• Ocenenia pre úspešných reprezentantov mesta
     • Ocenenia pre úspešných reprezentantov mesta

     • 21. 3. 2019
     • Mesto Stará Ľubovňa udelilo ocenenia svojim najúspešnejším reprezentantom v oblasti kultúry a vzdelávania za rok 2018. Komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Ľubovni k nim zaradila aj Jakuba Šľachtovského za vynikajúce úspechy v jazykových olympiádach v celoslovenskom meradle. Mimoriadne ocenenia či ďakovné listy dostali za činnosť v záujmových mimoškolských oblastiach aj viacerí naši žiaci či absolventi. Hosťom večera bol spevák Peter Cmorík, ktorý ocenenia odovzdával. Viac na oficiálnych stránkach mesta.

      Foto: www.staralubovna.sk

    • Úspešný riešiteľ celoslovenského kola Chemickej olympiády
     • Úspešný riešiteľ celoslovenského kola Chemickej olympiády

     • 21. 3. 2019
     • V dňoch 3. – 6. marca sa v Banskej Štiavnici uskutočnilo celoštátne kolo 55. ročníka Chemickej olympiády. A svoje zastúpenie v ňom malo aj naše gymnázium. V najvyššej kategórii nás reprezentoval štvrták z bilingválnej triedy Adam Sikorják.

      Súťažiaci odpovedali na teoretické úlohy z oblasti anorganickej, analytickej, fyzikálnej, organickej chémie či biochémie. Praktická časť olympiády bola zameraná na analytickú chémiu a organickú syntézu. Adam sa v silnej konkurencii študentov gymnázií a odborných chemických škôl stal úspešným riešiteľom, keď si veľmi dobre počínal najmä v praktickej časti.

      K dosiahnutému úspechu mu srdečne blahoželáme! 

    • Štvrtáci absolvovali písomné maturity
     • Štvrtáci absolvovali písomné maturity

     • 21. 3. 2019
     • 12. – 14. marca štvrtáci premieňali svoje vedomosti na body v písomných maturitných skúškach, ktoré v utorok odštartovali externým testom a slohovou prácou zo slovenského jazyka a literatúry. V stredu maturanti písali externý test a slohovú prácu z angličtiny. Testovanie ukončili vo štvrtok voliteľnou matematikou. 

    • Diskusia s úspešnými ľuďmi
     • Diskusia s úspešnými ľuďmi

     • 7. 3. 2019
     • Gymnazisti si dnes vypočuli prednášku dvoch zaujímavých a úspešných ľudí. Prihovorili sa im riaditeľka Európskej kancelárie Medzinárodného republikánskeho inštitútu v Bruseli Miriam Lexmann a Marián Čaučík, riaditeľ Dobrej noviny a jeden zo zakladajúcich členov eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí. Miriam Lexmann, ktorá počas minulého týždňa prednášala deviatim východoeurópskym prezidentom na stretnutí tzv. Bukureštskej deviatky, sa vo svojom vystúpení zamerala na aspekty dezinformácií, najmä na prijímanie a spracovanie informácií zo sociálnych sietí. Radkyňa prestížneho akademického projektu dvoch britských univerzít Cambridge a University of Kent spoločne s Mariánom Čaučíkom následne s gymnazistami diskutovali o potrebe občianskej angažovanosti, právomociach a postavení prezidenta, o vplyve médií, sociálnych bublinách či vierohodnosti prieskumov v kampaniach.

    • Naši študenti vystúpia v NRSR
     • Naši študenti vystúpia v NRSR

     • 3. 3. 2019
     • Tím zložený z piatich študentov Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša uspel v semifinálovom kole súťaže Simulované rokovanie národného parlamentu a postúpil do finále, ktoré sa bude konať v Národnej rade Slovenskej republiky.

      Podmienkou účasti bolo vytvoriť návrhy zákonov. Zo troch stoviek zaslaných návrhov organizátori z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vybrali 32 a pozvali ich tvorcov do dvoch semifinálových kôl. Mladí ľudia z celého Slovenska tu dostali možnosť ukázať, ako by sa chopili právomoci riešiť zákonom tie problémy, ktorých riešenie je možné práve legislatívnou cestou.

