• V závere minulého týždňa absolvovali študenti tretieho ročníka literárno-historickú exkurziu na Orave a Liptove. Nové vedomosti získali pri prehliadke expozície Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy, ktorá je inštalovaná v budove hájovne pod Babou horou v Oravskej Polhore. V Černovej sa oboznámili s tragédiou, ktorá sa tu odohrala 27. októbra 1907. Tretiaci neobišli ani dominantu Oravy – Oravský hrad...
    • Týždeň plný slnka, pohody a zábavy si užili tretiaci v bulharskom Kraneve. V závere školského roka tu absolvovali geograficko-historickú exkurziu spojenú s rekondičným pobytom a duchovnými cvičeniami. Každodenný pobyt na pláži dopĺňali rôzne športové aktivity. Gymnazisti navštívili aj partnerské mesto Starej Ľubovne Balčik, kde si pozreli botanickú záhradu. Do stredoveku sa preniesli v kláštore Aladzha, ktorý je vytesaný do travertínových skál.
    • Úspešní absolventi nášho gymnázia si vo výstavnej sieni Ľubovnianskeho hradu prevzali z rúk riaditeľa vysvedčenia o maturitnej skúške. Výnimočnú atmosféru slávnosti umocnila sv. omša v hradnej kaplnke sv. Michala. Už bývalí štvrtáci sa po nej rozlúčili s tými, ktorí ich na štvorročnej ceste sprevádzali. Odzneli slová vďaky i uznania...
    • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša hostilo študentov a ich pedagógov z partnerských škôl v rámci programu Erasmus+. Strategický program medzinárodných partnerstiev ponúka školám možnosť vytvoriť funkčnú spoluprácu, ktorá smeruje k obohateniu zúčastnených študentov prostredníctvom výmenných pobytov. Študentov a ich pedagógov z Portugalska, Rumunska, Talianska a Francúzska čakal v Starej Ľubovni bohatý program.
    • Niekoľko úžasných dní strávili študenti druhého ročníka, ktorí sa zúčastnili na poznávacom zájazde Paríž – Londýn. V oboch veľkomestách si prezreli najznámejšie kultúrne pamiatky a dozvedeli sa mnohé zaujímavosti z ich histórie i súčasnosti. Návšteva múzeí v Londýne obohatila vedomosti študentov a turistické atrakcie poskytli priestor na zábavu. Pobyt v anglických rodinách zas našim druhákom pomohol precvičiť si a zdokonaliť komunikačné zručnosti.
    • Jakub Šľachtovský preukázal svoje vedomosti a komunikačné zručnosti v nemeckom jazyku aj v celoštátnom meradle. Na konci marca obsadil druhé miesto v celoslovenskom kole Olympiády v nemeckom jazyku. V Bratislave tak úspešne reprezentoval svoje mesto a v konkurencii ôsmich víťazov krajských kôl posunul Prešovský kraj na medailovú pozíciu.
    • Prváci v marci navštívili mesto, do ktorého vedú všetky cesty. Počas exkurzie si pozreli Assisi a potom už obdivovali rímske baziliky, múzeá vo Vatikáne, Koloseum, rímske námestia, fontány i čarovné zákutia Večného mesta. Počas generálnej audiencie pozdravili Svätého Otca Františka.
    • V poradí už 40. ročník krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré sa konalo v Prešove, bol pre našich študentov veľmi úspešný. Viacero prác zaujalo odbornú porotu, ktorá do celoslovenského kola posunula až štyri vedecko-výskumné projekty gymnazistov.
   • NÚCEM: Pridaná hodnota vo vzdelávaní nad úrovňou očakávania
    • NÚCEM: Pridaná hodnota vo vzdelávaní nad úrovňou očakávania
    • Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v tomto roku už štvrtýkrát poslal stredným školám informáciu o pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry. Získali sme tak ďalšie externé nezávislé hodnotenie, ktoré hovorí o príspevku nášho gymnázia k vzdelávaniu žiakov z povinného maturitného predmetu SJL. Pridanú hodnotu NÚCEM spracoval na základe porovnania vstupných a výstupných dát pri štyroch ročníkoch absolventov, ktorí ukončili gymnaziálne štúdium v rokoch 2015 – 2018. Pridaná hodnota vo vzdelávaní žiakov bola výskumníkmi za dané obdobie trikrát nad úrovňou očakávania a raz v súlade s očakávaním.

    • Čítať viac
   • Cezpoľný beh - okresné kolo
    • Cezpoľný beh - okresné kolo
    • V okresnom kole cezpoľného behu v kategórii žiačky stredných škôl dobehla Veronika Žembová na 2. mieste. Družstvo dievčat, ktoré okrem Veroniky tvorili Marta Gallíková a Ráchel Živčáková, absolvovalo trať pod Ľubovnianskym hradom s druhým najlepším súčtom časov. O jeden kilometer dlhší úsek zabehli chlapci. Matej Hudák skončil druhý a spoločne s Tomášom Solotrukom obsadili tretiu priečku v klasifikácii tímov.

