• Duchovné cvičenia s Riekou života
     • Duchovné cvičenia s Riekou života

     • 15. 4. 2018
     • Začiatok Veľkého týždňa strávili prváci na duchovných cvičeniach vo Veľkom Lipníku. Hlavnou témou bolo  Sebapoznanie. O zaujímavý duchovný program, interaktívne prednášky na aktuálne témy pre mladých veriacich ľudí i osobné svedectvá sa postarali ľudia z misijného spoločenstva Rieka života v Podolínci.

    • Živé knihy
     • Živé knihy

     • 15. 4. 2018
     • V priestoroch Centra voľného času v Starej Ľubovni sa uskutočnil už 6. ročník podujatia s názvom Živé knihy, ktoré pripravuje Mládežnícky parlament v Starej Ľubovni. Naši druháci tak mali možnosť vypočuť si niečo zo životného príbehu zaujímavých ľudí:
      Marika Smreková – zakladateľka a režisérka Divadla Odzadu, organizuje medzinárodný divadelný festival UM UM.
      PhDr. Marta Hanečáková, PhD. – už viac ako 20 rokov je riaditeľkou Centra voľného času v Starej Ľubovni, venuje sa práci s mládežou a už od vzniku Mládežníckeho parlamentu Stará Ľubovňa je tútorom jeho členov.
      Emilian Bender – účastník Európskej dobrovoľníckej služby, v rámci ktorej strávi v Starej Ľubovni jeden rok. Pochádza z Nemecka.
      Tomáš Vilček – v roku 2016 na vlastnú päsť precestoval svet, o tejto svojej ceste neskôr napísal aj knihu, ktorá sa takmer ihneď vypredala k pultov kníhkupectiev, pochádza z Kolačkova.

      Peter Vorobeľ

    • Jakub druhý na Slovensku
     • Jakub druhý na Slovensku

     • 13. 4. 2018
     • Jakub Šľachtovský preukázal svoje vedomosti a komunikačné zručnosti v nemeckom jazyku aj v celoštátnom meradle. Na konci marca obsadil druhé miesto v celoslovenskom kole Olympiády v nemeckom jazyku. V Bratislave tak úspešne reprezentoval svoje mesto a v konkurencii ôsmich víťazov krajských kôl posunul Prešovský kraj na medailovú pozíciu.

      „So svojím výkonom som spokojný. Náročnosť úloh bola primeraná celoslovenskému kolu. Keďže aj konkurencia bola veľmi dobre pripravená, nebolo to v žiadnom prípade ľahké,“ zhodnotil priebeh dvojdňovej súťaže Jakub, ktorému celkové víťazstvo ušlo len o dva body. Najlepšie zvládol komunikačné časti súťaže, ale vysoké bodové hodnotenie získal aj v gramatickom teste, čítaní a počúvaní s porozumením.

      Pri prevzatí cien v Primaciálnom paláci boli prítomní aj veľvyslanci z nemecky hovoriacich krajín. „Je to pre mňa veľký úspech, dostal som sa na celoslovenské kolo a získal som tu druhé miesto. Verím, že toto striebro je aj zásluhou tých, ktorí ma podporovali. Či už pani profesorka Poľančíková a moji rodičia, ktorí mi boli oporou,“ dodal úspešný študent z bilingválnej triedy.

    • Biblisti opäť suverénne
     • Biblisti opäť suverénne

     • 29. 3. 2018
     • V marci sa uskutočnilo súťažné kolo Biblickej olympiády, v ktorom svoje vedomosti preukazovali školy z troch dekanátov. Na úspechy z minulých rokov nadviazali Barbora Bátoryová, Lukáš Krišák a Veronika Krišaková. So suverénnym náskokom zvíťazili a postúpili do diecézneho kola.

    • Ako odhaliť hoax?
     • Ako odhaliť hoax?

     • 29. 3. 2018
     • Naša absolventka a momentálne doktorandka na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Terézia Strmeňová a zástupca vedúceho katedry Peter Kravčák našim študentom hovorili o tom, ako sa orientovať vo svete médií. Počas prednášky priblížili kritériá výberu spravodajského obsahu a dotkli sa aj bulvarizácie niektorých spravodajských portálov. Ponúkli rady, ako sa v spleti mediálneho obsahu vyhnúť hoaxom a fake news.

    • Duchovné cvičenia vo Vysokej nad Uhom
     • Duchovné cvičenia vo Vysokej nad Uhom

     • 29. 3. 2018
     • Počas maturitného týždňa tretiaci strávili príjemné chvíle na duchovných cvičeniach vo Vysokej nad Uhom, ktoré viedol otec Pavol Hudák. Hlavnou témou boli vzťahy a dôležitosť čistoty duše a tela podľa vzoru Anky Kolesárovej, ktorej mučenícku smrť práve v tom čase Cirkev oficiálne uznala.

