• V knižnici o výročí vzniku ČSR i práci s informáciami
     • V knižnici o výročí vzniku ČSR i práci s informáciami

     • 28. 10. 2018
     • Prváci navštívili Ľubovniansku knižnicu, kde si v praxi vyskúšali prácu s informáciami a nadobudli tak zručnosti pri práci s rôznymi druhmi dokumentov a informačných zdrojov. Zároveň si pozreli panelovú výstavu venovanú stému výročiu vzniku Československej republiky s názvom Československá štátnosť 1918. Putovná výstava doplnená o výklad pani riaditeľky Ivany Šipošovej ponúkla študentom zásadné informácie o historickom a kultúrnom dianí v čase vzniku republiky, priblížila zrod Československa ako spoločného štátu Čechov a Slovákov, dôležité osobnosti, ktoré sa najviac zaslúžili o jeho vznik a uznanie v zahraničí, dobovú situáciu, popísala obyvateľov a ich národnostné rozloženie a napokon aj úspechy na svetovom trhu či významné objavy Čechov a Slovákov.

    • Pozývanie na stužkovú
     • Pozývanie na stužkovú

     • 28. 10. 2018
     • Študenti zo 4. B pozývali profesorov na stužkovú v štýle literárnej klasiky.

       

    • Obed s riaditeľom
     • Obed s riaditeľom

     • 28. 10. 2018
     • Možnosť pokecať si s riaditeľom pri dobrom obede sa naskytla druháčke Olivii Ann Vojar.  Výherkyni prvej ceny v tombole na minuloročnom imatrikulačnom večierku a hlave našej školy spríjemnilo spoločné stolovanie v školskej jedálni okrem špeciálneho menu aj hudobné trio. Obsah rozhovoru prinesie najbližšie vydanie školského časopisu.

    • Za pokoj vo svete
     • Za pokoj vo svete

     • 28. 10. 2018
     • Do iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec, ktorá zjednotila deti z celého sveta v modlitbe ruženca za pokoj a mier vo svete, sa zapojili aj žiaci nášho gymnázia. Impulz vznikol v roku 2005 vo venezuelskom Caracase a odvtedy sa deti spájajú v modlitbe ruženca za pokoj ľudského srdca a mier vo svete vždy 18. októbra o 9:00. „Ak sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení.“ Vo viere v tieto slová svätého pátra Pia sa zúčastňuje na modlitbe ruženca každoročne nie jeden, ale milióny detí po celom svete.

    • Projektové stretnutie v Portugalsku
     • Projektové stretnutie v Portugalsku

     • 22. 10. 2018
     • Skupina študentov a pedagógov CGSM vycestovala do Portugalska, kde v prvej polovici októbra absolvovala v poradí už tretie projektové stretnutie s partnerskými školami. Po aprílovej mobilite v Starej Ľubovni pokračuje realizácia aktivít v rámci medzinárodného výmenného programu Erasmus+. Mladých ľudí a ich učiteľov tentoraz hostilo São João da Madeira.

      Mesto známe vďaka industriálnemu turizmu okrem Slovákov privítalo aj participantov z Francúzska, Talianska, Rumunska a Poľska. Hlavným bodom projektu je vytvorenie stratégií zameraných na prevenciu šikanovania v školách. Študenti absolvovali fundované prednášky a v zmiešaných skupinách pracovali na projektových výstupoch. Výsledky svojej snahy odprezentovali počas slávnostného večera v prítomnosti rodičov, ktorí sa v Portugalsku aktívne zapájajú do života školy

      V rámci sprievodných aktivít mali účastníci mobility počas exkurzií a výletov možnosť spoznávať krajinu. Navštívili Porto, plavili sa po rieke Douro, prechádzali sa po pláži pri Atlantickom oceáne a jedným z vrcholov bola návšteva mariánskeho pútnického miesta vo Fatime. Industriálne expozície v São João da Madeira im priblížili výrobu ceruziek, klobúkov i topánok. V radnici ich zas vrelo prijali oficiálni predstavitelia mesta. „Naši hostitelia vytvorili skvelý program, vďaka čomu sme tu prežili zaujímavý a zmysluplný čas. Portugalsko je krajina s úžasnou prírodou, nádhernou architektúrou a kultúrou, ktorej tradičné prvky svojou farebnosťou a tvarmi vystihujú jej krásu, ale predovšetkým priateľskosť, ústretovosť a tolerantnosť milých ľudí, ktorých sme tam mali možnosť spoznať,“ povedala angličtinárka Mária Fabianová, ktorú potešili najmä komunikačné schopnosti študentov. „Veľmi sa teším, že naši študenti boli vďaka výbornej úrovni angličtiny schopní bez problémov komunikovať so svojimi novými kamarátmi, ich príbuznými v hostiteľských rodinách či porozumieť výkladom sprievodcov na navštívených miestach, a tak si naplno užiť tento nezabudnuteľný čas,“

