• Európsky deň jazykov a Erasmus Days 2019
     • Európsky deň jazykov a Erasmus Days 2019

     • 14. 10. 2019
     • Každoročne si v našej škole pripomíname Európsky deň jazykov. V tomto školskom roku sme podujatie spojili aj s medzinárodnou kampaňou Erasmus Days, ktorej cieľom je prezentovať prínos programu Erasmus+. Jedinečnosť akcie spočívala v tom, že si naši bilingvalisti z tretieho ročníka pripravili aktivity pre bilingválnych prvákov, ktorým interaktívnym a zábavným spôsobom rozšírili vedomosti nielen o európskych jazykoch, ale aj o rôznorodosti kultúr. Aktivity zahŕňali španielske pexeso, spoznávanie azbuky, učenie sa znakovej reči, talianske spoznávanie sa a učenie sa frázy "ľúbim ťa" v mnohých európskych jazykoch. Nezabudli sme ani na tradičné pamiatky i jedlá známych európskych krajín či na anglický čaj, ktorý naši prváci ochutnali po prvý raz aj s mliekom. V rámci workshopu We are addicted to Erasmus+ tretiaci prezentovali mladším študentom svoje skúsenosti a zážitky z mobilít v zahraničných školách, predstavili možnosti a benefity, ktoré mládežnícke výmeny ponúkajú.

      Ďakujeme prvákom za ich odvahu a aktívny prístup pri riešení výziev, tretiakom za ochotu a kreativitu v príprave a realizácii podujatia. Pre všetkých zúčastnených pedagógov bolo taktiež skvelé vidieť, koľko jazykov a reálií sa naši multilingválni tretiaci stihli doposiaľ naučiť v škole alebo prostredníctvom programu Erasmus. Potešilo nás, že okrem prijímania vedia aj dávať. Len tak ďalej! :)

    • V knižnici o práci s informáciami
     • V knižnici o práci s informáciami

     • 13. 10. 2019
     • Prváci navštívili Ľubovniansku knižnicu, kde si v praxi vyskúšali prácu s informáciami a nadobudli tak zručnosti pri vyhľadávaní rôznych druhov dokumentov a informačných zdrojov. Pani riaditeľka Elena Vranovská zároveň knižným darom prekvapila prváčku Katarínu Chmeliarovú za to, že v lete prečítala viac ako 30 kníh v súťaži Čím viac čítaš, tým viac vieš.

    • Týždeň dobrosrdečnosti
     • Týždeň dobrosrdečnosti

     • 13. 10. 2019
     • Pozývame Vás zapojiť sa do misijnej zbierky Týždeň dobrosrdečnosti, ktorú  v rámci Mimoriadneho misijného mesiaca organizuje ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda. Prispieť môžete tak, že prinesiete aspoň jednu vec v týždni od 14. do 18. októbra podľa nasledujúceho rozpisu:
      PONDELOK: Trvanlivé potraviny (cestoviny, cukor, múka, olej a iné)
      UTOROK: Domáce potreby (čisté a nepoškodené hrnčeky, príbory, periny, domáce spotrebiče a iné)
      STREDA:  Rôzne druhy sladkostí
      ŠTVRTOK: Školské potreby (tašky, zošity, pravítka, perá, nožnice a iné)
      PIATOK: Hygienické potreby (šampóny, mydlá, zubné pasty a iné)

      Zberné miesto bude pri jazykovej digitálnej učebni.

      Ďakujeme! :)

    • Krajské kolo cezpoľného behu
     • Krajské kolo cezpoľného behu

     • 9. 10. 2019
     • Pod Ľubovnianskym hradom sa konalo aj krajské kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok stredných škôl, v ktorom nás po víťazstvách v rámci okresu reprezentovali oba tímy. Vyrovnaná výkonnosť našich bežcov sa prejavila v cieli, ktorým prebehli s minimálnymi rozdielmi. Družstvo dievčat v súčte časov obsadilo piate miesto, chlapci skončili siedmi. Všetci  jednotlivci sa dostali do prvej polovice výsledkovej listiny. CGSM reprezentovali: dievčatá: Veronika Žembová, Gabriela Kovalčíková, Marta Gallíková, chlapci: Miroslav Kafka, Matej Hudák, Jozue Živčák

    • Rok v USA zadarmo - štipendiá FLEX
     • Rok v USA zadarmo - štipendiá FLEX

     • 6. 10. 2019
     • Študenti stredných škôl sa opäť môžu uchádzať o ročný študijný pobyt v USA, ktorý je hradený americkým Ministerstvom zahraničných vecí a študentom umožňuje bývať rok v americkej hostiteľskej rodine a študovať na americkej strednej škole zadarmo. 
      Vďaka programu každoročne vycestuje do USA viac ako 900 študentov stredných škôl z 21 krajín Európy a Ázie. V roku 2018 bola do tohto programu zaradená aj Slovenská republika a v auguste 2019 vycestovalo do USA prvých 10 slovenských študentov. 

