• Prváci v Ríme
     • Prváci v Ríme

     • 29. 3. 2018
     • Prváci v marci navštívili mesto, do ktorého vedú všetky cesty. Počas exkurzie si pozreli Assisi a potom už obdivovali rímske baziliky, múzeá vo Vatikáne, Koloseum, rímske námestia, fontány i čarovné zákutia Večného mesta. Počas generálnej audiencie pozdravili Svätého Otca Františka. 

    • Biblisti opäť suverénne
     • Biblisti opäť suverénne

     • 29. 3. 2018
     • V marci sa uskutočnilo súťažné kolo Biblickej olympiády, v ktorom svoje vedomosti preukazovali školy z troch dekanátov. Na úspechy z minulých rokov nadviazali Barbora Bátoryová, Lukáš Krišák a Veronika Krišaková. So suverénnym náskokom zvíťazili a postúpili do diecézneho kola.

    • Ako odhaliť hoax?
     • Ako odhaliť hoax?

     • 29. 3. 2018
     • Naša absolventka a momentálne doktorandka na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Terézia Strmeňová a zástupca vedúceho katedry Peter Kravčák našim študentom hovorili o tom, ako sa orientovať vo svete médií. Počas prednášky priblížili kritériá výberu spravodajského obsahu a dotkli sa aj bulvarizácie niektorých spravodajských portálov. Ponúkli rady, ako sa v spleti mediálneho obsahu vyhnúť hoaxom a fake news.

    • Duchovné cvičenia vo Vysokej nad Uhom
     • Duchovné cvičenia vo Vysokej nad Uhom

     • 29. 3. 2018
     • Počas maturitného týždňa tretiaci strávili príjemné chvíle na duchovných cvičeniach vo Vysokej nad Uhom, ktoré viedol otec Pavol Hudák. Hlavnou témou boli vzťahy a dôležitosť čistoty duše a tela podľa vzoru Anky Kolesárovej, ktorej mučenícku smrť práve v tom čase Cirkev oficiálne uznala.

    • Štvrtáci absolvovali písomné maturity
     • Štvrtáci absolvovali písomné maturity

     • 29. 3. 2018
     • V polovici marca štvrtáci premieňali svoje vedomosti na body v písomných maturitných skúškach, ktoré v utorok odštartovali externým testom a slohovou prácou zo slovenského jazyka a literatúry. V stredu maturanti písali externý test a slohovú prácu z angličtiny. Testovanie ukončili vo štvrtok voliteľnou matematikou. 

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

     • 2. 3. 2018
     • Deviataci a ôsmaci zo základných škôl v okrese, ktorí vo februári prešli dverami Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša, sa dozvedeli viac o dianí v škole, o možnostiach svojho rozvoja počas štúdia, o rôznych projektoch a aktivitách, ktoré gymnázium realizuje a v neposlednom rade zažili atmosféru spoločenstva CGSM.

      Prostredníctvom aktivít v programe Malý Erasmus im gymnazisti v spolupráci s pedagógmi predstavili štúdium. V bilingválnom bloku zaujali vyučovacie hodiny s lektorom Samom, ktorý v škole začal pôsobiť v tomto školskom roku. „Je to mladý Angličan, ktorý má za ženu Slovenku, teda má blízky vzťah k Slovensku,“ povedal o ňom riaditeľ školy Pavol Chmeliar. „Hodiny s človekom, ktorý je rodený Angličan, sú predsa len iné,“ dodal k prínosu komunikácie študentov s native speakerom. A jeho slová potvrdila aj jedna z návštevníčok. „Keďže chcem ísť na bilingválne gymnázium, páčila sa mi najmä hodina s lektorom a predstavenie v jazykoch.“ Záujemcovia o štúdium v CGSM zažili aj vyučovanie biológie v angličtine či multilingválnu scénku študentov. Prírodovedci sa predstavili aj zaujímavými projektmi v chémii a fyzike a nezaostávala ani informatika.  