      „Som veľmi rád, že som mohol navštíviť takú krásnu a špeciálnu krajinu. Hosťovské rodiny vytvorili výbornú atmosféru, vďaka čomu som sa tu cítil naozaj príjemne. Ukázali nám, aký je život v Portugalsku a pripravili pre nás vynikajúci program,“ povedal jeden z účastníkov projektovej výmeny Adam Sikorják, ktorý bol jedným z tímlídrov študentov počas práce na projektových výstupoch. „Podľa môjho názoru je veľmi dôležité cestovať, spoznávať krajiny, ľudí, ktorí tam žijú, ich tradície. Som si absolútne istý, že na túto cestu nezabudnem a teším sa na ďalšiu návštevu svojich priateľov,“ dodal študent z bilingválnej triedy.

      Aktivizácia žiakov, podporovanie ich tvorivosti a schopnosti spolupráce s rovesníkmi z európskych krajín pri práci v skupinách a, samozrejme, zvyšovanie úrovne jazykových kompetencií sú atribúty, ktoré Erasmus+ počas výmenných pobytov prináša. „Pred samotnou realizáciou projektu sme o jeho prínose vedeli teoreticky. Teraz sme to už zažili aj na vlastnej koži. Od vytvárania priateľstiev, ktoré vedú k vzájomným návštevám aj mimo projektových stretnutí až po získavanie inšpirácií na základe skúseností z mobilít v zahraničných školách,“ vyzdvihol význam realizácie projektu riaditeľ cirkevného gymnázia Pavol Chmeliar.

      Ďalšie projektové stretnutie sa uskutoční už v polovici novembra vo Francúzsku.

    • NÚCEM: Pridaná hodnota vo vzdelávaní nad úrovňou očakávania
     • NÚCEM: Pridaná hodnota vo vzdelávaní nad úrovňou očakávania

     • 11. 10. 2018
     • Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v tomto roku už štvrtýkrát poslal stredným školám informáciu o pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry. Získali sme tak ďalšie externé nezávislé hodnotenie, ktoré hovorí o príspevku nášho gymnázia k vzdelávaniu žiakov z povinného maturitného predmetu SJL. Pridanú hodnotu NÚCEM spracoval na základe porovnania vstupných a výstupných dát pri štyroch ročníkoch absolventov, ktorí ukončili gymnaziálne štúdium v rokoch 2015 – 2018. Pridaná hodnota vo vzdelávaní žiakov bola výskumníkmi za dané obdobie trikrát nad úrovňou očakávania a raz v súlade s očakávaním.

    • Cezpoľný beh - okresné kolo
     • Cezpoľný beh - okresné kolo

     • 11. 10. 2018
     • V okresnom kole cezpoľného behu v kategórii žiačky stredných škôl dobehla Veronika Žembová na 2. mieste. Družstvo dievčat, ktoré okrem Veroniky tvorili Marta Gallíková a Ráchel Živčáková, absolvovalo trať pod Ľubovnianskym hradom s druhým najlepším súčtom časov. O jeden kilometer dlhší úsek zabehli chlapci. Matej Hudák skončil druhý a spoločne s Tomášom Solotrukom obsadili tretiu priečku v klasifikácii tímov.

    • Účelové cvičenie v súťažnom duchu
     • Účelové cvičenie v súťažnom duchu

     • 29. 9. 2018
     • Tohtoročné účelové cvičenie si naši študenti prvého až tretieho ročníka užili trochu inak. Na školskom futbalovom ihrisku súťažili v piatich disciplínach – hod granátom, beh cez prekážky, hod diskom, beh vo vreci a ťahanie lana. V závere účelového cvičenia nechýbalo vyhodnotenie jednotlivých disciplín a napokon aj najúspešnejšej triedy (III.A) a najúspešnejšieho študenta (Matúš Koneval, III.BA). Blahoželáme!

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO
   • 37945785
 • Fotogaléria

  • Rozlúčka so štvrtákmi
  • Meteostanica
  • Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo
  • Celoslovenské kolo SOČ
  • Krajské kolo v basketbale
  • Esej Marty Gallíkovej vo finále súťaže Sofia 2019
  • Rómeo a Júlia v angličtine
  • Dramatizovaná krížová cesta
  • Futbalisti druhí
  • Cudzojazyčná literatúra od Usborne
  • Language flower pre Stanku Orlovskú
  • Poznávaj, zveľaďuj a chráň
  • Anton Lauček: Na počiatku bolo Slovo, nie klik
  • Desiatka umiestnení v krajskom kole SOČ
  • Druhácke ducháče
  • Zvonenie

     • Utorok 21. 5. 2019
  • Počet návštev: 25809476