• Druháci v Krakove
     • Druháci v Krakove

     • 17. 6. 2019
     • Študenti II. A triedy v dňoch 13. – 14. júna vycestovali na exkurziu do poľského mesta Krakov. Najprv navštívili Lagiewniki, kde si pozreli Sanktuárium Božieho milosrdenstva a celu – rehoľnú izbu sv. sestry Faustíny Kowalskej. A aby sa dobre porozhliadali, vystúpali na vežu s 260 schodmi. V Sanktuáriu sv. Jána Pavla II. mohli vidieť reverendu, ktorú mal pápež oblečenú  počas atentátu 13. mája 1981. Okrem zakrvavenej sutany s dierou po guľke sú v kaplnke sanktuária vystavené rôzne veci, ktoré poľský pápež používal, napríklad pápežský kríž, ornát a mitra.

      Po duchovnom programe si druháci užili atmosféru večerného Krakova. V priebehu ďalšieho dňa si pozreli hrad Wawel, historické jadro mesta, Hlavné námestie, kde obdivovali nádhernú Mariánsku baziliku i starobylý Kostol sv. Vojtecha a prešli sa aj uličkami, ktorými sa svojho času prechádzal aj pápež známy celému svetu. Gymnazisti sa zastavili pri Arcibiskupskom paláci, z okna ktorého sa Karol Wojtyla prihováral mladým a diskutoval s nimi o rôznych témach. Napriek veľkej horúčave si tento výlet užili a odniesli si kúsok duchovného bohatstva.

    • S Terlom Bryantom o Božej láske
     • S Terlom Bryantom o Božej láske

     • 9. 6. 2019
     • Gymnazisti sa v kine Tatra stretli s Terlom Bryantom, britským hudobníkom, ktorý im rozpovedal svoj životný príbeh. Uznávaný bubeník a perkusionista v minulosti spolupracoval s množstvom zvučných mien hudobného priemyslu či svetoznámymi gospelovými tvorcami. Nechýbajú medzi nimi Matt Redman, Graham Kendrick, Faith Hill, Steve Taylor či Led Zeppelin. Neskôr založil medzinárodnú sieť bubeníkov Psalm Drummers (Žalmoví bubeníci), ktorej cieľom je šíriť posolstvo Božej lásky prostredníctvom hry na bicie. Cenné a povzbudzujúce slová pre študentov doplnil aj dôkazom svojich hudobníckych kvalít. Stretnutie ukončila modlitba vytvárajúca spoločenstvo – učitelia za študentov, študenti za svojich pedagógov.

    • Odovzdávanie maturitných vysvedčení
     • Odovzdávanie maturitných vysvedčení

     • 9. 6. 2019
     • Úspešní absolventi nášho gymnázia si vo výstavnej sieni Ľubovnianskeho hradu prevzali z rúk riaditeľa vysvedčenia o maturitnej skúške. Výnimočnú atmosféru slávnosti umocnila sv. omša v hradnej kaplnke sv. Michala, ktorú celebroval pán dekan Pavol Lacko. Abiturienti sa po nej rozlúčili s tými, ktorí ich na štvorročnej ceste sprevádzali.

    • Erasmus+: Mobilita v Toskánsku
     • Erasmus+: Mobilita v Toskánsku

     • 9. 6. 2019
     • Inšpiratívny projekt vyvrcholil študentskou výmenou v Taliansku


      Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni v uplynulých dvoch rokoch participovalo v medzinárodnom projekte v rámci výmenného programu Erasmus+. Vďaka grantovej schéme Európskej únie pre medzinárodné partnerstvá škôl mali študenti a pedagógovia možnosť spolupracovať so školami v Taliansku, Portugalsku, Francúzsku, Rumunsku a Poľsku na téme Stop bullying: Take a stand and lend a hand.

      Po minuloročnom stretnutí v Starej Ľubovni a týždňovom pobyte v Portugalsku, umožnila realizácia projektu vyslať mladých ľudí do francúzskeho Bordeaux a na záver do talianskeho mesta Altopascio. „Možnosť zapojiť sa do projektu Erasmus+ bola jedinečná. Bolo mi takto umožnené poznávať kultúru krajiny nielen ako turistovi, ale aj ako niekomu, kto v tejto kultúre žije každý deň. Stretla som tu ľudí s podobnými záujmami a precvičila si svoje komunikačné schopnosti nielen v anglickom jazyku, ale aj v španielčine,“ povedala Laura Geryková, ktorá absolvovala projektovú výmenu v Taliansku.

      Účastníci sa počas pobytu v zahraničí zoznamovali s krásami krajiny, zvykmi a tradíciami jej obyvateľov, absolvovali rôzne exkurzie a venovali sa práci na projektových úlohách. Ich hlavným cieľom bolo riešiť aktuálne problémy mladých ľudí dnešnej doby a naučiť sa, ako reagovať v rôznych situáciách. Študenti si tak okrem jazykových kompetencií zároveň rozvíjali svoje osobné zručnosti prostredníctvom tímovej práce, workshopov a rôznych prezentácií.