    • Štvrtáci absolvovali písomné maturity
     • Štvrtáci absolvovali písomné maturity

     • 29. 3. 2018
     • V polovici marca štvrtáci premieňali svoje vedomosti na body v písomných maturitných skúškach, ktoré v utorok odštartovali externým testom a slohovou prácou zo slovenského jazyka a literatúry. V stredu maturanti písali externý test a slohovú prácu z angličtiny. Testovanie ukončili vo štvrtok voliteľnou matematikou. 

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

     • 2. 3. 2018
     • Deviataci a ôsmaci zo základných škôl v okrese, ktorí vo februári prešli dverami Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša, sa dozvedeli viac o dianí v škole, o možnostiach svojho rozvoja počas štúdia, o rôznych projektoch a aktivitách, ktoré gymnázium realizuje a v neposlednom rade zažili atmosféru spoločenstva CGSM.

      Prostredníctvom aktivít v programe Malý Erasmus im gymnazisti v spolupráci s pedagógmi predstavili štúdium. V bilingválnom bloku zaujali vyučovacie hodiny s lektorom Samom, ktorý v škole začal pôsobiť v tomto školskom roku. „Je to mladý Angličan, ktorý má za ženu Slovenku, teda má blízky vzťah k Slovensku,“ povedal o ňom riaditeľ školy Pavol Chmeliar. „Hodiny s človekom, ktorý je rodený Angličan, sú predsa len iné,“ dodal k prínosu komunikácie študentov s native speakerom. A jeho slová potvrdila aj jedna z návštevníčok. „Keďže chcem ísť na bilingválne gymnázium, páčila sa mi najmä hodina s lektorom a predstavenie v jazykoch.“ Záujemcovia o štúdium v CGSM zažili aj vyučovanie biológie v angličtine či multilingválnu scénku študentov. Prírodovedci sa predstavili aj zaujímavými projektmi v chémii a fyzike a nezaostávala ani informatika.  

      Škola v budúcom školskom roku okrem klasického gymnaziálneho štúdia a bilingválnej triedy otvorí aj informatickú triedu. „Stali sme sa súčasťou národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, do ktorého sú zapojené základné, stredné, vysoké školy a aj IT sektor, ktorý prichádza s nápadmi,“ priblížil informatik Ján Kuruc. Podľa slov riaditeľa Pavla Chmeliara pôjde najmä o rozšírenú výučbu informatiky a informatiku aplikovanú v prírodných vedách. Inovatívne metódy vzdelávania budú realizované vďaka kvalitnému a modernému vybaveniu školy, tzv. IT ScienceLab, ktoré škola získala ako jedno z 24 gymnázií z celého Slovenska aj na základe výsledkov študentov v prírodovedných súťažiach, čo odzrkadľuje prácu pedagógov s ich študentmi. Záujemcovia o informatickú triedu budú počas štúdia ťažiť i zo spolupráce s IT sektorom, v ktorom sa ako absolventi budú môcť uplatniť. „Náš vzdelávací program je zameraný na kvalitnú gymnaziálnu prípravu na vysokoškolské štúdium, preto si študenti už v treťom ročníku môžu vybrať semináre, vďaka ktorým môžu rozvíjať svoju profiláciu,“ povedal riaditeľ školy. „Svoj talent a nadanie môžu rozvíjať aj vďaka medzinárodným projektom či iným aktivitám, ktoré im počas stredoškolského štúdia ponúkame,“ dodal.

      Foto: Dominika Dronzeková 

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO
   • 37945785
 • Fotogaléria

  • Radostná predvianočná atmosféra
  • Školský turnaj v mix volejbale ovládla 4. B
  • Olympiáda v anglickom jazyku
  • Nespi ráno ani TY, príď na roráTY!
  • Sviatok patróna nášho gymnázia
  • Týždeň vo Francúzsku ukončil bohatú projektovú jeseň
  • Raňajky s primátorom
  • Bilingvalisti si pozreli hru Pygmalion
  • Prváci na ducháčoch s Riekou života
  • Posvätenie adventných vencov
  • Exkurzia v Európskom parlamente
  • Rodičia si pozreli druhácke dramatizácie
  • Go bilingual
  • Prirodzená pripravenosť moderátora
  • Okresné kolá v stolnom tenise
  • Zvonenie

     • Pondelok 21. 1. 2019
  • Počet návštev: 18919395