      Prihlásiť sa môžu všetci stredoškoláci, ktorí splnia nasledovné kritéria:
      - Majú slovenské občianstvo 
      - Narodili sa medzi 15.7.2002 - 15.7.2005
      - V čase podania prihlášky študujú v 1. alebo 2.ročníku strednej školy. V prípade 5-ročných gymnázií môžu
         o štipendium žiadať aj študenti 3.ročníka
      Majú dobrý priemer a angličtinu na komunikatívnej úrovni
      - Spĺňajú podmienky na získanie víz typu J1 (za posledných 5 rokov strávili v USA menej ako 90 dní)

      Štipendium študentom poskytne: 
      - Spiatočnú letenku
      - Mesačný príspevok určený na účasť na spoločenských aktivitách a pokrytie základných osobných potrieb
      - Umiestnenie vo vybranej a preverenej hostiteľskej rodine
      - Štúdium na strednej škole v USA
      - Prípravné školenie pred odjazdom do USA
      - Zdravotné poistenie (nezahŕňa zubnú starostlivosť a ošetrenia spojené s už existujúcim ochorením)

      Online prihlášku je potrebné vyplniť na https://ais.americancouncils.org/flex najneskôr do 17. 10. 2019. Viac informácií na: www.americancouncils.org

    • Predĺženie platnosti preukazov ISIC
     • Predĺženie platnosti preukazov ISIC

     • 6. 10. 2019
     • 30. septembra bola ukončená platnosť preukazov ISIC bez prolongačnej známky. Ak chcete využívať  výhody vášho študentského preukazu, predĺžte si jeho platnosť v dvoch krokoch.

    • Mimoriadne úspešní cezpoľní bežci
     • Mimoriadne úspešní cezpoľní bežci

     • 6. 10. 2019
     • V okresnom kole cezpoľného behu si družstvá chlapcov a dievčat vybojovali prvé miesta. Trať v podhradí Ľubovnianskeho hradu a v okolí Stredovekého vojenského tábora si naši gymnazisti odbehnú aj na budúci týždeň v krajskom kole.

      Výsledky jednotlivcov:

      Chlapci: Roland Urban – 2. miesto, Matej Hudák – 3. miesto, Miroslav Kafka – 4. miesto

      Dievčatá: Veronika Žembová - 1. miesto, Gabriela Kovalčíková - 4. miesto, Marta Gallíková – 6. miesto

    • Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

     • 29. 9. 2019
     • Septembrové účelové cvičenie bolo pre študentov prvého až tretieho ročníka náučné i súťažné. Gymnazisti na jednotlivých stanovištiach absolvovali kurzy zdravotníckej prípravy, civilnej ochrany a učili sa analyzovať rizikové faktory. Nadobudnuté poznatky potom využívali v jednotlivých súťažných disciplínach. Poskytovali prvú pomoc, fixovali zlomeniny, zastavovali krvácanie, vyskúšali si resuscitáciu na umelej figuríne. Riešili mimoriadnu udalosť, pripravovali sa na evakuáciu a analyzovali rizikové faktory v našom regióne i v našej krajine.

      Druhou časťou účelového cvičenia boli športové disciplíny. Medzitriedny turnaj s názvom Let's #BeActive! sa uskutočnil v rámci iniciatívy Európskej komisie – Európskeho týždňa športu 2019.  Na školskom futbalovom ihrisku boli pre študentov pripravené atletické i silové disciplíny (hod diskom, prekážková dráha či ťahanie lana...), ktoré preverili ich fyzickú zdatnosť.

      Najúspešnejšou triedou sa na základe súčtu bodov zo všetkých disciplín stala 1. A.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO
   • 37945785
 • Fotogaléria

  • Európsky deň jazykov a Erasmus Days 2019
  • V knižnici o práci s informáciami
  • Krajské kolo cezpoľného behu
  • Mimoriadne úspešní cezpoľní bežci
  • Účelové cvičenie
  • Literárno-historická exkurzia
  • Poďakovanie za úrodu
  • Erasmus+ PO WER
  • Štefánik – neuveriteľný osud
  • Akadémia veľkých diel
  • Stretnutie potomkov dávneho príbehu
  • Adam vyrobil exkluzívne parfumy
  • Veni Sancte
  • Slávnostný záver školského roka
  • Za históriou do Kežmarku
  • Zvonenie

     • Nedeľa 20. 10. 2019