      Cieľom semifinálových kôl, kde cirkevné gymnázium reprezentovali Peter Hnát, Natália Sikorová, Laura Feranecová, Katarína Bebková a Branislav Balušinský, bolo preveriť predovšetkým argumentačné zručnosti, cit pre právo a využívanie nástrojov ponúkaných modelovým rokovacím poriadkom zo strany súťažných tímov. Stredoškoláci boli hodnotení porotou podľa vystúpení v piatich simulovaných výboroch (ústavnoprávnom, školskom, finančnom, výbore pre verejnú správu a výbore pre životné prostredie) a podľa vystúpenia v pléne simulovaného parlamentu. Body navyše bolo možné získať vo vedomostnej súťaži s otázkami, ktoré sa týkali histórie a súčasnosti slovenského parlamentarizmu. Najprv sme boli rozdelení do rôznych odborov, kde sme pripomienkovali dva zákony a hlasovali o nich. Následne sme mali spoločné stretnutie v pléne, kde bolo predstavených sedem zákonov. Jeden člen z každej skupiny (poslaneckej strany – my sme boli poslanecká strana CGSM) vystúpil v rozprave a pripomienkoval zákon, ktorý mu bol vopred pridelený organizátormi,“ priblížil priebeh súťaže Peter Hnát.

      Porota v oboch kolách vybrala po osem tímov. Vo finále, ktoré prebehne na pôde Národnej rady Slovenskej republiky, sa na prelome marca a apríla stretne 16 päťčlenných tímov. A zastúpenie tu bude mať aj pätica stredoškolákov zo Starej Ľubovne. „V jednotlivých odboroch sme boli pozitívne hodnotení za argumentáciu a rečnícke schopnosti. Body sme získali aj za vystúpenie v pléne a následne za faktické poznámky k ostatným zákonom. Po výslednom zhodnotení sme postúpili do finále, ktoré sa bude konať v NR SR, čo pre nás určite bude zaujímavá skúsenosť,“ dodal Peter Hnát, ktorý tím gymnazistov zastupoval v rozprave.

    • Svet okolo nás – Kuba
     • Svet okolo nás – Kuba

     • 3. 3. 2019
     • V Kine Tatra sa študenti v rámci projektu Svet okolo nás bližšie oboznámili s Kubou. Autori tohto jedinečného konceptu túto krajinu predstavili prostredníctvom projekcie, ktorá vhodne kombinuje prvky výučby a zábavy. Výučbová úroveň dokumentu s podtitulom Dve tváre slobody je prispôsobená rámcovému vzdelávaciemu programu pre stredné školy. Tvorcovia všetky audiovizuálne materiály zahrnuté v projekcii  zozbierali počas svojho pobytu na Kube. Vďaka tomu mohli študentom sprostredkovať učivo zaujímavým spôsobom s mnohými neučebnicovými zaujímavosťami.

    • Najlepší bilingvalista v kraji
     • Najlepší bilingvalista v kraji

     • 24. 2. 2019
     • Štyri krajské kolá v jazykových olympiádach počas jedného týždňa. Tri medailové umiestnenia, jedno ôsme miesto. Takouto bilanciou sa môže popýšiť Jakub Šľachtovský, tretiak z bilingválnej triedy Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša. 

      Jakub zvíťazil v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku v kategórii študentov bilingválnych tried, ktorá nie je vekovo rozlíšená. V konkurencii starších angličtinárov dominoval najmä v ústnej časti, kde nestratil ani bod. Porota, ktorá posudzuje samostatný rečový prejav, komunikačnú zručnosť, gramatickú správnosť vyjadrovania i rozsah slovnej zásoby, podľa slov jej predsedu nemala problém určiť víťaza. „Je to pre mňa asi najšokujúcejší výsledok. Obrovským úspechom je, že som mal najlepšie písomnú časť a plný počet bodov z ústnej,“ povedal Jakub, ktorý bude Prešovský kraj reprezentovať v celoslovenskom kole na konci marca v Bratislave.