      „Celý týždeň sme strávili vo francúzskej škole a ubytovaní sme boli v rodinách, čím sme boli doslova nútení rozprávať po anglicky a rozvíjať si slovnú zásobu. Angličtina je naozaj veľmi dôležitá a otvára dvere do celého sveta,“ povedala Klaudia Šofranková, ktorá sa zúčastnila na stretnutí vo Francúzsku. Študenti tu vytvárali krátke videá o tom, ako predchádzať šikanovaniu. Voľný čas venovali napríklad návšteve najväčšej piesočnej duny v Európe Dune of Pilat, plavbe v Atlantickom oceáne a pozreli si aj najznámejšie turistické atrakcie a historické pamiatky v meste Bordeaux a jeho okolí.

      „Získavanie skúseností, skúmanie zákutí inej krajiny... to všetko sme prežili vďaka Erasmus+, keď sme strávili týždeň v Taliansku, presnejšie v rozmanitom Toskánsku v malebnom mestečku Altopascio. Tieto dni sme mali možnosť prežiť s úžasnými ľuďmi a máme tak mnoho krásnych zážitkov, na ktoré budeme ešte dlho spomínať,“ hovorí Monika Sásová. V Taliansku navštívila mestá dýchajúce históriou. Okrem Florencie  si pozrela aj Pisu, Luccu i jedno z najväčších prírodovedných múzeí v Calci. 

      Učitelia zas mali s kolegami z Európy možnosť vymieňať si skúsenosti, akým spôsobom čeliť spoločným výzvam v oblasti školského vzdelávania. „Napríklad, francúzska partnerská škola pripravila zaujímavé zážitkové aktivity. Ťažko sa im vyrovnáme podporou štátu pre školy (vybavenie, učebnice, výstavba a prestavba budovy), ale moderné spôsoby vyučovania, priateľský prístup učiteľov k žiakom, súdržnosť kolektívu a spolupráca s rodičmi bola podobná tomu, čo zažívame aj doma. Ale znovu sme niečo odkukali od kvalitnej európskej školy a skúsime na základe toho skvalitňovať tú našu,“ zhodnotil prínos výmen riaditeľ cirkevného gymnázia Pavol Chmeliar.

    • Testy profesijného zamerania
     • Testy profesijného zamerania

     • 9. 6. 2019
     • Tretiaci a štvrtáci z bilingválnej triedy absolvovali testy ProfOrient – testovanie profesijného zamerania, vyhodnotenie ktorých im pri osobnej konzultácii so psychologičkou môže načrtnúť najvhodnejšie možnosti pre ďalšie štúdium.

    • Londýn ako na dlani
     • Londýn ako na dlani

     • 27. 5. 2019
     • Na vlastné oči spoznávať architektonické pamiatky Londýna, zažiť jeho špecifickú a nezameniteľnú atmosféru či vyskúšať a zdokonaliť si komunikačné zručnosti v angličtine. Tieto príležitosti sa naskytli druhákom počas poznávacieho zájazdu do metropoly Anglicka. V priebehu jedného týždňa si prezreli najznámejšie kultúrne pamätihodnosti a dozvedeli sa mnohé zaujímavosti z ich histórie a súčasnosti. Navštívili múzeá i turistické atrakcie. Plavili sa po Temži a z Londýnskeho oka obdivovali mesto ako na dlani.

    • Maturitný týždeň plný aktivít
     • Maturitný týždeň plný aktivít

     • 27. 5. 2019
     • Počas maturitného týždňa sa druháci zapojili do celomestského festivalu priateľstva a dobrovoľníckej činnosti „Milujem svoje mesto – Milujem svoj kraj". Jeho hlavným cieľom je prostredníctvom pomoci dobrovoľníkov prispieť k úprave a skrášleniu verejných priestranstiev, pričom pridanou hodnotou je aj výchova k občianstvu a rozvoj pozitívneho vzťahu k svojmu mestu, škole, majetku, prírode a pri správnej motivácii aj vytváraniu nezištných hodnôt. Gymnazisti čistili brehy i blízke okolie rieky Poprad.

      Tretiaci sa zúčastnili na akcii s názvom Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka, ktorá sa konala na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Absolvovali tu vysokoškolské prednášky, cviká, laboratórne merania a semináre z matematiky, fyziky, informatiky, biológie i chémie, vďaka čomu spoznali spôsob vyučovania na vysokých školách, získali nové skúsenosti a poznatky.

      Jeden deň bol venovaný účelovému cvičeniu. Na školskom ihrisku si gymnazisti otestovali svoju fyzickú zdatnosť v rôznych športových disciplínach a súťažiach zručností. Okrem iného si vyskúšali aj hod oštepom či chôdzu na choduliach.

    • Maturitné skúšky
     • Maturitné skúšky

     • 27. 5. 2019
     • Úsilie našich štvrtákov vyvrcholilo pri zelených stoloch, kde zúročili svoje nadobudnuté vedomosti vo forme odpovedí pred jednotlivými komisiami. Úspešným maturantom gratulujeme!

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO
   • 37945785
 • Fotogaléria

  • Druháci v Krakove
  • S Terlom Bryantom o Božej láske
  • Odovzdávanie maturitných vysvedčení
  • Erasmus+: Mobilita v Toskánsku
  • Londýn ako na dlani
  • Maturitný týždeň plný aktivít
  • Maturitné skúšky
  • Rozlúčka so štvrtákmi
  • Meteostanica
  • Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo
  • Celoslovenské kolo SOČ
  • Krajské kolo v basketbale
  • Esej Marty Gallíkovej vo finále súťaže Sofia 2019
  • Rómeo a Júlia v angličtine
  • Dramatizovaná krížová cesta
  • Zvonenie

     • Streda 19. 6. 2019
  • Počet návštev: 26781170