Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra stravné lístky chéque Déjeuner s DPH 17.01.2011
Faktúra mesačný poplatok za telefón + hovory s DPH 07.03.2011
Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb s DPH 16.06.2014 24.06.2014
Objednávka Objednávka s DPH 25.01.2012
Faktúra Faktúra č.5082/2011 s DPH 25.01.2012
Zmluva Licenčná zmluva W - mzdy s DPH 24.01.2012
Faktúra Príspevok zo SF pri príležitosti Dňa učiteľov s DPH 08.04.2011
Faktúra Služby STP APV IVES Košice s DPH 07.04.2011
Faktúra Licencia na program W MZDY do 50 zamestnancov s DPH 05.04.2011
Faktúra Príspevok organizácie za odobraté obedy za 3/2011 s DPH 01.04.2011
Faktúra Príspevok zo SF za 3/2011 s DPH 01.04.2011
Faktúra mesačný poplatok za telefón + hovory s DPH 01.04.2011
Faktúra poitné žiakov s DPH 29.03.2011
Faktúra Oprava a údržba WC s DPH 07.03.2011
Faktúra Paušál za telefón + s DPH 26.01.2011
Faktúra Príspevok zo SF za 2/2011 s DPH 04.03.2011
Faktúra Príspevok organizácie za odobraté obedy za 2/2011 s DPH 04.03.2011
Faktúra stravné lístky - Chéque Déjeuner s DPH 25.02.2011
Faktúra tlačiva školské- vysvedčenia + protokoly s DPH 16.02.2011
Faktúra Poplatok za telefón NOKIA pre RŠCG s DPH 22.02.2011
zobrazené záznamy: 1-20/29