      Striebro si Jakub odniesol z Popradu, kde sa konalo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Víťazstvo mu ušlo o jediný bod, čo je na stobodovej škále naozaj málo. Preukázal najlepšie jazykové kompetencie v písomnej časti, no v ústnej zopár bodov stratil. Rozdiel medzi prvými dvomi súťažiacimi a ostatnými účastníkmi bol na výsledkovej listine až dvadsaťbodový.

      „Nečakal som, že budem až taký úspešný. Pomohla mi príprava zo strany profesorského zboru, ale aj morálna podpora zo strany najbližších, za čo by som sa chcel poďakovať,“ povedal šikovný študent, ktorý bravúrne zvládol naozaj náročný týždeň. „Dúfam, že mi nadobudnuté skúsenosti pomôžu aj neskôr v živote," dodal. 

      Medailové pozície Jakub skompletizoval na Olympiáde v španielskom jazyku. „Španielčinu sa učím iba tri roky, nejaký veľký úspech som teda neočakával, preto som s tretím miestom nadmieru spokojný,“ skromne ohodnotil svoje umiestnenie tento multitalentovaný študent, ktorý sa nevenuje len jazykom, ale úspechy dosahuje aj v matematike či humanitných predmetoch.

      K trojici úspechov v krajských kolách doplnil študent cirkevného gymnázia aj pozíciu úspešného riešiteľa v Olympiáde v slovenskom jazyku. „Pri konkurencii, v ktorej som súťažil, som s ôsmym miestom úplne stotožnený,“ bilancoval Jakub.

       

      Svoje schopnosti v jazykových olympiádach predviedli aj ďalší študenti cirkevného gymnázia. Pekný výsledok si pripísal Adam Smoroň. Druhák pri svojom premiérovom štarte v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku skončil na štvrtom mieste. V Olympiáde v španielskom jazyku dobre reprezentovala aj Milota Folvarčíková, ktorá ako úspešná riešiteľka obsadila ôsmu priečku.

    • MEDart
     • MEDart

     • 24. 2. 2019
     • 15. februára sa v priestoroch Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže MEDart, ktorá umožnila študentom nahliadnuť do mediálneho sveta a zároveň získať spätnú väzbu k vlastnej mediálnej tvorbe. Unikátny projekt spojil štyri okruhy mediálnej tvorby a zapojili sa doň stredoškoláci z celého Slovenska. Do súťaže bolo prihlásených viac ako 70 článkov, rozhlasových a televíznych nahrávok i fotografií v niekoľkých súťažných kategóriách. Tie hodnotili profesionáli z popredných slovenských médií a pedagógovia z Katedry žurnalistiky FF KU v Ružomberku. Naše gymnázium so svojimi príspevkami reprezentovali Patrik Varchola (IV. B) a Simona Zálešová (III. BA). Multitalentovaný Patrik so svojou reportážou z Prahy obsadil tretie miesto v kategórii Tlač a porota mu zároveň udelila špeciálnu cenu za jeho videoreportáže v kategórii Televízia. Slávnostné vyhodnotenie bolo spojené s workshopmi, ktoré viedli odborníci zo sveta médií. Kreatívni mladí ľudia tak získali aj podnety a rady, ako sa vo svojej tvorbe zlepšovať. Na našich študentov, ktorí robia niečo nad rámec svojich povinností, sme hrdí a veríme, že získané skúsenosti raz v živote zúročia.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO
   • 37945785
 • Fotogaléria

  • Druháci v Krakove
  • S Terlom Bryantom o Božej láske
  • Odovzdávanie maturitných vysvedčení
  • Erasmus+: Mobilita v Toskánsku
  • Londýn ako na dlani
  • Maturitný týždeň plný aktivít
  • Maturitné skúšky
  • Rozlúčka so štvrtákmi
  • Meteostanica
  • Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo
  • Celoslovenské kolo SOČ
  • Krajské kolo v basketbale
  • Esej Marty Gallíkovej vo finále súťaže Sofia 2019
  • Rómeo a Júlia v angličtine
  • Dramatizovaná krížová cesta
  • Zvonenie

     • Streda 19. 6. 2019
  • Počet návštev: 26782723