobyt na pláži dopĺňali rôzne športové aktivity či návšteva aquaparku. Gymnazisti navštívili aj partnerské mesto Starej Ľubovne Balčik, kde si pozreli botanickú záhradu a niekdajšie sídlo rumunskej princeznej. Do stredoveku sa preniesli v kláštore Aladzha, ktorý je vytesaný do travertínových skál. Vo Varne, v treťom najväčšom meste Bulharska, ich zaujali Katedrála Zosnutia presvätej Bohorodičky, archeologické múzeum i Retro múzeum.   

    • Gymnazisti rokovali v Národnej rade
     • Gymnazisti rokovali v Národnej rade

     • 19. 6. 2019
     • Priamo v pléne slovenského parlamentu sa 12. júna uskutočnilo finále súťaže Simulované rokovanie národného parlamentu, ktorú usporiadala Právnická fakulta Univerzity Komenského v spolupráci s Kanceláriou Národnej rady Slovenskej republiky pre žiakov stredných škôl a začínajúcich študentov vysokých škôl. Jeden zo šestnástich tímov, ktoré do finálového kola postúpili, tvorili aj naši gymnazisti. Členovia školskej študentskej rady Peter Hnát, Natália Sikorová, Branislav Balušinský, Laura Feranecová a Katarína Bebková sa tu prebojovali vďaka svojim komunikačným schopnostiam, znalostiam práva a tvorbe kvalitného návrhu zákona.

      Cieľom simulovaného rokovania parlamentu je dať možnosť mladým ľuďom z celého Slovenska ukázať, ako by sa chopili právomoci riešiť zákonom tie problémy, ktorých riešenie je možné práve legislatívnou cestou. „Súťaž študentom priblížila celý legislatívny proces od samotného návrhu zákona až po jeho pripomienkovanie v Národnej rade. Každý člen tímu sa musel vyjadriť k predmetnému zákonu v lehote troch minút a zároveň reagovať na faktické poznámky ostatných tímov. Museli tak preukázať hlavne svoje argumentačné schopnosti, orientáciu v danej problematike a tímového ducha,“ priblížil priebeh súťaže pedagóg Mário Pavlovský, ktorý študentom pomáhal s prípravou na súťaž.

      Mladí ľudia tu diskutovali o rôznych návrhoch. Prerokovali zákon proti extrémizmu, zavedenie systému odbornej praxe na vysokých školách, poskytovanie nespotrebovaných potravín charitatívnym organizáciám, zmenu výberu sudcov ústavného súdu či zníženie vekovej hranice aktívneho volebného práva na 17 rokov. „Sedieť na miestach, kde sa rozhoduje o našej budúcnosti, bolo pre mňa veľmi podnetné. Počas rokovania, ktoré trvalo niekoľko hodín, sa prerokúvali návrhy zákonov, ktoré sa týkali vzdelávania, ekologických problémov či aktuálnej voľby ústavných sudcov, povedal jeden zo súťažiacich Branislav Balušinský. Podľa jeho slov bolo mnoho pripomienok veľmi inšpiratívnych. „Je potrebné, aby bolo počuť hlas mladých ľudí, ktorí sa často pokúšajú o zmenu fungovania štátu k lepšiemu,“ dodal.

      Organizátori vyhlásili iba trojicu víťazných tímov, no úspechom tímu z cirkevného gymnázia je aj účasť vo finálovej šestnástke i samotný prínos súťaže. Na jednej strane mi to jednoznačne pomohlo zapracovať na mojich vyjadrovacích schopnostiach a prejave, zároveň to vo mne prebudilo reálny záujem o politické dianie na Slovensku,“ povedal Peter Hnát, ktorý bol v semifinálovom kole aktívny v rozprave. Po tom, ako v decembri minulého roka zákon študentov Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša usporiadatelia vybrali z troch stoviek návrhov, vo februári obstáli aj v silnej konkurencii semifinálových kôl. Tímu zo Starej Ľubovne sa to podarilo vďaka kvalitnej argumentácii, ale aj legislatívnemu zneniu ich pozmeňujúcich návrhov či iných pripomienok, ktoré k návrhom predkladali.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO
   • 37945785
 • Fotogaléria

  • Akadémia veľkých diel
  • Stretnutie potomkov dávneho príbehu
  • Adam vyrobil exkluzívne parfumy
  • Veni Sancte
  • Slávnostný záver školského roka
  • Za históriou do Kežmarku
  • Tretiaci pri Čiernom mori
  • Gymnazisti rokovali v Národnej rade
  • Druháci v Krakove
  • S Terlom Bryantom o Božej láske
  • Odovzdávanie maturitných vysvedčení
  • Erasmus+: Mobilita v Toskánsku
  • Londýn ako na dlani
  • Maturitný týždeň plný aktivít
  • Maturitné skúšky
  • Zvonenie

     • Pondelok 16. 9. 2019