    • Čítať viac
   • Účelové cvičenie v súťažnom duchu
    • Účelové cvičenie v súťažnom duchu
    • Tohtoročné účelové cvičenie si naši študenti prvého až tretieho ročníka užili trochu inak. Na školskom futbalovom ihrisku súťažili v piatich disciplínach – hod granátom, beh cez prekážky, hod diskom, beh vo vreci a ťahanie lana. V závere účelového cvičenia nechýbalo vyhodnotenie jednotlivých disciplín a napokon aj najúspešnejšej triedy (III.A) a najúspešnejšieho študenta (Matúš Koneval, III.BA). Blahoželáme!

    • Čítať viac
   • Tretiaci v archíve
    • Tretiaci v archíve
    • Výstavu venovanú významným dátumom v našich dejinách, tzv. osmičkovým dátumom (1918, 1948, 1968, 1989), absolvovali 27. 9. študenti III.A v tunajšom štátnom archíve. Útrobami vynoveného a presťahovaného archívu nás sprevádzala Mgr. Katarína Guregová, ktorá si o týchto zlomových dátumoch pripravila zaujímavú a erudovanú prednášku. Študenti mohli vidieť nielen depoty, kde je uložených 444 archívnych fondov, ale zhliadli aj spomenutú výstavu v bádateľni. Mnohí z nich sa prvýkrát stretli s archívnym materiálom, napr. aj pri čítaní z kroniky obce Údol o tom, ako v našich končinách "vznikalo" Československo.

    • Čítať viac
   • Európsky deň jazykov
    • Európsky deň jazykov
    • Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sme sa prostredníctvom piesní a hranej scénky vzájomne motivovali k učeniu cudzích jazykov. Počas prestávok sa tak na chodbe ozývala okrem materinskej reči aj angličtina a španielčina. Naši druháci pripravili pravý anglický čaj s mliekom, ktorý počas prestávok ponúkali ostatným študentom. Tretiaci zas nahrali a premietali krátku scénku v španielskom jazyku.

    • Čítať viac
   • Literárno-historická exkurzia
    • Literárno-historická exkurzia
    • V závere minulého týždňa absolvovali študenti tretieho ročníka literárno-historickú exkurziu na Orave a Liptove. Nové vedomosti získali pri prehliadke expozície Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy, ktorá je inštalovaná v budove hájovne pod Babou horou v Oravskej Polhore. V Černovej sa oboznámili s tragédiou, ktorá sa tu odohrala 27. októbra 1907. Tretiaci neobišli ani dominantu Oravy – Oravský hrad, ktorý patrí medzi najkrajšie pamiatky hradného staviteľstva na Slovensku. Okrem iného navštívili aj artikulárny kostol v Leštinách, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a priestory Univerzitnej knižnice KU v Ružomberku. Veľmi silný dojem zanechala prehliadka Múzea koncentračného tábora Osvienčim (Auschwitz-Birkenau), ktorou študenti zakončili bohatú dvojdňovú exkurziu.

    • Čítať viac
   • Beseda s europoslancom
    • Beseda s europoslancom
    • Svojou návštevou nás poctil zástupca Slovenskej republiky v Európskom parlamente Ivan Štefanec, aby so študentmi diskutoval o aktuálnych témach v európskej politike. Člen poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany najskôr predstavil svoju prácu a priblížil svoje aktivity vo výboroch pri EP.

     Počas besedy najviac zarezonovala téma brexitu, pričom sa člen Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa dotkol najmä jeho dôsledkov pre Európsku úniu. So študentmi počas dvoch hodín prebrali aktuálne spoločensko-ekonomické témy. Okrem digitalizácie sa diskutovalo aj o dvojakej kvalite potravín v EÚ, kauze Skripaľ či šírení informácií v geopriestore EÚ. Europoslanec, ktorý pracuje aj vo Výbore pre vzťahy s krajinami Ázie, predstavil aj svoj náhľad na obchodné vzťahy s Čínou. Hovorilo sa aj o možnosti participovať na európskej legislatíve, ako tomu nedávno bolo pri zrušení striedania letného a

    • Čítať viac
   • Bilingvalisti na medzinárodnom kolokviu
    • Bilingvalisti na medzinárodnom kolokviu
    • Dejepisári z bilingválnych tried sa zúčastnili na workshope a medzinárodnom kolokviu "Innovative teaching of ancient history at high schools" na pôde Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Okrem vysokoškolskej atmosféry mohli študenti nasať aj informácie o naturálnej metóde H. Orberga, ktorú prezentovali talianski profesori zo Saleziánskej univerzity v Ríme. Keďže komunikačným jazykom bola angličtina, bilingválni študenti si mohli priamo vyskúšať svoje komunikačné schopnosti.

    • Čítať viac
   Všetky novinky
  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO
   • 37945785
 • Fotogaléria

  • Cezpoľný beh - okresné kolo
  • Účelové cvičenie v súťažnom duchu
  • Tretiaci v archíve
  • Európsky deň jazykov
  • Literárno-historická exkurzia
  • Beseda s europoslancom
  • Bilingvalisti na medzinárodnom kolokviu
  • Slávnostné otvorenie školského roka
  • Záver školského roka
  • Týždeň plný slnka a zábavy
  • Po stopách Jána Pavla II.
  • Posledné dni v znamení aktívneho oddychu
  • Druhý zmysel na exkurzii v Bardejovskej televízii
  • Biblická olympiáda – celoslovenské kolo
  • Odovzdávanie maturitných vysvedčení
  • Zvonenie

     • Štvrtok 18. 10. 2018
  • Počet návštev: 9441862