      Škola v budúcom školskom roku okrem klasického gymnaziálneho štúdia a bilingválnej triedy otvorí aj informatickú triedu. „Stali sme sa súčasťou národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, do ktorého sú zapojené základné, stredné, vysoké školy a aj IT sektor, ktorý prichádza s nápadmi,“ priblížil informatik Ján Kuruc. Podľa slov riaditeľa Pavla Chmeliara pôjde najmä o rozšírenú výučbu informatiky a informatiku aplikovanú v prírodných vedách. Inovatívne metódy vzdelávania budú realizované vďaka kvalitnému a modernému vybaveniu školy, tzv. IT ScienceLab, ktoré škola získala ako jedno z 24 gymnázií z celého Slovenska aj na základe výsledkov študentov v prírodovedných súťažiach, čo odzrkadľuje prácu pedagógov s ich študentmi. Záujemcovia o informatickú triedu budú počas štúdia ťažiť i zo spolupráce s IT sektorom, v ktorom sa ako absolventi budú môcť uplatniť. „Náš vzdelávací program je zameraný na kvalitnú gymnaziálnu prípravu na vysokoškolské štúdium, preto si študenti už v treťom ročníku môžu vybrať semináre, vďaka ktorým môžu rozvíjať svoju profiláciu,“ povedal riaditeľ školy. „Svoj talent a nadanie môžu rozvíjať aj vďaka medzinárodným projektom či iným aktivitám, ktoré im počas stredoškolského štúdia ponúkame,“ dodal.

      Foto: Dominika Dronzeková 

    • Poklady regiónu a ich využite vo výchovno-vzdelávacom procese
     • Poklady regiónu a ich využite vo výchovno-vzdelávacom procese

     • 2. 3. 2018
     • Tak znela téma tohtoročnej Minikonferncie cirkevných gymnázií Spišskej diecézy, ktorej organizátorom vo februári bolo Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči. V roku 2015 bola založená tradícia spoločných stretnutí, na ktorých sa riaditelia a učitelia zaoberajú rôznymi oblasťami výchovy a vzdelávania v gymnáziách.

      Na prvom  stretnutí v Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku sa hovorilo o iŠkVP, o spolupráci s rodičmi či o zaujímavých aktivitách jednotlivých škôl. Po diskusii o maturitnej skúške z anglického jazyka v Poprade a metodickom dni pre prírodovedné predmety v Starej Ľubovni bol tohtoročný 4. ročník zorganizovaný formou metodického dňa venovaného predmetom dejepis – občianska náuka – umenie a kultúra. Pre takmer 20 pedagógov z piatich gymnázií (RK, SĽ, DK, PP a SNV) bol pripravený zaujímavý program, v rámci ktorého si nielen vymieňali skúseností a vzájomne sa inšpirovali vo výučbe týchto predmetov, ale vyučujúci sa mohli  zúčastniť aj prehliadky Baziliky sv. Jakuba, navštíviť Galériu mesta Levoča či absolvovať moderovanú prehliadku Historickej radnice v Levoči a v nej unikátnu výstavu fotografií Petra Župníka Pohľad. Oltár Majstra Pavla. Nosnou časťou celého dňa však bola hodina dejepisu s využitím  metódy autentického vyučovania, ktorú so žiakmi kvinty pre svojich kolegov pripravila PhDr. Soňa Polláková v priestoroch historickej radnice.

      Keďže tieto stretnutia sú inšpirujúce tak pre riaditeľov škôl, ako aj vyučujúcich, tradícia bude pokračovať a symbolickú štafetu organizátora Minikonferncie cirkevných gymnázií Spišskej diecézy dostalo Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka v Spišskej Novej Vsi.

      Zdroj: https://gsfalev.sk/

    • Ocenenia pre úspešných reprezentantov mesta
     • Ocenenia pre úspešných reprezentantov mesta

     • 2. 3. 2018
     • Mesto Stará Ľubovňa udelilo ocenenia svojim najúspešnejším reprezentantom v oblasti kultúry a vzdelávania za rok 2017. Komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Ľubovni k nim zaradila aj Adama Sikorjáka. Ocenenie získal za úspechy v chemickým súťažiach v celoslovenskom meradle. Ocenenou bola aj profesorka Júlia Mačugová, ktorá ho na jednotlivé súťaže pripravovala. Mimoriadne ocenenia či ďakovné listy dostali za činnosť v záujmových mimoškolských oblastiach aj viacerí naši žiaci či absolventi. Viac na oficiálnych stránkach mesta.

      Foto: www.staralubovna.sk

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO
   • 37945785
 • Fotogaléria

  • Rómeo a Júlia v angličtine
  • Dramatizovaná krížová cesta
  • Futbalisti druhí
  • Cudzojazyčná literatúra od Usborne
  • Language flower pre Stanku Orlovskú
  • Poznávaj, zveľaďuj a chráň
  • Anton Lauček: Na počiatku bolo Slovo, nie klik
  • Desiatka umiestnení v krajskom kole SOČ
  • Druhácke ducháče
  • Beseda v Provinčnom dome
  • Okresné kolá vo volejbale a florbale
  • Neopakovateľná atmosféra Večného mesta
  • Make people happy
  • Výnimočný bilingvalista druhý na Slovensku
  • Jarná škola programovania
  • Zvonenie

     • Sobota 20. 4. 2019
  • Počet návštev: 22976608